YouTube
Instagram
Facebook
×

Izvješće o financiranju znanstvenih projekata studenata Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije


                                           Izvješće o pristiglim projektnim prijavama na

                                                                       NATJEČAJ
o financiranju znanstvenih projekata studenata Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u akad. god. 2019./2020.

 

Natječaj jeobjavljen na stranicama Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije od 11. prosinca 2019. godine. Na natječaj se prijavilo ukupno 9 projektnih prijedloga u zadanom roku i to:

I

Zaprimljeni projektni prijedlozi

  1. Utjecaj hrastove mrežaste stjenice na prirast stabala hrasta lužnjaka - PriHraStje, voditelj Ivan Bazijanec
  2. Predviđanje lokaliteta šumskih požara kao instrumenata hibridne prijetnje LokŠPHP, voditeljica Doroteja Krivić-Tomić
  3. Procjena i izrada katastra značajnog drveća na području Šibensko-kninske županije PIIKZDNPŠKŽ, voditeljica Mia Lovreković
  4. Konstruiranje i oblikovanje montažnih objekata inspiriranih tradicijom i baštinom Republike Hrvatske CROSTAND, voditelj Matija Lozančić
  5. Visinska distribucija tvrdih krpelja u šumama Hrvatske, voditeljica Mirna Matić
  6. Kinetika kemijske reakcije otvrdnjavanja UF adheziva za ploče iverice, voditelj Mislav Mikšik
  7. Razvoj utekućeno drvo-formaldehidne (udf) smole LiWoForRES, voditelj Sebastijan Štriga
  8. Monitoring kakvoće drvne sječke MKDS, voditelj Filip Vujanić
  9. Povezanost zelene infrastrukture, šumarstva i urbanoga šumarstva u Republici Hrvatskoj i mogućnosti razvoja na primjeru otoka Krka, voditeljica Lea Katarina Gobec

 

Uvidom u pristiglu dokumentaciju projektnih prijava, a prema uvjetima natječaja sve pristigle prijave su u skladu s natječajem i ispunjavaju Natječajem propisane kriterije.

O visini odobrenih sredstava svaki će prijavitelj biti osobno obaviješten.

 

Zagreb, 31. siječnja 2020. godine

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije