×

Erasmus+ mobilnost studenata - STUDIJSKI BORAVAK (SMS)

Unutar Erasmus+ programa studenti svih razina studija imaju mogućnost studijskog boravka te odrađivanja stručne prakse u nekoj od programskih zemalja (Ključna aktivnost 1).

Studenti šumarskog fakulteta za vrijeme trajanja međunarodne razmjene ostaju upisani na Šumarski fakultet. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju. Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnom visokom učilištu.

Trajanje razmjene je minimalno 3 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci. Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija  moguće ostvariti više puta - važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija - u zbroj mjeseci ulazi i mobilnost studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP).


Studenti Šumarskog fakulteta svoj studijski boravak mogu ostvariti isključivo na oniminozemnim visokim učilištima sa kojima Šumarski fakultet ima potpisan sporazum i to isključivo za dogovoreno područje i razinu studija. Odlazak na mjesto koje je dogovorio drugi fakultet ili akademija nije moguć. Popis inozemnih sveučilišta s kojima je Šumarski fakultet sklopio sporazume objavljuje se uz natječaj.

Svaki student prije odlaska na studijski boravak treba sklopiti Ugovor o učenju (Learning Agreement), kojeg potpisuju student, matični fakultet/akademija i ustanova u inozemstvu. Matični fakultet dužan je priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja studentske razmjene, sukladno dokumentu Learning Agreement. Priznavanje se vrši na razini fakulteta.


Studenti za studijski boravak u okviru Erasmus programa mogu dobiti financijsku potporu. Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, te stoga pokriva samo dio troškova života. Studenti se mogu odlučiti otići na Erasmus+ razmjenu o svom trošku odnosno bez financijske potpore (tzv. zero-grant). Zero-grant studenti imaju sva ista prava i obveze kao i oni studenti kojima je odobrena financijska potpora.

Studenti s posebnim potrebama imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

Studenti slabijeg socioekonomskog statusa (studenti čiji redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze određeni postotak proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom, studenti azilanti i studenti stranci pod supsidijarnom zaštitom) imaju pravo na dodatnu financijsku potporu.


Studenti se za razmjenu prijavljuju na natječaj koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje jednom godišnje u siječnju/veljači za sljedeću akademsku godinu. Prije prijave na natječaj, svi studenti zainteresirani za razmjenu, dužni su proučiti i u dogovoru sa ECTS koordinatorom na fakultetu usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Postupak odabira kandidata vrše povjerenstva na fakultetskoj razini, a osnovni kriteriji za odabir studenata su: pismo motivacije, akademski uspjeh, poznavanje stranog jezika na kojem se održava nastava na stranom sveučilištu.

Studentima zainteresiranima za Erasmus+ studijski boravak preporuča se da se o razmjeni informiraju i savjetuju u Uredu za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju tijekom zimskog semestra akademske godine koja prethodi godini u kojoj bi htjeli ostvariti mobilnost.


Više informacija:

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije