×
Šumarski odsjek

Dendrometrija

ŠP3001 - obavezni
Opterećenje: 45(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Uvod. Mjere i mjerni sustavi. Pogreške mjerenja (preciznost, točnost, pristranost, signifikantne znamenke). Prikazivanje mjernih podataka. Izmjera stabla. Promjer, prsni promjer, opseg. Izmjera krošnje. Mjerenje visina, visinomjeri (Blume-Leiss, Haga, Bitterlichov zrcalni relaskop (standardni, CP). Vertex, Laserski). Procjena površine presjeka stabla. Bitterlichova temeljnica. Volumen stabla. Metoda sekcioniranja. Volumen ogrjeva i drva za kemijsku preradu. Određivanje volumena stabla na panju. Oblični broj i kvocijent oblika. Bitterlichova metoda. Metoda kumulativnih visina. Grosenbaughova metoda (3P-metoda). Tablice volumena stabla (konstrukcija i primjena). Volumen kore. Težina stabla i njegovih dijelova. Rast i prirast stabla (visinski, debljinski, plošni, volumni, promjena obličnoga broja, prirast kore). Postotak prirasta. Totalna analiza. Dendrokronologija i dendrokronološke metode. Odnosi svih parametara stabla u sastojini. Prirasnoprihodne tablice. Jednoulazne tablice.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Udžbenik (knjiga), Pranjić, A., Lukić, N., 1997.: Izmjera šuma. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 410 pp., Zagreb

 


Preporučena literatura:
2.     Bitterlich, W., 1984: The Relascope Idea. CAB, pp.242, London
3.     Loetsch, F., Zöhrer, F., Haller, K.E., 1973: Forest Inventory. pp.467, BLV München.
4.     Šmelko, Š. & kolektiv, 2003: Meranie lesa a dreva. LVH SR, pp.239, Zvolen.
5.     Zöhrer, F., 1980: Forstinventur, pp.202, Pareys, Hamburg
6.     West, P.W., 2004:Tree and Forest Masurement. Springer V, pp.167, Berlin.

Nositelji

prof. dr. sc. Mario Božić

Redoviti profesor

Email: mbozic@sumfak.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Mario Božić

Redoviti profesor

Email: mbozic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Ernest Goršić

Docent

Email: egorsic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Mislav Vedriš

Docent

Email: mvedris@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije