YouTube
Instagram
Facebook
×

Časopisi


CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING (CROJFE)

 

Croatian Journal Of Forest Engineering (CROJFE)

 

Područje znanosti kojem časopis pripada: 4.00. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI
ISSN tiskanog izdanja: 1845-5719
ESSN elektroničkog izdanja: 1848-9672
Mrežna adresa časopisa:www.crojfe.com
Vrsta časopisa: znanstveni časopis
Izdavač/nakladnik: Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – glavni izdavač; Hrvatske šume d.o.o.; Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije
Telefon: +385 (0)1 2352 417
Faks: +385 (0)1 2352 517
e-mail: crojfe@sumfak.hr
Suizdavači časopisa: FORMEC International Network
Glavni urednik časopisa: prof. dr. sc. Tibor Pentek
Ostali urednici časopisa: dr. sc. Željko Tomašić – odgovorni urednik, prof. dr. sc. Mario Šporčić – tehnički urednik i dr. sc. Ivica Papa – mladi urednik
Tehničko uredništvo časopisa: dr. sc. Andreja Đuka, doc. dr. sc. Zdravko Pandur, doc. dr. sc. Dinko Vusić

 

Ukratko o časopisu:

Prvi broj časopisa „Croatian Journal of Forest Engineering“ (CROJFE) tiskan je u proljeće 2005. godine. Časopis je sljednik hrvatskog znanstveno-stručnog časopisa „Mehanizacija šumarstva“, čiji je prvi broj objavljen još davne 1976. godine. Časopis CROJFE, čija se godišnja naklada kreće između 1200 i 1500 primjeraka, donosi nove spoznaje iz područja šumarskoga inženjerstva u Hrvatskoj, Europi i svijetu te objavljuje rezultate istraživanja domaćih i stranih šumarskih znanstvenika i šumara praktičara u tri različite kategorije radova: izvorni znanstveni radovi, prethodna priopćenja i pregledni radovi. Glavni je urednik od početka tiskanja časopisa CROJFE do danas prof. dr. sc. Tibor Pentek, a na mjestu suurednika mu se u razdoblju od 2007. do 2016. pridružuje prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky. Uže uredništvo CROJFEa čine većinom djelatnici Zavoda za šumarske tehnike i tehnologije Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od početnih godišta časopisa u kojima je po pojedinom sveščiću tiskano pet-šest radova, danas smo došli do brojke od petnaestak radova po pojedinom broju, što je rezultat velikoga broja kandidiranih radova za objavu na godišnjoj razini.

 

Dva su najvažnija događaja utjecala na povećanje kvalitete i kvantitete pristiglih radova: - uvrštavanje časopisa tijekom 2007. godine u bibliografsku bazu Web of Science, odnosno Science Citation Index Expanded - puštanje u rad potkraj 2013. godine automatiziranog sustava koji uvelike pojednostavljuje proces kandidiranja radova, a ujedno omogućuje kvalitetniji i brži recenzentski postupak. Glavninu financijskih sredstava potrebnih za normalno funkcioniranje časopisa osiguravaju izdavači CROJFE-a (Hrvatske šume d.o.o. i Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije) i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

 

Temeljne značajke koje časopis CROJFE pozicioniraju sve bliže vrhu svjetski relevantnih bibliografskih baza jesu: redovito i pravodobno tiskanje, visoka razina tehničke opremljenosti, velika konkurencija kandidiranih radova za objavu, kakvoća i brzina provedbe recenzentskog postupka, kao i visoka kvaliteta objavljenih znanstvenih radova autora iz različitih europskih i izvaneuropskih zemalja.


Indeksiranost u bazama časopisa: CAB Abstract, Compendex, GeoBase, Global Health, Paperchem, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, VINITI
Rang časopisa u bazama: Journal Citation Report – drugi kvartil (Q2); SCImago Journal Rank – prvi kvartil (Q1): Normalized Impact per Paper (SNIP) – X ≥ 1,0

 

 

 

DRVNA INDUSTRIJA

 

Časopis Drvna industrija

Područje znanosti kojem časopis pripada: 4.00. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI
ISSN tiskanog izdanja: 0012-6772
ESSN elektroničkog izdanja: 1847-1153
Mrežna adresa časopisa: https://www.drvnaindustrija.com/
Vrsta časopisa: znanstveni časopis
Izdavač i uredništvo: Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
Telefon: +385 (0)1 2352 553
Faks: +385 (0)1 2352 544
e-mail: drind@sumfak.hr
Suizdavač časopisa: Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
Osnivač: Institut za drvnoindustrijska istraživanja, Zagreb

Glavna i odgovorna urednica: Ružica Beljo Lučić

Pomoćnik glavne urednice:Josip Miklečić

Tehnički urednik:Zoran Vlaović

Urednički odbor:Vlatka Jirouš-Rajković, Hrvatska, Bogoslav Šefc, Hrvatska, Zoran Vlaović, Hrvatska, Andreja Pirc-Barčić, Hrvatska, Nikola Španić, Hrvatska, Miljenko Klarić, Hrvatska, Tomislav Sedlar, Hrvatska, Maja Moro, Hrvatska, Matija Jug, Hrvatska, Ivana Perić, Hrvatska, Jerzy Smardzewski, Poljska, Marko Petrič, Slovenija, Katarina Čufar, Slovenija, Christian Brischke, Njemačka, Kazimierz Orlowski, Poljska, Jakub Sandak, Italija, Željko Gorišek, Slovenija, Borche Iliev, Makedonija, Leon Oblak, Slovenija, Hubert Paluš, Slovačka

Izdavački savjet:Vjekoslav Živković (predsjednik), Ružica Beljo Lučić, Vladimir Jambreković, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu; Dominik Poljak, Drvodjelac d.o.o.; Silvija Zec, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije

Pomoćnica uredništva:Dubravka Cvetan
Lektorice:Zlata Babić, prof. (hrvatski – Croatian), Maja Zajšek-Vrhovac, prof. (engleski – English)


Ukratko o časopisu:

Časopis Drvna industrija priznato je znanstveno-stručno glasilo koje neprekinuto izlazi pod istim nazivom od 1950. godine. Časopis je pokrenula Generalna direkcija drvne industrije Hrvatske, a prvi glavni i odgovorni urednik bio je dr. Stjepan Frančišković. Godine 1952. izdavanje časopisa preuzima Institut za drvno-industrijska istraživanja (poslije Tehnički centar za drvo), a 1967. suizdavačima odnosno sufinancijerima časopisa postaju Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslovno udruženje proizvođača drvne industrije Zagreb i Exportdrvo Zagreb. Tehnički centar za drvo ukida se 1989. godine pa izdavačem časopisa postaje Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Dr. Stjepan Frančišković bio je glavni urednik do 1964. a prof. dr. Ivo Horvat od 1964. do 1966. Od 1966. do 1974. glavni urednik bio je. B. Štajduhar, ing., a prof. dr. sc. Stanislav Bađun od 1974. do 1990. Prof. dr. sc. Marijan Brežnjak vodio je časopis od 1990. do 1991., a prof. dr. sc. Božidar Petrić od 1991. do 1997. Prof. dr. sc. Hrvoje Turkulin bio je glavni urednik časopisa od 1997. do 2003. kada je vodstvo časopisa preuzela današnja glavna urednica prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić. Od osnutka časopisa do danas ulogu tehničkog urednika obavljali su: Andrija Ilić, V. Rajković, ing., mr. sc. I. Šalovac, D. Tusun, prof., Zlatko Bihar i prof. dr. sc. Stjepan Pervan, a administratorice Uredništva časopisa bile su Verica Ormuš i Dubravka Cvetan, koja i danas za časopis obavlja administrativne poslove.

 

Drvna industrija objavljuje znanstvene i stručne radove, kao i druge priloge iz cjelokupnog područja iskorištavanja šuma, istraživanja svojstava i primjene drva, mehaničke i kemijske prerade drva, svih proizvodnih grana, trgovine drvom i drvnim proizvodima. U časopisu se objavljuju izvorni znanstveni radovi, prethodna priopćenja, pregledni znanstveni radovi i stručni radovi domaćih i inozemnih autora. Časopis izlazi četiri puta godišnje u tiskanom i online izdanju. Naklada po broju je 700 primjeraka. U prošlosti su u svakom broju časopisa tiskana 3 – 4 rada, no nakon što je 2008. godine časopis uvršten u prestižnu bazu Web of Science (Science Citation Indeks Expanded), Uredništvo zaprima znatno više radova za objavu. Nakon nepristranoga recenzentskog postupka, u kojem velik broj radova ne bude prihvaćen za objavu, objavljuju se samo visokokvalitetni radovi, najviše 45 radova godišnje na 300 – 400 stranica.

 

Članci se uglavnom tiskaju na engleskom jeziku, a naslovi, podnaslovi, nazivi i opisi priloga, ključne riječi i sažetak, radi očuvanja stručnog hrvatskog nazivlja i bolje dostupnosti domaćim čitateljima u drvnom sektoru, osim na engleskom, tiskaju se i na hrvatskom jeziku. Financijsku potporu časopisu daju: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatske šume d.o.o., Zagrebačka županija, znanstvenici Drvnotehnološkog odsjeka, suizdavači i tvrtke drvnoga sektora.


Indeksiranost časopisa u bazama časopisa: Web of Science Core Collection (SCI-Exp), Scopus, CAB Abstracts, Compendex, Environment Index, Veterinary Science Database, Geobase, DOAJ
Rang časopisa u bazama: Journal Citation Report IF= 0,712 (Q3); SCImago Journal Rank, SJR = 0,352 (Q2); Normalized Impact per Paper (SNIP) – 0,6 < X < 1,0
 


NOVA MEHANIZACIJA ŠUMARSTVA

 

Časopis Mehanizacija šumarstva

Područje znanosti kojem časopis pripada: 4.00. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI
ISSN tiskanog izdanja: 1845-8815
ESSN elektroničkog izdanja: 1848-9834
Mrežna adresa časopisa: www.jnms.eu
Vrsta časopisa: znanstveni časopis
Izdavač/nakladnik: Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
Telefon: +385 (0)1 2352 413
Faks: +385 (0)1 2352 517
e-mail: nms@sumfak.hr
Suizdavač časopisa: Hrvatske šume d.o.o.
Glavni urednik časopisa: Mario Šporčić
Izdavački savjet časopisa: Vladimir Jambreković, Mario Božić, Mario Šporčić, Krunoslav Jakupčić, Ante Sabljić
Urednički odbor časopisa: Igor Anić, Ivan Balenović, Saša Bogdan, Zdenko Bogović, Juro Čavlović, Damir Drvodelić, Milivoj Franjević, Josip Ištvanić, Josip Margaletić, Slavko Matić, Hrvoje Nevečerel, Stjepan Risović, Ante Seletković, Marijan Šušnjar, Željko Tomašić, Mislav Vedriš, Željko Zečić, Marko Zorić.

Međunarodni urednički odbor časopisa: Raffaele Cavalli (Italy), Woodam Chung (USA), Milorad Danilović (Serbia), Mehmet Eker (Turkey), Jörn Erler (Germany), Stefano Grigolato (Italy), Hans Rudolf Heinimann (Switzerland), Dirk Jaeger (Germany), Janez Krč (Slovenia), Martin Kühmaier (Austria), Tadeusz Moskalik (Poland), Jusuf Musić (Bosnia and Herzegovina), Ljupčo Nestorovski (Macedonia), Igor Potočnik (Slovenia), Hideo Sakai (Japan), Dževada Sokolović (Bosnia and Herzegovina), Raffaele Spinelli (Italy), Karl Stampfer (Austria), Jori Uusitalo (Finland), Rien Visser (New Zeland)

 

Ukratko o časopisu:

Nova mehanizacija šumarstva (NMŠ) je priznato znanstveno-stručno glasilo koje neprekinuto izlazi od 1976. godine. Od godišta 1. do 25. časopis je tiskan pod naslovom „Mehanizacija šumarstva“, a počeo je izlaziti u razdoblju najintenzivnijega mehaniziranja šumskih radova u Republici Hrvatskoj (70-ih i 80-ih godina), s namjerom prikazivanja rezultata razvoja i rada novih šumarskih strojeva. Danas NMŠ objavljuje znanstvene i stručne radove iz različitih područja šumarskoga inženjerstva, čime nastavlja prenositi nove spoznaje i prikazivati rezultate istraživanja domaćih i stranih znanstvenika i stručnjaka. Glavni cilj je da objavom originalnih, inovativnih i kvalitetnih radova pridonese razvoju znanstvenih, istraživačkih, stručnih i drugih aktivnosti u području šumarstva. Prethodna priopćenja, izvorni znanstveni, pregledni i stručni radovi NMŠ obuhvaćaju sva tehnička, tehnološka, ekološka, ekonomska i socijalna pitanja važna za šumarstvo.

 

Teme izrazito vezane uz časopis su: sustavi i tehnologije pridobivanja drva, planiranje i upravljanje mrežom šumskih prometnica, proizvodnja i uporaba biomase, logistika i optimizacija transporta u šumarstvu, organizacija i poslovanje u šumarstvu, ergonomija i sigurnost pri šumskim radovima, ICT tehnologije i daljinska istraživanja u šumarstvu, potrajno (održivo) uređivanje i uzgajanje šuma, drvno-tehnološki procesi, urbano šumarstvo, zaštita prirode i ekološki učinkovite tehnologije u šumarstvu. Časopis izlazi jednom godišnje u tiskanom i online izdanju. Naklada je 400 primjeraka, a opseg pojedinoga broja obuhvaća 8 – 12 radova na 80 – 120 stranica.

 

Članci se uglavnom tiskaju na hrvatskom jeziku, a naslovi, podnaslovi, nazivi i opisi priloga, ključne riječi i sažetak, osim na hrvatskom, tiskaju se i na engleskom jeziku. S obzirom na to da je temeljno područje časopisa vezano uz predstavljanje i promoviranje najnovijih dostignuća (tehnika i tehnologija) u šumskoj proizvodnji, NMŠ se redovito distribuira većem broju primatelja u Hrvatskoj i inozemstvu. Na taj način, objavljivanjem znanstvenih i stručnih radova, odnosno istraživanja čiji su rezultati primjenjivi u operativnom šumarstvu, časopis znatno pridonosi unapređenju stručnih aktivnosti u području šumarstva i cjeloživotnome obrazovanju šumarskih stručnjaka.


Indeksiranost časopisa u bazama časopisa: CAB Abstracts, SCOPUS
Rang časopisa u bazama: SCImago Journal Rank, SJR = 0,495 (Q2)

 

 

ŠUMARSKI LIST

 

Šumarski list

Mrežna adresa časopisa: www.sumari.hr/sumlist/
Vrsta časopisa: znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva
Izdavač/nakladnik:Hrvatsko šumarsko društvo
Glavni urednik časopisa: prof.dr.sc Josip Margaletić

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije