×

Laboratorij za šumsku biomasu

Laboratorij za šumsku biomasu Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osmišljen je kao središnje mjesto istraživanja i kontrole kakvoće šumske biomase za energiju u Republici Hrvatskoj. U skladu s osnivačkim ciljem provedena je izgradnja, opremanje laboratorija i edukacija laboratorijskog osoblja po uzoru na slične europske laboratorije.
 

Laboratorij za šumsku biomasu


Laboratorij je koncipiran tako da zadovolji znanstvene potrebe zaposlenika Fakulteta i obrazovne potrebe njegovih studenata te da bude na raspolaganju gospodarskim subjektima, odnosno da ponudi svoje usluge na tržištu.

 


Laboratorijske analize, nužne za uspostavu sustava praćenja kakvoće čvrstih biogoriva u proizvodnom i transportnom lancu od sirovine (šumske biomase) preko proizvođača do krajnjeg potrošača, provode se prema europskim, odnosno međunarodnim normama za čvrsta biogoriva (HRN EN; HRN EN ISO); osoblje Laboratorija aktivno je uključeno u rad Tehničkog odbora 238 Čvrsta biogoriva, Hrvatskog zavoda za norme.

 


Kontinuiranim edukacijom, intenzivnom međulaboratorijskom suradnjom i ustrajnim radom na uspostavi i osiguranju sustava kakvoće Laboratorij za šumsku biomasu Šumarskog Fakulteta u Zagrebu pružit će mogućnost našim proizvođačima čvrstih biogoriva da svoj proizvod ispitaju u svojoj zemlji sukladno važećim europskim normama, unaprijede tehnološke procese i stave proizvod u promet sa svim potrebnim deklaracijama ili u Republici Hrvatskoj ili na zajedničkom europskom i svjetskom tržištu.
 

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije