YouTube
Instagram
Facebook
×

Laboratorij za šumsku biomasu


Laboratorij za šumsku biomasu Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu osmišljen je kao središnje mjesto istraživanja i kontrole kakvoće šumske biomase za energiju u Republici Hrvatskoj. U skladu s osnivačkim ciljem provedena je izgradnja, opremanje laboratorija i edukacija laboratorijskog osoblja po uzoru na slične europske laboratorije.
 

Laboratorij za šumsku biomasu


Laboratorij je koncipiran tako da zadovolji znanstvene potrebe zaposlenika Fakulteta i obrazovne potrebe njegovih studenata te da bude na raspolaganju gospodarskim subjektima, odnosno da ponudi svoje usluge na tržištu.

 


Laboratorijske analize, nužne za uspostavu sustava praćenja kakvoće čvrstih biogoriva u proizvodnom i transportnom lancu od sirovine (šumske biomase) preko proizvođača do krajnjeg potrošača, provode se prema europskim, odnosno međunarodnim normama za čvrsta biogoriva (HRN EN; HRN EN ISO); osoblje Laboratorija aktivno je uključeno u rad Tehničkog odbora 238 Čvrsta biogoriva, Hrvatskog zavoda za norme.

 


Kontinuiranim edukacijom, intenzivnom međulaboratorijskom suradnjom i ustrajnim radom na uspostavi i osiguranju sustava kakvoće Laboratorij za šumsku biomasu Šumarskog Fakulteta u Zagrebu pružit će mogućnost našim proizvođačima čvrstih biogoriva da svoj proizvod ispitaju u svojoj zemlji sukladno važećim europskim normama, unaprijede tehnološke procese i stave proizvod u promet sa svim potrebnim deklaracijama ili u Republici Hrvatskoj ili na zajedničkom europskom i svjetskom tržištu.
 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije