×

Laboratorij za drvo u graditeljstvu

Laboratorij za drvo u graditeljstvu (LDG) Zavoda za namještaj i drvne proizvode, Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu akreditiran je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za ispitivanje drvenih podnih obloga, površinske obrada drvenih podova, ljepila za drvene podove i odabranih fizikalnih svojstava drva (potvrda Hrvatske akreditacijske agencije br 1175).


Konferencija povodom 10 godina akreditacije

DRVENI PODOVI - PROJEKTIRANJE, UGRADNJA I KVALITETA - za drvne tehnologe, arhitekte, građevinare i podopolagače

Zagreb, 22. studeni 2019.

Polaznici ne plaćaju kotizaciju za sudjelovanje na konferenciji.
Službeni jezici su hrvatski, engleski i talijanski, a simultani prijevod je osiguran.
Obavezna prijava za sudjelovanje na konferenciji dostupna je putem online obrasca

Više o Konferenciji... 
LDG je ovlašten za radnje početnog ispitivanja u postupku provođenja CE označavanja drvenih podnih obloga (Ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva).
 
Osnovne aktivnosti Laboratorija podrazumijevaju akreditirana i neakreditirana ispitivanja, istraživanja, edukaciju, publiciranje i ekspertize.
 

AKREDITIRANA ISPITIVANJA

Mehanička i fizikalna svojstva

 • tvrdoća (HRN EN 1534:2008)
 • gustoća (HRN ISO 3131:1999)
 • sadržaj vode gravimetrijskom metodom (HRN EN 13183-1:2008)
 • sadržaj vode elektrootpornom metodom (HRN EN 13183-2:2008)
 • provedba uzorkovanja za ocjenu sukladnosti (HRN EN 14762:2008)
 • određivanje dimenzijskih i oblikovnih svojstava (HRN EN 13647:2008)

Estetske značajke svih vrsta drvenih podnih obloga

Površinska svojstva vezana uz CE označavanje podnih elemenata

 • određivanje klizavosti drvenih podova – test njihalom (DIN CEN/TS 15676:2008-02)
 • određivanje dimenzijske stabilnosti (HRN EN 1910)

Ostala površinska svojstva (osobito lakova) drvenih podova

 • debljina filma
 • elastičnost
 • otpornost na trošenje i udar (HRN EN 13696:2010),
 • otpornost površine na kemijska sredstva (HRN EN 13442:2008)

Čvrstoća lijepljenja (HRN EN 14293:2007) ljepila za drvene podne elementeNEAKREDITIRANE AKTIVNOSTI

Istraživanja i razvoj novih metoda

Edukacija

 • seminari za podopolagače
 • tehničke konzultacije
 • zajedničko uvođenje tvorničke unutarnje kontrole u proizvodnji podnih obloga

Publiciranje – stručna izdanja LDG

Ekspertize

 

 

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije