×

CEEPUS

Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS) regionalni je program akademske mobilnosti.

Trenutne zemlje članice: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija i Priština / Kosovo.

Zemlje potpisnice ugovora CEEPUS svake godine određuju kvotu raspoloživih stipendija za dolazne mobilnosti u valuti „jedan mjesec stipendije“. Zemlje također određuju iznose stipendija za različite kategorije stipendista, kao i ostala prava CEEPUS-ovih stipendista (primjerice, besplatan smještaj, subvencionirana prehrana, zdravstveno osiguranje). Stipendije ovise o standardu života u pojedinoj zemlji i moraju biti dostatne za potrebe mobilnosti. Studenti su također izuzeti plaćanja školarine.


U CEEPUS-u se omogućuju tri osnovne vrste mobilnosti. To su:

  • mrežna mobilnost - uključuje mobilnost unutar odobrenih CEEPUS mreža (network mobility) te mobilnost unutar CEEPUS umbrella mreža (mreže koje su zadovoljile kvalitetom, ali nisu među odobenim mrežama za pojedinu akademsku godinu)
  • mobilnost izvan CEEPUS mreža, tzv. slobodnjaci (freemoveri)
  • kratke grupne mobilnosti

Kategorije mobilnosti za nastavno osoblje:

  • teacher: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuje nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave/mentorskog rada u ustanovi domaćinu te razvijanja međusveučilišne suradnje. Sukladno Radnom programu, uvjet je za odobravanje ove vrste mobilnosti održavanje šest sati nastavnog/mentorskog rada tjedno. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jestpet dana, odnosno tri dana u slučaju kratke grupne mobilnosti.
  • short-term excursion: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju sudionici kratke grupne mobilnosti (primjerice, ljetne škole). Nastavno osoblje koje sudjeluje u ljetnoj školi prijavljuje se u okviru kategorije teacher.

CEEPUS mrežu čine najmanje tri člana iz najmanje tri države članice CEEPUS-a, pri čemu jedan član ima ulogu koordinatora mreže. U praksi je broj članova unutar mreže mnogo veći. Koordinatori i partneri mogu biti visoka učilišta i njihove sastavnice. Rok za prijavu novih mreža te produženje postojećih jest 15. siječnja svake godine.

CEEPUS mreže u kojima sudjeluje Šumarski fakultet:

  • CIII-SI-0719-04-1516 - A.L.I.C.E. (Architecture Landscape Interiors Culture Emotions)
  • CIII-BA-1403-01-1920 - Managing forests for climate change
  • CIII-PL-0114-14-1920 (Umbrella) - New directions for forestry sciences in Central Europe
  • CIII-SK-0310-12-1920 (Umbrella) - Non traditional processes in production technologies and integration of the study and research in the eastern and central Europe universities
  • CIII-PL-1308-02-1920 (Umbrella) - PROECOLOGICAL TECHNOLOGIES OF THE FINISHING OF WOOD AND WOOD BASED MATERIALS

Više informacija:

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije