YouTube
Instagram
Facebook
×

Laboratorij za daljinska istraživanja i GIS

Laboratorij za daljinska istraživanja i geoinformacijske sustave (GIS) je istraživački laboratorij u sklopu Zavoda za izmjeru i uređivanje šuma na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.


Djelatnost

Djelatnost članova Laboratorija je usmjerena na istraživanja primjene metoda daljinskih istraživanja (DI), geografskog informacijskog sustava (GIS), globalnog pozicijskog sustava (GPS) i digitalnog modela reljefa (DMR) u šumarstvu, urbanom šumarstvu, lovnom gospodarstvu, zaštiti prirode i okoliša.
Posebnost Laboratorija je vizualna interpretacija aerosnimaka (kolor, infrakolor) u stereomodelu (3D) pomoću stereoskopa i/ili digitalne fotogrametrijske radne stanice s težištem na prepoznavanje vrsta drveća i određivanje zdravstvenog stanja pojedinačnih stabala. Također se u stereomodelu (3D) provodi i mjerna fotointerpretacija (određivanje visine stabala, projekcije krošnje, sklopa, drvne mase, itd.).
Istraživačke aktivnosti vezane su i uz digitalnu interpretaciju  multispektralnih i hiperspektralnih satelitskih snimaka (nadgledana i nenadgledana klasifikacija), te snimaka visoke prostorne i vremenske rezolucije (IKONOS, Quick Bird, WorldView2), za praćenje stanja, promjena i biološke raznolikosti šuma; kartiranje načina korištenja zemljišta; kartiranje biotopa urbanih i močvarnih staništa, i dr..
 

Laboratorij za daljinska istraživanja i GIS


Ostala područja interesa uključuju:

 • primjenu neuronskih mreža u daljinskim istraživanjima (primjena neuronskih mreža u detekciji oštećenosti šuma i primjena neuronskih mreža za pridobivanje parametara staništa sa satelitskih snimaka),
 • primjenu GPS-a (praćenje kretanja i aktivnosti divljih životinja telemetrijskim metodama),
 • izradu digitalnog modela reljefa, digitalnog ortofota za okolišno modeliranje (raster-GIS analize, prostorno – vremenske analize, geostatistika),
 • implementaciju produkata DI u GIS.
   

Laboratorij za daljinska istraživanja i GIS

 

Članovi Laboratorija za daljinska istraživanja i geoinformacijske sustave objavili su više od 120 radova u domaćim i stranim časopisima i zbornicima sa skupova.

 

Najvažnija oprema

Laboratorij raspolaže:

 • fotogrametrijskom radnom stanicom i softverom (PHOTOMOD) za izmjeru i interpretaciju digitalnih aerosnimki,
 • stereoskopima Sokkia i Condor (interpretoskop) za vizualnu interpretaciju i mjerenje na analognim snimkama,
 • radnom stanicom sa softverom (QTM) za obradu i analizu lidarskih podataka,
 • računalima sa GIS programom ArcGIS 10 i ploterom formata 42“.
   

Laboratorij za daljinska istraživanja i GIS
 

Projekti

Međunarodni znanstveni

Hrvatski    

 1. FAO & EC Zajednički istraživački centar (JRC) - Globalna procjena šumskih resursa (FRA 2010), Daljinska istraživanja: Klasifikacija korištenja zemljišta/pokrova i otkrivanje promjena, (2010–2011)
 2. SMART-WP4 – Svemirski i zračni alati za redukciju miniranih područja, EC IST-2000-25044; Klasifikacija i validacija zemljišnog pokrova, Europska komisija (EC), (2001–2004)
 3. ARC-4 – Zračno smanjenje površine minskog polja, EC IST-2000-25300; Subjektivna interpretacija scene sumnjiih područja na temelju zrakoplovnih snimaka. Europska komisija (EC), (2001–2003)    

Nacionalni znanstveni

Hrvatski    

 1. Metodologija za procjenu šteta na šumskim sastojinama u kontinentalnim šumama uzrokovanih velikim prirodnim nepogodama (led, snijeg, vjetar, poplave, požari) mjere sanacije i gospodarske mjere za umanjivanje rizika, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2013–2014)
 2. Utvrđivanje oštećenosti jele i detekcija imele na multispektralnim i hiperspektralnim snimkama, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2011–2013)
 3. Praćenje oštećenosti šuma hrasta lužnjaka metodama daljinskih istraživanja, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2011–2013)
 4. Mogućnost interpretacije satelitskih snimaka za potrebe planiranja i gospodarenja, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2011–2013)
 5. Procjena zdravstvenoga stanja stabala područja GJ „Park šume Grada Zagreba“ metodama daljinskih istraživanja, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2011–2012)
 6. Kartiranje travnjaka, utvrđivanje promjena travnjačkih površina i izrada karte pokrova zemljišta u NP Sjeverni Velebit, Ministarstvo kulture - Zavod za zaštitu prirode okoliša, (2009–2010)
 7. Primjena daljinskih istraživanja pri gospodarenju šuma bukve i jele s posebnim osvrtom na problematiku izraženog sušenja jele, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2006–2010)
 8. Primjena satelitskih snimaka visoke rezolucije pri planiranju i gospodarenju nizinskih šuma hrasta lužnjaka, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2006–2010)
 9. TP-06/0007-01- Sustav za multisenzorsko zrakoplovno izviđanje i nadzor u izvanrednim situacijama i zaštiti okoliša. Tehnologijski projekt MZOŠ, (2006–2008)
 10. Imele u Hrvatskoj - biologija, ekologija, rasprostranjenost i vrste domaćini (0068101), MZOŠ, (2002–2005)
 11. Istraživanje primjene GPS-a, DMR-a i GIS-a za racionalizaciju radova i planiranje u šumarstvu (šifra 1.4.10), Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2001–2005)
 12. Praćenje stanja i promjena šumske vegetacije metodama daljinskih istraživanja (šifra 1.4.9.), Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2001–2005)
 13. Istraživanje stanja šumske vegetacije u urbanim, zaštitnim i šumama posebne namjene (šifra: 1.4.6.), Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2001–2005)
 14. Istraživanje optimalnih modela šumarske kartografije (šifra: 1.4.7.), Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2001–2005)
 15. Optimiziranje inventarizacije miniranih šuma i šumskog zemljišta primjenom metoda daljinskih istraživanja (šifra: 1.4.8.), Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2001–2005)
 16. Kartiranje staništa Republike Hrvatske - Vizualna interpretacija satelitskih slika, MZOPUG, (2000–2003)
 17. SUZA7 – Interpretacija satelitskih snimaka za nadopunu topografskih karata, MORH, (2000–2003)
 18. Modeli planiranja u šumarstvu (068002): Primjena GIS-a i daljinskih istraživanja u oštećenim šumskim ekosustavima, MZOŠ, (1996–2000)    

Stručni

Hrvatski    

 1. Mogućnosti smanjenja terenskog prikupljanja podataka pri operativnom uređivanju šuma hrasta lužnjaka, Ministarstvo poljoprivrede, (2016–2018)
 2. Utvrđivanje oštećenosti šuma šumskog bazena Spačva interpretacijom infracrvenih kolornih (ICK) aerosnimki, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2005–2007)
 3. Utvrđivanje oštećenosti šuma i inventarizacija sušaca za područje Like interpretacijom infracrvenih kolornih aerosnimki, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2005–2007)
 4. Ustanovljavanje i praćenje ekološko-zdravstvenog stanja šuma Republike Hrvatske metodama daljinskih istraživanja (II-B-8) - Propadanje i obnova šumskih ekosistema, JPHŠ, (1991–1995)
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije