YouTube
Instagram
Facebook
×

Upisni postupak

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije moguće je upisati preddiplomske i diplomske studije, poslijediplomski sveučilišni doktorski studij, stručni studij te poslijediplomske specijalističke studije. Odabirom odgovarajuće razine studija dobit ćete informacije o postupku upisa.

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

 

 

                                                                     Upisi u ljetni semestar

                                       II i III godine preddiplomskih i II godine diplomskih studija

                                                           u akademskoj godini 2020/2021.

  

 

 1.  Studenti će obaviti upis pomoću aplikacije „Studomat“ u razdoblju od 8. do 26. veljače 2021. godine
 2. Prije upisa student je dužan (ako je u obvezi) podmiriti drugu ratu školarine (dospijeće 22.01.2021.), te dostaviti elektronski potvrdu o uplati u studentsku referadu na adresu dpirsljin@sumfak.hr. Ukoliko  se ne dostavi tražena potvrda prije upisa neće biti moguć upis  u ljetni semestar.
 3. Upis u ljetni semestar se ne naplaćuje, osim u slučaju prekoračenja roka predviđenog za upis.
 4. Pravo na upis u ljetni semestar ima student koji iz prethodnog ljetnog semestra (iz prošle akademske godine) ima položene sve ispite ili su mu ostale neispunjene obveze do maksimalnog opterećenja od 10 ECTS bodova. Tada student mora upisati nepoloženi(e) ispit(e) iz prethodnog ljetnog semestra te ima pravo na upis cijelog novog ljetnog semestra u opterećenju od 30 ECTS bodova.
 5. Prilikom ponovnog upisa iste godine, student je dužan ponovno upisati predmete koje nije položio u prethodnoj akademskoj godini. Uz nepoložene predmete iz prethodne godine mogu se upisati i predmeti iz slijedeće godine studija s tim da ukupno opterećenje  (nepoloženi predmeti i novi predmeti) iznosi od 25  do 35 ECTS bodova. Zbroj ECTS bodova novoupisanih i nepoloženih predmeta ne smije biti veći od 35 u semestru.
 6. Nakon obavljenog upisa pomoću Studomata, student je dužan u studentsku referadu dostaviti upisni list s upisanim predmetima  ljetnog semestra (nepoloženi i novoupisani) na e-mail adresu: dpirsljin@sumfak.hr.
 7. Upis predmeta moguće je poništiti tijekom prva dva tjedna nastave iz opravdanih razloga (npr. preklapanje rasporeda).
 8. Pojedini predmet se može upisati najviše dva puta, odnosno jedna godina studija se može ponavljati najviše jednom, nakon čega student gubi status studenta.
 9. Status studenta prestaje i u slijedećim slučajevima:
 • Ukoliko student  u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari najmanje 35 ECTS bodova
 • Istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija (u vrijeme studija ne uračunava se mirovanje obveza).
 1. Prije upisa predlaže se detaljno pročitati Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i  diplomskim studijima Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

U slučaju nejasnoća student se može  obratiti za pomoć u studentsku referadu.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije