YouTube
Instagram
Facebook
×

Svečanom sjednicom obilježena je 122. godina Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije


 

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 21. listopada 2020. godine obilježio je 122. godinu svog djelovanja Svečanom sjednicom kojoj su, sukladno posebnim uvjetima i epidemiološkim mjerama, nazočili  visoki uzvanici: rektor Zagrebačkog sveučilišta prof. dr. sc. Damir Boras, dekani fakulteta  Biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jadranka Frece dekanica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta i prof. dr. sc. Zoran Grgić, dekan Agronomskog fakulteta te članovi Fakultetskog vijeća, nagrađeni studenti i djelatnici Fakulteta, a prijenos Svečane sjednice bilo je moguće pratiti putem interneta na You tube kanalu Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije.

Na početku je sudionike Svečane sjednice pozdravio prof. dr. sc. Tibor Pentek, dekan Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

U svojem govoru dekan se osvrnuo na povijest Sveučilišta u Zagrebu, najstarijeg hrvatskog sveučilišta s neprekinutim djelovanjem, i među najstarijim sveučilištima u Europi, koje ove godine obilježava 351. obljetnicu svojega rada te Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, kao jedne od najstarijih sastavnica zagrebačkoga sveučilišta, koji ove godine slavi 122. obljetnicu svojega utemeljenja.

U okviru tadašnjega Mudroslovnoga, a danas Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, započela je 20. listopada 1898. godine raditi Šumarska akademija i time je šumarska nastava u Republici Hrvatskoj dobila sveučilišni status. Iz Šumarske se akademije postupno razvio samostalan, moderan, u Hrvatskoj i u europskom okruženju prepoznat, priznat i iznimno cijenjen Fakultet šumarstva i drvne tehnologije.

Nakon povijesnog pregleda dekan je dao prikaz trenutnog stanja na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije, ali i prikaz najvažnijih izazova koji Fakultet očekuju u skoroj budućnosti.

Dekan prof. dr. sc. Tibor Pentek je posebno istaknuo da su studenti smisao, sama bit postojanja svakoga, pa tako i Šumarskoga fakulteta. Mladi, visokoobrazovani, motivirani i vrsni stručnjaci sigurno su jamstvo napretka, razvoja i prosperiteta struke jer bez njih nijedna struka nema perspektivu, nema svijetlu budućnost, pa tako ni šumarska i drvnotehnološka struka.

Nedostatan upis studenata na prvu godinu svih preddiplomskih studija Šumarskoga fakulteta u akad. god. 2018/2019. Uprava Fakulteta prepoznala je kao najveći izazov i na koji se trebalo žurno i kvalitetno odgovoriti.

Nakon provedene podrobne raščlambe i definiranja glavnih uzroka takva stanja, a raznih je uzroka bilo mnogo, krenulo se odlučno u provedbu konkretnih mjera i aktivnosti u tri glavna smjera:

 1. Promidžba Fakulteta te šumarske i drvnotehnološke struke u javnosti i u medijima radi povećanja vidljivosti i prepoznatljivosti Fakulteta i njegovih studijskih programa, te pozitivne prisutnosti i promocije cjelokupne šumarske i drvnotehnološke struke u javnosti i u medijima.
 2. Analiza i revizija postojećih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije radi njihova unaprjeđenja i modernizacije, te istovremeno ustrojavanje novih studija na hrvatskom i na engleskom jeziku.
 3. Stalna, koordinirana suradnja s ključnim dionicima u šumarstvu i drvnoj industriji radi povezivanja visokoga školstva i znanosti s operativom s ciljem: a) otvaranja tržišta rada za završene studente svih razina i vrsta studija, b) zajedničke promidžbe šumarske i drvnotehnološke struke te c) podizanja ugleda i digniteta naših struka i stručnjaka u društvu.

Dekan je istaknuo koji su rezultati, povezani s prethodno navedenim i poduzetim mjerama i aktivnostima, postignuti u protekle dvije godine:

 1. Ove se akademske godine, na tri preddiplomska sveučilišna studija Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, upisalo 217 studenata, što čini 106 % odobrene upisne kvote, te se tako preokrenulo višegodišnju nedovoljnu zainteresiranost maturanata za preddiplomske sveučilišne studijske programe Šumarskoga fakulteta.
 2. Šumarski je fakultet prilično odmakao s analizom i revizijom svih svojih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa. Revidirani će studijski programi, osigurati dodatne potrebne kompetencije završenim studentima svih razina i vrsta studija te njihovu snažnu konkurentnost na tržištu rada Republike Hrvatske, ali i Europske unije. Od ove se akademske godine preddiplomski stručni studij Drvne tehnologije koji se provodio u Zagrebu, nakon ishođenja dopune postojeće dopusnice s nova dva mjesta izvođenja, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, uspješno pokrenulo u Vinkovcima i u Virovitici. Na ovom se studiju popunilo oko 73 % odobrene upisne kvote.
 3. Što se suradnje s ključnim šumarskim i drvnoindustrijskim dionicima tiče, dekan je istaknuo da se uz samo malo više truda i dobre volje svih dionika suradnja može biti puno bolja i kvalitetnija, na dobrobit svakoga dionika, na dobrobit šumarske i drvnotehnološke struke u cjelini.

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije i njegovi studijski programi kao dio šumarske struke koja odgovorno gospodari jednim od najvažnijih i površinom najvećih prirodnih resursa Republike Hrvatske – šumom i šumskim zemljištem, kao i  drvnotehnološka struka kao struka važna za gospodarstvo, BDP i izvoz Republike Hrvatske, odnosno obje struke kao iznimno značajne u ruralnim područjima i za njihov razvoj i za zaustavljanje sve veće depopulacije ruralnih područja naglasio je u svome govoru dekan prof. dr. sc. Tibor Pentek.

Dekan je u svojem govoru istaknuo slijedeće najvažnije ciljeve Uprave Fakulteta u ovoj akademskoj godini:

 1. kontinuirana i dosljedna provedba Akcijskoga plana za unaprjeđenje kvalitete u postupku II. ciklusa reakreditacije Šumarskoga fakulteta i praćenje ostvarenih rezultata
 2. dovršetak postupka analize i revizije četiriju preddiplomskih i pet diplomskih studija Šumarskoga fakulteta
 3. dovršetak postupka ustrojavanja novoga diplomskoga studija na engleskom jeziku u znanstvenom polju Šumarstva
 4. ustrojavanje zaklade za stipendiranje najuspješnijih studenata Šumarskoga fakulteta u suradnji s partnerima iz šumarskoga i drvnoga sektora
 5. otvaranje novoga studentskoga restorana za studente Šumarskoga i Agronomskoga fakulteta, tzv. „Zelenog paviljona“; to je cilj koji zbog dobrobiti naših studenata, uz podršku Uprave Sveučilišta, moramo što skorije ostvariti
 6. osnivanje dvaju centara izvrsnosti za transfer tehnologija u gospodarstvo, jednoga za šumarstvo, a drugoga za drvnu tehnologiju
 7. ustrojavanje novoga Nastavno-pokusnoga drvnotehnološkoga objekta
 8. rekonstrukcija, uređenje i opremanje radionice za stručnu praksu studenata DTO-a
 9. nastavak i dovršetak radova sanacije oštećenja od potresa na svim oštećenim fakultetskim objektima
 10. početak radova na rekonstrukciji kupljene nekretnine na otoku Rabu radi ustrojavanja međunarodnoga Centra izvrsnosti za šumske ekosustave Mediterana
 11. daljnje učinkovito upravljanje Fakultetom u vrijeme pandemije COVID-19 utemeljeno na dosadašnjem iskustvu, principima i prioritetima
 12. nastavak vođenja razvojne kadrovske politike sukladno zacrtanim strateškim ciljevima Fakulteta te smjernicama mojega Dekanskoga programa
 13. dovršetak postupka donošenja novoga Statuta Šumarskoga fakulteta, Pravilnika o ustroju i sistematizaciji rada i radnih mjesta Fakulteta te ostalih ili neodgovarajućih ili nedostajućih zakonskih i podzakonskih akata.

Zahvalivši svima na učešću u Svečanoj sjednici dekan je sadašnjiim i bivšim studentima te sadašnjim i bivšim zaposlenicima Fakulteta zaželio sretan Dan Fakulteta i puno uspjeha u budućem radu.

Uzvanicima se obratio i prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, te je u svom obraćanju  nakon uvodnog pozdrava uzvanicima, istaknuo značaj biotehničkog područja unutar Sveučilišta smatrajući ga važnim za budućnost gospodarstva Republike Hrvatske. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije je pokazao značajan napredak u popunjavanju upisnih kvota na preddiplomskim i diplomskim studijima kao i na doktorskom studiju. Istaknuo je također da je Uprava Fakulteta uspješno odgovorila na izazov obnove oštećene zgrade u potresu koji je zadesio grad Zagreb u ožujku ove godine, te naveo Fakultet šumarstva i drvne tehnologije kao primjer fakulteta koji dobro surađuje sa Sveučilištem i ostalim fakultetima Zagrebačkog sveučilišta, fakultetima ostalih sveučilišta u Hrvatskoj i inozemstvu.

Potom su dodijeljene nagrade i pohvale najboljim studentima u kategorijama nagrada: „Akademik Milan Anić“, „Akademik Dušan Klepac“, dekanova nagrada, pohvala za uspješnost tijekom studiranja te pohvala za izvannastavne aktivnosti.

Dodijeljene su i nagrade djelatnicima Fakulteta za obljetnicu višegodišnjeg rada te povodom odlaska u mirovinu.

Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije