YouTube
Instagram
Facebook
×

VAŽNO - Obvezujuća uputa o održavanju nastave na daljinu


Poštovani voditelji studija, nastavnici, suradnici i studenti,

Po odobrenu dekana prof. dr. sc. Tibora Penteka, a sukladno zaključku Dekanskog kolegija Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, koji je proslijeđen Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH u četvrtak 12. ožujka 2020. godine (u slučaju potrebe održavanja nastave na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije na daljinu, do kojega se došlo odlukom Vlade RH, Stožera civilne zaštite RH i rektora Sveučilišta u Zagrebu, svi nastavnici i suradnici Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije će nastavu na daljinu održavati pomoću sustava Merlin (Moodle)), dostavljamo Vam ovu obvezujuću uputu o održavanju nastave na daljinu:

 1. nastava se održava sukladno službenom rasporedu nastave na svim studijskim programima
 2. nastava treba učinkovito započeti od ponedjeljka 16. 03. 2020. godine
 3. nastavnici i suradnici su obavezni putem sustava Merlin obavijestiti studente o načinu održavanja nastave najkasnije jedan dan prije održavanja nastave (izuzetno za nastavu koja će se održati u ponedjeljak 16. 03. 2020. nastavnici i suradnici mogu obavijestiti studente tijekom nedjelje 15. 03. 2020. godine do 20:00 sati)
 4. molimo pažljivo pročitajte upute za korištenje sustava Merlin na slijedećoj poveznici https://www.srce.unizg.hr/usluge/sustavi-za-ucenje-na-daljinu/merlin/prirucnici-i-animacije kao i u „zbornici“ također u sustavu Merlin
 5. zadužuju se voditelji studija za koordinaciju održavanja nastave na daljinu na razini pojedinog studijskog programa
 6. u slučaju potrebe za dodatnim informacijama mole se voditelji studija da se obrate prodekanima odgovarajućeg odsjeka
 7. u slučaju potrebe za dodatnim informacijama mole se nastavnici i suradnici da se obrate voditeljima odgovarajućeg studija
 8. u slučaju potrebe za dodatnim informacijama mole se studenti da se obrate nositeljima odgovarajućeg kolegija
 9. terenska nastava predviđena planom i programom terenske nastave tijekom naredna dva tjedna se odgađa do daljnjega, a nositelji pojedinog kolegija su obavezni voditeljima studija, putem elektronske pošte, do srijede 18. 03. 2020. godine, dostaviti prijedlog supstitucije predviđene terenske nastave nastavom na daljinu (putem sustava Merlin) vodeći računa o obimu, sadržaju i ishodima učenja pojedine terenske nastave
 10. praktična nastava (u laboratorijima i sl.), u okviru pojedine nastavne cjeline, predviđena planom i programom kolegija tijekom naredna dva tjedna, se također odgađa do daljnjega, a nositelji pojedinog kolegija su obavezni voditeljima studija, putem elektronske pošte, do srijede 18. 03. 2020. godine, dostaviti prijedlog supstitucije takve nastave nastavom na daljinu (putem sustava Merlin) vodeći računa o obimu, sadržaju i ishodima učenja pojedine nastavne cjeline (primarno se preporuča zamjena redoslijeda nastavnih cjelina na način da se „problematične“ nastavne cjeline, u smislu izvođenja na daljinu, zamijene „pogodnijim“ nastavnim cjelinama kada god je to moguće)
 11. slijedeća dva tjedna odgađaju se svi izvanredni ispitni rokovi.

S poštovanjem i uz srdačan pozdrav,

Prodekani ŠO i DTO:

                                           prof. dr. sc. Josip Margaletić

                                          prof. dr. sc. Stjepan Pervan

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije