YouTube
Instagram
Facebook
×

Održavanje nastave na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije u nastavku zimskog semestra akad. god. 2010/2021. – obavijest studentima, nastavnicima i ostalim zaposlenicima


Zagreb, 27. listopada 2020. godine

 

Poštovane kolegice i kolege studenti, uvaženi nastavnici, ostali zaposlenici Šumarskoga fakulteta,

Nadam se da ste Vi i Vaše obitelji dobro te da je velika većina Vas i članova Vaših obitelji zdrava. Svima Vama, kao i članovima Vaših obitelji koji ste oboljeli od bolesti COVID-19 želim što brži, potpuni oporavak, uz što blaže simptome ove bolesti, a svima Vama koji ste u samoizolaciji želim da ostanete negativni na korona virus, a pozitivni i vedri duhom.

S obzirom na mnogobrojne upite studenata, nastavnika i ostalih zaposlenika našega Fakulteta o modelu održavanja nastave na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije do kraja zimskoga semestra ove akademske godine, što s obzirom na vrlo izazovno i dinamično vrijeme u kojem danas živimo, uopće nije čudno, Uprava Fakulteta odlučila je ukratko pojasniti moguće i izgledne scenarije u svezi daljnjeg/budućeg održavanja nastave u ovom semestru.

Nastava na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije, na svim studijskim programima i svim godinama studija se trenutačno, a tako smo krenuli od samog početka zimskog semestra, održava kontaktnim modelom, u prostorima Fakulteta (terenska i praktična nastava se održavaju na odgovarajućim lokacijama u i izvan Zagreba sukladno prihvaćenom planu terenske nastave za ovaj semestar).

Kontaktni model nastave je zasigurno  najbolji i jedini prirodan model nastave na svim razinama obrazovanja pa tako i u visokoškolskom obrazovanju. Za studijske programe Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije svih razina studija, zbog njihovih posebnosti te značajnog učešća laboratorijskih, mjernih, računalnih, projektantskih, konstrukcijskih i ostalih vrsta vježbi, kao i terenske i praktične nastave u nastavnim programima, kontaktni model nastave je gotovo nezamjenjiv model održavanja nastave, jedini model kojim studenti, u interakciji s nastavnicima te svojim kolegicama i kolegama, u potpunosti stječu predviđene ishode učenja, odnosno kompetencije kojima će biti konkurentni na tržištu rada Republike Hrvatske ali i Europske unije.

Uprava Fakulteta je potpuno svjesna i svakodnevno prati trenutnu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj, u gradu Zagrebu i napose na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije. Izvješće u trenutnoj epidemiološkoj situaciji na Fakultetu, odnosno podaci o broju osoba zaraženih korona virusom i broju osoba u samoizolaciji, za različite skupine (studenti, nastavnici, ostali zaposlenici) se svakodnevno dostavljaju Sveučilištu. Trenutačno oboljelih osoba od bolesti COVID-19 na Fakultetu imamo oko 1 %, a osoba u samoizolaciji oko 3,5 % od ukupnog broja svih naših studenata i zaposlenika.

Sukladno prethodno navedenom te s obzirom na: 1. prostorne kapacitete kojima Fakultet raspolaže u obje svoje zgrade (nova zgrada i paviljon IV), 2. sve potrebne epidemiološke mjere koje smo implementirali u svakodnevno funkcioniranje Fakulteta, a sukladno preporukama nadležnih institucija Republike Hrvatske 3. stroge higijenske mjere koje se u svim prostorima Fakulteta redovito provode, 4. dobru, cjelodnevnu organizaciju nastave i 5. odgovornost  studenata, nastavnika i ostalih djelatnika Fakulteta u pridržavanju epidemioloških mjera i preporuka nadležnih institucija te obvezujućih uputa Uprave Fakulteta, u ovom trenutku nema potrebe za promjenu kontaktnog modela održavanja nastave na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije te prelazak na neki drugi model održavanja nastave.

Imajući na umu hladniji dio godine koji nam predstoji, a koji je pogodniji za širenje koronavirusa, Uprava Fakulteta je poduzela sve mjere koje u vrlo kratkom vremenskom roku omogućuju prijelaz sa sadašnjeg kontaktnog modela održavanja nastave na hibridni model održavanja nastave (kombinacija kontaktne nastave i nastave na daljinu) ili na model održavanja nastavu na daljinu, za sve studijske programe i sve godine studija.

Prijelaz na hibridni model ili na model održavanja nastave na daljinu, ovisno o epidemiološkoj situaciji na pojedinoj godini studijskog programa, odnosno na pojedinoj katedri (nastavnom predmetu) moguće je i sada, u svakom trenutku, zbog kontinuiteta održavanja nastave, privremeno primijeniti na ograničeni broj studenata (npr. kod eventualnog odlaska u samoizolaciju svih ili većine studenata iste studijske grupe ili svih nositelja/sunositelja i suradnika na jednom kolegiju ili sl.)  dok za ostale studente na snazi ostaje kontaktni model održavanja nastave.

Drage kolegice i kolege studenti, nastavnici i ostali zaposlenici Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, Uprava Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije će i dalje nastaviti pozorno i sustavno pratiti epidemiološku situaciju u širem i užem okruženju, a posebno na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije, te će istoj prilagođavati epidemiološke mjere, higijenske mjere, organizaciju nastave i model održavanja nastave na Fakultetu, a sve u skladu s mjerama koje budu donesene od strane nadležnih institucija u Republici Hrvatskoj. Prethodno navedeno provodit ćemo u cilju istovremenog osiguranja funkcioniranja rada Fakulteta u svim njegovim djelatnostima, s posebnim naglaskom na nastavnu djelatnost s jedne strane, te zaštite zdravlja svih studenata i zaposlenika Fakulteta s druge strane.

Na kraju svima zahvaljujem na dosadašnjoj suradnji u vrijeme pandemije bolesti COVID-19, Vašem odgovornom ponašanju i pridržavanju svih epidemioloških mjera koje smo uveli te obvezujućih uputa koje smo napisali.

Nadam se, vjerujem i znam da zajednički možemo odgovoriti na svaki izazov pa tako i na izazov korona virusa koji je trenutno s nama i pred nama.

Posebno zahvaljujem Studentskom zboru Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, s kojim Uprava Fakulteta, u svakodnevnoj komunikaciji, ima iznimnu suradnju. Studentski zbor je dao značajan doprinos realizaciji mnogobrojnih zajedničkih projekata (promidžba Fakulteta, program vršnjačkog mentorstva, provođenje različitih ciljanih anketa među studentima i dr.), a posebno se istaknuo pri informiranju studenata u vrijeme epidemije bolesti COVID-19, tijekom održavanja nastave na daljinu u ljetnom semestru protekle akademske godine kao prilikom iniciranja i predlaganja „kompenzacijskih mjera“ studentima zbog otežanih uvjeta praćenja nastave i studiranja u prošloj akademskoj godini.

Za sve eventualne upite i dodatna pojašnjenja Uprava Fakulteta stoji Vam na raspolaganju.

S poštovanjem i uz srdačan pozdrav,

                                                                                                      Dekan

                                                                                      prof. dr. sc. Tibor Pentek

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije