×
Šumarski odsjek

Predmeti

Analiza i valorizacija prostora

UD3002 - obavezni

Studiji urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša - Diplomski studij

30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)

Analiza i valorizacija prostora (ŠDU)

ŠDU3005

Studij šumarstva - Diplomski - Smjer uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem

15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)

Biometrika

ŠP2002 - obavezni

Studij šumarstva - Preddiplomski

30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)

Biometrika za prostorne valorizacije

PU2003 - obavezni

Studiji urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša - Preddiplomski

30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)

Daljinska istraživanja i GIS u šumarstvu

ŠP3002 - obavezni

Studij šumarstva - Preddiplomski

30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)

Daljinska istraživanja i GIS zaštićenih i urbanih područja

PU3002 - obavezni

Studiji urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša - Preddiplomski

30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)

Dendrometrija

ŠP3001 - obavezni

Studij šumarstva - Preddiplomski

45(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)

Digitalna kartografija u šumarstvu (DŠT)

DŠT3001 - obavezni

Studij šumarstva - Diplomski - Smjer Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu

30(P) + 30(A) + 32(T)

Digitalna kartografija u šumarstvu (ŠDU)

ŠDU1008

Studij šumarstva - Diplomski - Smjer uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem

15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)

Ekonomika okoliša

PU5002 - obavezni

Studiji urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša - Preddiplomski

30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)

Ekonomika šumarske tvrtke (DŠT)

DŠT3002 - obavezni

Studij šumarstva - Diplomski - Smjer Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu

30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 8(T)

Ekonomika šumarske tvrtke (ŠDU)

ŠDU3002 - obavezni

30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 8(T)

Ekoturizam

UD2003 - obavezni

Studiji urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša - Diplomski studij

30(P) + 16(T)

Fotointerpretacija u šumarstvu

ŠDU1006

Studij šumarstva - Diplomski - Smjer uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem

15(P)

Industrijska sociologija

DP-1141

Studij drvne tehnologije - Diplomski studij Drvnotehnološki procesi

30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)

Izmjera stabala

PU6007

Studiji urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša - Preddiplomski

15(P)

Izmjera šumskih prostora

ŠDU2011

Studij šumarstva - Diplomski - Smjer uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem

15(P)

Izmjera terena s osnovama kartografije (PU)

PU2004 - obavezni

Studiji urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša - Preddiplomski

30(P) + 30(A) + 24(T)

Izmjera terena s osnovama kartografije (ŠP)

ŠP2004 - obavezni

Studij šumarstva - Preddiplomski

30(P) + 0(L) + 45(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 48(T)

Kultura vizualne misli

PU2005 - obavezni

Studiji urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša - Preddiplomski

0(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)

Marketing u šumarstvu

DŠT3003 - obavezni

Studij šumarstva - Diplomski - Smjer Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu

30(P) + 15(A)

Okolišna pedagogija

UD3005

Studiji urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša - Diplomski studij

15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)

Osnove ekonomike u šumarstvu

ŠP3006 - obavezni

Studij šumarstva - Preddiplomski

30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)

Osnove uređivanja šuma

ŠP5002 - obavezni

Studij šumarstva - Preddiplomski

30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)

Pejzažno oblikovanje i planiranje

PU4004 - obavezni

Studiji urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša - Preddiplomski

15(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)

Pravilnici za uređivanje šuma

ŠDU2014

Studij šumarstva - Diplomski - Smjer uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem

15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)

Primijenjena fotointerpretacija

UD1005

Studiji urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša - Diplomski studij

15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)

Rast i prirast

ŠDU1005 - obavezni

Studij šumarstva - Diplomski - Smjer uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem

30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)

Sociologija organizacije u šumarstvu

DŠT1006

Studij šumarstva - Diplomski - Smjer Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu

15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)

Sociologija u šumarstvu

ŠP1005 - obavezni

Studij šumarstva - Preddiplomski

15(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)

Sociologija urbanih i zaštićenih prostora

PU1005 - obavezni

Studiji urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša - Preddiplomski

15(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)

Statističke metode i modeli

ŠDU3011

Studij šumarstva - Diplomski - Smjer uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem

15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)

Statističke metode i modeliranje u šumarstvu

UD2004 - obavezni

Studiji urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša - Diplomski studij

15(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)

Šumsko gospodarsko planiranje

ŠDU4002 - obavezni

Studij šumarstva - Diplomski - Smjer uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem

30(P) + 0(L) + 45(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 32(T)

Uređivanje šuma

DŠT4003 - obavezni

Studij šumarstva - Diplomski - Smjer Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu

30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)

Uređivanje šuma posebne namjene

PU5004 - obavezni

Studiji urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša - Preddiplomski

45(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)

Uvod u prostorno planiranje

PU6004 - obavezni

Studiji urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša - Preddiplomski

15(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)

Uvod u urbanizam

PU2006 - obavezni

Studiji urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša - Preddiplomski

15(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)

Vrednovanje šumskih resursa

DŠT3006

Studij šumarstva - Diplomski - Smjer Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu

15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)

Aktualno

17.03.2020

Tijekom sljedeće tri godine studenti Šumarskog fakulteta sudjelovat će u projektu stručne prakse

U ponedjeljak, 9. ožujka 2020. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je svečanost uručivanja ugovora o dodjeli bespovratnih gotovo 100 milijuna kuna za unaprjeđenje kvalitete stručne prakse hrvatskih studenata.

13.03.2020

Kreativna radionica „Korak po korak do dobrog dizajna proizvoda“ na sajmu VIROEXPO u Virovitici

Zbog epidemiološke situacije u zemlji i otkazivanja sajma Viroexpo odgađamo kreativnu radionicu koja se trebala održati za vrijeme sajma. O novom terminu radionice obavijestiti ćemo vas naknadno.

Hvala na razumijevanju.

 

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije