YouTube
Instagram
Facebook
×

izv. prof. dr. sc. Danijela Domljan

Izvanredna profesorica

Lokacija: paviljon IV, 2. kat, soba 229

Telefon kućni: +385 01 2352 403

E-mail: ddomljan@sumfak.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: prema dogovoru, uz prethodnu najavu mailom


Znanstveno-nastavno napredovanje

2014 - danas: docentica
2011 - 2014: viša asistentica
2004 - 2011: asistentica
2011: doktorica znanosti
1996: magistra dizajna (diplomirani dizajner)
1990: dizajnerica unutrašnje arhitekture

 

Radno iskustvo

2004 – danas : Sveučilište u Zagrebu, Šumarski Fakultet, Drvnotehnološki odsjek, Zavod za namještaj i drvne proizvode
1996 – 2004.: Tvin d.d. drvna industrija namještaja Virovitica, Odjel za istraživanje, razvoj i racionalizaciju proizvoda, Predstavništvo Zagreb, Hrvatska

 

Nastava

Oblikovanje namještaja (preddiplomski studij Drvna tehnologija, 6. semestar, izborna skupina B) 
Drvo u graditeljstvu (preddiplomski studij Drvna tehnologija, 5. semestar, suradnica 2 sata) 
Namještaj i opremanje prostora (diplomski studij Oblikovanje proizvoda od drva, 1 semestar) 
Metodologija industrijskog oblikovanja namještaja (diplomski studij Oblikovanje proizvoda od drva, 1 semestar) 
Namještaj i zdravlje (diplomski studij Oblikovanje proizvoda od drva, 3 semestar) 
Proizvodnja namještaja 1 (Stručni studij Drvna tehnologija, 4. semestar, suradnica 5 sati)

 

Znanstveni interesi

Interdisciplinarno povezivanje umjetnosti, dizajna i drvne tehnologije kroz znanstveno-istraživački rad, umjetničko izražavanje i primjenu dizajnerskih metoda uz praktičnu primjenu i suradnju s gospodarskim subjektima. U užem interesu djelovanja su dizajn namještaja i proizvoda od drva te oblikovanje interijera, proširivanje spoznaja i iskustava te design thinking u praksi. Fokus rada je na oblikovanju školskog namještaja i ostalih proizvoda od drva u školskom okruženju, kritičkom osvrtu na interijere obrazovnih zgrada i ostvarenju osjećaja dobrobiti korisnika (well-being) te očuvanju zdravlja kroz održivo okruženje u školama.


Projekti

Znanstveni

 • 2018: Izgradnja hrvatskog drvnotehnološkog nazivlja (DRVNA), u okviru programa Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (STRUNA-05-2016; HRZZ-STR-2016-05-2); suradnica/koautorica za područje dizajna
 • 2017-2018: Istraživanje utjecaja temperature u tehnologiji rotacijskog zavarivanja drva. Potpore 1, Ministarstvo znanosti i obrazovanja; istraživačica/suradnica 
 • 2015-2016: Razvoj novog namještaja za sjedenje u obrazovnim ustanovama. Potpore 1, Ministarstvo znanosti i obrazovanja; istraživačica/suradnica 
 • 2013-2014: Razvoj novog namještaja za sjedenje u obrazovnim ustanovama. Potpore 1, Ministarstvo znanosti i obrazovanja; istraživačica/suradnica 
 • 2007-2013: Razvoj proizvoda od drva u cilju očuvanja zdravlja' unutar programa Novi materijali, procesi i proizvodi od drva (068-0680720-0708), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; istraživačica/suradnica
 • 2001-2006: Namještaj za sigurno, zdravo i udobno sjedenje i ležanje (0068134),  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; istraživačica/suradnica

Stručni / EU

 • 2018 – 2019: EU ESF Projekt Analiza postojećih modela nacionalnih i međunarodnih natjecanja i smotri u strukovnim vještinama te izrada Novoga modela nacionalnih natjecanja i smotri u strukovnim vještinama u sklopu ESF projekta Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Priručnik Novi model EuroSkills and WorldSkills natjecanja; članica radne skupine / koautorica dokumenta.
 • 2016-2017: Practicing Design Project. Study Rethinking Design Education, Practicing Design 1.0 Design Training Program. Hrvatsko dizajnersko društvo; VERN’ University of Applied Sciences; Prostoria ltd. (Hrvatska); designaustria (Austria); Public Room, Skopje; Faculty of Art and Design, European University of Republic of Macedonia; Zavar ltd. (Makedonija), Practicing Design 1.0 Design Training Program Handbook; Hrvatsko dizajnersko društvo, Zagreb; radionice, izložba prototipova; priručnik; p.1-67. Design award 17-18 izložba dizajna; vanjska konzultantica / predavačica / mentorica  / članica radne skupine na projektu.
 • 2016: Strategija dizajna za Hrvatski klaster kreativnih kulturnih industrija HKKKKI, Hrvatsko dizajnersko društvo; član radne skupine
 • 2015: Stara stolica-nova fotelja, ORAH; članica povjerenstva 
 • 2014-2015: Profil sektora Umjetnost, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, autorica dokumenta
 • 2013-2016: EU projekt Poduzetništvo u primijenjenoj umjetnosti i dizajnu. EU-IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala – Program Europske unije za Hrvatsku, Veleučilište Vern, koordinatorica radne skupine za izradu Standarda Kvalifikacije i članica radne skupine za izradu Kurikuluma, voditeljica radne skupine za izradu Silabusa.
 • 2013-2015: EU projekt Razvoj visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama HKO-a za sektor industrijske prerade drva, IPA4.1.3.1.06.01.c09, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, suradnica / pomoćnica koordinatora Zavoda za namještaj i drvne proizvode Drvnotehnološkog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije
 • 2013-2014: EU projekt Dizajnom namještaja do konkurentnog hrvatskog proizvoda. EU-IPA IV komponenta – Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih, nositelj Callegari talijanska škola mode i dizajna, Zagreb; suradnica / predavačica / komentorica.
 • 2012-2013: Smjernice za kriterije za nacionalnu oznaku okoliša za proizvode od drva, Ministarstvo zaštite okoliša; član radne skupine / koautorica
 • 2011-1013: Izrada knjige tehničkih opisa proizvoda od drva, u okviru projekta Drvo je prvo, Hrvatska gospodarska komora, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske šume; voditeljica projekta / glavna autorica / glavna urednica. Objavljen Sveučilišni priručnik „Kvaliteta i tehnički opisi proizvoda od drva. Svezak I. Opremanje zgrada za odgoj i obrazovanje“ (2015), glavna autorica / urednica, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb.
 • 2012: Operativni razvoj nacionalne strategije dizajna namještaja, Ministarstvo poljoprivrede; članica radne skupine / koautorica
 • 2012: Katalog uredskog namještaja u postupcima javne nabave. Državni ured za središnju javnu nabavu RH i MRRSVG, suradnica / koautorica.
 • 2011: Uvođenje standardizirane opreme i namještaja u sustav predškolskog odgoja i naobrazbe. Gradski ured za obrazovanje i šport Grada Zagreba; voditeljica / koautorica dokumenta.
 • 2011- 2015: Drvo je prvo, Hrvatska gospodarska komora; članica radne skupine
 • 2009-2011: Standard zanimanja, Standard kvalifikacija i Kurikulum za kvalifikaciju drvodjeljski tehničar-dizajner u Obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta; br.ref.SZ-0202/11-01-42/11-01, SK-0202/11-01-42/11-01; članica radnih skupina / koautorica dokumenata.
 • 2009-2010: Izrada namještaja za dječje vrtiće, Hrvatsko dizajnersko društvo, Hrvatska gospodarske komora; članica radne skupine i žirija
 • 2009-2010: Nacionalna strategija dizajna namještaja, Ministarstvo regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva; član odbora i radne skupine / koautorica dokumenta
 • 2006-2007: Izrada Nacionalne strategije dizajna, Ministarstvo regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva, član odbora i radne skupine / koautorica dokumenta
 • 2004-2005: Razvoj novih proizvoda u funkciji izvoza drvnog sektora – brand drvnog sektora. MPŠVG, voditeljica studije / glavna autorica dokumenta.
 • 2004-2005: Implementacija dizajna u sektor drvne industrije, Hrvatsko udruženje dizajnera, suradnik / član radne skupine
 • 2001: Daleki istok, dizajn stambenog prostora po principima Feng Shui. Privatnea klasična gimnazija. suvoditeljica projekta / koautorica izložbe.


Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije