YouTube
Instagram
Facebook
×

UKF PROGRAM POVEZIVANJE ZNANSTVENIKA - Unapređenje dobrobiti djece kroz održivi dizajn školskog namještaja


 


Ime projekta: Unapređenje dobrobiti djece kroz održivi dizajn školskog namještaja


Voditeljica projekta: doc. dr. sc.Danijela Domljan; MA ID, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

Su-voditelj projekta: izv. prof. John J. Elliott; M.EVDS (Arch), M.EVDS (ID), Cornell University, College of Human Ecology, Department of Design and Environmental Analyses (D+EA)

Suradnici na partnerskoj organizaciji: prof. Gary W. Evans, Ph.D., Elizabeth Lee Vincent Professor of Human Ecology; prof. Nancy M. Wells, Ph.D., Director of Graduate Studies

 

               


Partnerska organizacija: Cornell University, College of Human Ecology, Department of Design and Environmental Analyses (D+EA), Ithaca NY, SAD                     

Nositelj projekta: Sveučilište u Zagrebu Šumarski Fakultet

Su-partnerske organizacije u Hrvatskoj: Centar kompetencija za istraživanje i razvoj, Vinkovci; Drvni klaster Slavonski hrast, Vinkovci, Pučko otvoreno učilište Korak po korak, Zagreb

 

            


Trajanje projekta: 26. rujan -  26. studeni 2019 (2 mjeseca)


Projekt financira: Fond Jedinstvo uz pomoć znanja (UKF), Ugovor br.: 2/19 

Ukupna vrijednost projekta: 38.000 HRK

UKF financijska sredstva: 29.000 HRK

Su-financiranje: 9.000 HRK (Centar kompetencija za istraživanje i razvoj + Drvni klaster Slavonski hrast + Šumarski Fakultet)

 

            


Sažetak projekta

Dizajn školskog namještaja već je duže vrijeme zapostavljena tema u obrazovnom sustavu brojnih država svijeta. Ovaj projekt nastoji unaprijediti osjećaj dobrobiti (tzv. well-being) i zdravlja djece u školama pomoću održivog dizajna školskog namještaja.

Projekt se provodi s interdisciplinarno orijentiranim Zavodom za dizajn i analizu okoliša (D+EA) na Sveučilištu Cornell u SAD-u, s ciljem primjene nove metodologije kroz temu kako unaprijediti dječje stavove o okolišu, njihovo ponašanje i svijest o ekološkom okruženju sa stajališta razvoja održivog dizajna školskog namještaja. Time se nastoji potaknuti osjećaj zadovoljstva i dobrobiti u školskom okruženju. Za definiranje zahtjeva potrebno je biti multidisciplinaran i usmjeren na korisnika, koristiti dizajnerske metode i mogućnosti kombiniranja humanog pristupa u istraživanju dječjih potreba i stavova u školama, poznavati drvne ekološke materijale  te primijeniti znanje i iskustvo u timskom radu s dizajnerima, arhitektima, psiholozima, ergonomistima, što je moguće sa stručnjacima na D+EA.

Cilj je provesti istraživački projekt uključivanjem studenata i profesora s D+EA u okviru Design studio kolegija, kao i djece, roditelja i učitelja iz osnovnih škola u okrugu grada Ithaca NY kako bi se analizom i postavljanjem novih zahtjeva pristupilo dizajniranju novih i inovativno održivih koncepata proizvoda od drva (namještaja, opreme, didaktičkih elemenata i dr.) i time poboljšala zdrava školska okolina koja će zadovoljiti potrebe djece i postići osjećaj dobrobiti u školi. Studenti analiziraju probleme u školskom okruženju različitim metodama dizajna, osmišljavaju koncepte na temelju dobivenih rezultata istraživanja i izrađuju modele iz drvnih materijala u Design Studio Labu.

Očekivani ishodi projekta su novi koncepti proizvoda sa stajališta ljudskog / dječjeg orijentiranog dizajna: vizualne percepcije, estetike, funkcionalnosti, ergonomije, obrazovanja, psihologije i sociologije, korištenja održivih (drvnih) materijala, tehnologije proizvodnje, okolišnih aspekata, troška i kvalitete. Budući da je isti problem uočen u Republici Hrvatskoj, očekuje se da će se nova metodologija i rezultati postignuti tijekom posjeta provesti i u hrvatskim školama te uključiti hrvatske proizvođače namještaja iz područja drvne industrije uz ostvarivanje nacionalne koristi.  


Ključne riječi: dizajn, školski namještaj, djeca, škola, senzorno-didaktička oprema, održivost, drvo, dobrobit


Rezultati projekta

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije