YouTube
Instagram
Facebook
×

Uvodna riječ Dekana


Uvodna riječ Dekana

Kolegice i kolege, budući studenti Šumarskoga fakulteta, dobro došli na naš Fakultet!


Fakultet šumarstva i drvne tehnologije je međunarodno prepoznatljiva institucija u školovanju visokostručnih kadrova za potrebe šumarstva, prerade drva i proizvodnje namještaja. Fakultet je mjesto trajnoga obrazovanja i izrastanja intelektualaca širokoga spektra znanja koji su prepoznatljivi u svojem djelovanju ne samo u struci nego i u društvenom životu Hrvatske. U svoje djelovanje Fakultet je utkao svu svoju slavnu prošlost i djelovanje prethodnika. Na vama je da to prihvatite i nastavite. Mi smo poznata struka koja ima svoja pisana pravila i vrijednosne stavove, ali i nepisana koja ćete naučiti u praksi. Poznati smo po svojoj povezanosti i solidarnosti.
Ovom prigodom želim vam istaknuti razvojne momente u šumarstvu, preradi drva i proizvodnji namještaja kako biste mogli objektivno ocijeniti kamo dolazite.
Moderno šumarstvo je znanost, posao i umijeće gospodarenja i čuvanja šuma te s njime povezanoga zemljišta za trajnu dobrobit gospodarstva, društva i okoliša. Ono razumijeva uravnoteženo gospodarenje šumskim resursima radi optimalnoga prinosa šumskih proizvoda, biljnoga i životinjskoga svijeta, očuvanja obilnih pričuva čiste vode, atraktivnoga i rekreacijskoga okoliša kako u prirodnim, tako i urbanim sredinama, te pružanju raznovrsnih usluga i proizvoda npr. u turizmu, športu i sl.


Drvna tehnologija je znanost i struka, a definira se kao integrirana primjena prirodnih i tehničkih znanosti u svrhu proizvodnje proizvoda od obnovljivoga prirodnog resursa – drva. Specifičnost je ovoga znanstvenog polja i struke u tome što se bavi razvojem i oblikovanjem novih proizvoda na osnovi drva i drvnih materijala, te specifičnim procesnim i proizvodnim tehnologijama njihove prerade i obrade primjerene zahtjevima biomaterijala. Uz to, područje drvne tehnologije sve je značajnije i zbog primjene biomase kao ekoenergenta. Šumarstvo, prerada drva i proizvodnja namještaja nude ekonomske, razvojne i socijalne prednosti i mogućnosti. Značajan su izvor zapošljavanja i ekonomskoga prosperiteta u nas i u svijetu, ali uz oprezno balansiranje s multifunkcijskom ulogom šume. Održivost i višefunkcionalnost šuma moraju biti usmjerene ka funkciji održivoga razvoja i ekološki učinkovite industrije bazirane na preradi drva. Pri donošenju odluke za upis na naš Fakultet dobro ocijenite vaša očekivanja i mogućnosti struka za koje obrazujemo, jer donosite najvažniju životnu odluku.
I na kraju, ukoliko se odlučite za studiranje na našem Fakultetu, znajte da vas očekuje zanimljivo i kvalitetno studiranje u suradnji s nastavnicima te velike mogućnosti uključivanja u međunarodnu suradnju s nama umreženim europskim šumarskim fakultetima, kroz razne oblike izravne suradnje.

 

Dekan Šumarskoga fakulteta
 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije