YouTube
Instagram
Facebook
×

Otvaranje informativno – znanstvenog portala Universitas


 

Na dan Sveučilišta u Zagrebu 3. studenoga 2020., s radom je započeo informativno-znanstveni Universitas portal, zamišljen kao platforma za predstavljanje svih događaja na Sveučilištu u Zagrebu, s naglaskom na predtavljanje uspjeha, postignuća i projekata studenata, sveučilišnih nastavnika i profesora našeg  Sveučilišta.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije