YouTube
Instagram
Facebook
×

Prijediplomski stručni studij Drvna tehnologija

Prijediplomski stručni studij Drvna tehnologija traje šest semestara (3 godine, 180 ECTS bodova).

Više o upisima na prijediplomski stručni studij


Od akademske godine 2020./21. Stručni studij izvodimo na dvije lokacije izvan Zagreba, i to u Virovitici i Vinkovcima kako bi studenti stekli čim više praktičnih znanja tijekom vremena studiranja.

  • Posebnost studija u Virovitici jest da se praktična nastava izvodi u suradnji s Panonskim drvnim centrom kompetencija http://pdck.hr/, a stručna praksa obavlja kod lokalnih poslodavaca.
  • Studij u Vinkovcima izvodimo u suradnji s Centrom kompetencija http://cekom.hr/ i lokalnim poslodavcima kod kojih će studenti obavljati praktičnu nastavu i stručnu praksu.

Završetkom prijediplomskog studija studentu se izdaje svjedodžba kojom se utvrđuje završetak studija i stjecanje naziva prema studijskom smjeru: stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica drvne tehnologije.

Stručni studij drvne tehnologije daje temeljna znanja iz širokog područja tehničkih i prirodnih znanosti te stručna znanja i vještine što ih zahtijeva suvremeni razvoj drvnoindustrijskih poduzeća. Drvo je izazovan, raznovrstan i obnovljiv prirodni materijal koji predstavlja važan potencijal hrvatskoga gospodarstva. Uporaba novih tehnologija povećava učinkovitost proizvodnje i čini drvnu struku profitabilnom. Zbog svoje sirovinske osnove Republika Hrvatska ima realne mogućnosti povećanja proizvodnje drvnih proizvoda, sve u cilju povećanja prodaje i izvoza finalnih drvnih proizvoda te smanjenja uvoza finalnih drvnih proizvoda.

Kompetencije: Temelji inženjerstva (matamatika, fizika, kemija), osnove poznavanja materijala (anatomija drva, uporaba drva, ostali materijali), osnove tehnoloških svojstava i procesa (tehnološki procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja), računala i primjena računala u proizvodnji (informatika, CAD, CAM, CAP, CIM, NU...), organizacija i ekonomika (integracija znanja za srednji management u poduzećima za preradu drva i proizvodnju namještaja).


Osposobljenost za poslove: Stručni prvostupnik drvne tehnologije biti će osposobljen za vođenje proizvodnje u svim fazama obrade i tehnološkog procesa, za rad u pripremi proizvodnje, planiranju proizvodnje, kontrolu kvalitete proizvoda i proizvodnje. Posebna će znanja imati u primjeni računala u konstruiranju, terminiranju proizvodnje, te uvođenju i programiranju složenih procesa uz podršku računala. Poslovi stručnog prvostupnika drvne tehnologije ne poklapaju se s poslovima prvostupnika i magistara drvne tehnologije.


Pristupnicima na stručnom studiju drvne tehnologije bit će omogućena horizontalna pokretljivost unutar područja biotehničkih znanosti te između europskih sveučilišta s kojima Sveučilište u Zagrebu ili Fakultet šumarstva i drvne tehnologije ima potpisan ugovor o suradnji.


Studij završava prikupljanjem 180 ECTS bodova odnosno polaganjem svih propisanih ispita, obavljenom stručnom praksom te izrađenim završnim radom u obliku individualnoga pisanog rada.


Što mogu raditi s diplomom stručnog studija Drvne tehnologije?

Drvo je izazovan, raznovrstan i obnovljiv prirodni materijal koji predstavlja važan potencijal hrvatskog gospodarstva. Uporaba novih tehnologija povećava učinkovitost proizvodnje i čini drvnu struku profitabilnom. Zbog svoje sirovinske osnove Republika Hrvatska ima realne mogućnosti povećanja proizvodnje drvnih proizvoda s ciljem povećanja prodaje i izvoza te smanjenja uvoza finalnih drvnih proizvoda. Drvnotehnološki odsjek Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije s preddiplomskim stručnim studijem Drvne tehnologije osigurava obrazovanje stručnog kadra potrebnog za razvoj industrijske prerade drva i proizvodnje namještaja u Hrvatskoj.

 

Što mogu raditi s diplomom stručnog studija Drvne tehnologije

 

Gdje se najčešće zapošljava nakon prijediplomskog studija Drvne tehnologije?

Konstruktor proizvoda od drva: predlože osnovna oblikovna fizikalna i konstrukcijska rješenja, definira osnovnu konstrukcijsku dokumentaciju, izrađuje konstrukcije koristeći CAD sustave u drvnoj industriji.

Pilanski stručnjak: nadzire proces piljenja drva, odabire, optimalno koristi i održava strojeve za obradu drva, prepoznaje i vrednuje pilansku sirovinu i proizvode, razvrstava i mjeri pilansku sirovinu i proizvode, koristi temeljne vještine pilanske tehnologije drva i načine piljenja trupaca i daljnje prerade piljene građe.

Stručnjak u proizvodnji pločastih materijala: raspoznaje pojedine vrste furnira i drvnih ploča, analizira osnovne građevne komponente drvnih ploča, prati i kontrolira proizvodni proces u tvornicama drvnih ploča, izabire i koristi drvne ploče optimalnih svojstava za pojedinu namjenu.

Stručnjak u proizvodnji finalnih proizvoda: koristi tehnologiju lijepljenja drva, izabire materijale optimalnih svojstava važne za finalnu obradu, vodi jednostavnije tehnološke procese u finalnoj obradi drva, rukuje procesom površinske obrade drva – od pripreme podloge do nanošenja i otvrdnjavanja materijala.

Asistent menadžera u drvoprerađivačkoj industriji: primjenjuje organizacijske elemente vezane za studij vremena, racionalizaciju rada, kontrolu procesa, nabavu, zalihe, proizvodnju, poslovanje, financije i kalkulacije u drvnoj industriji.

Suradnik u trgovini drvom i drvnim proizvodima: izrađuje specifične kalkulacije u drvnoj industriji, definira i analizira troškove, organizira i provodi distribuciju, promociju i istraživanje tržišta, planira proizvode i proizvodne programe, formira cijene proizvoda, organizira i provodi trgovinu drvom i drvnim proizvodima.
 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije