×
Šumarski odsjek

Istraživanja

Laboratorij za patologiju drveća

Laboratorij za zoologiju u šumarstvu

 

U segmentu fitopatologije provode se istraživanja bolesti šumskog i urbanog drveća u Hrvatskoj s naglaskom na uzročnike odumiranja običnog i poljskog jasena, odumiranje mediteranskih hrastova, crnoga bora i utjecaj bijele imele na običnu jelu.

Znanstvena aktivnost djelatnika očituje se u brojnim objavljenim znanstvenim radovima u stranim i domaćim znanstvenim publikacijama, u sudjelovanju na velikom broju znanstvenih skupova, u vođenju brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata ili sudjelovanju u njima.

 

Popis znanstvenih projekata na kojima su djelatnici Zavoda za organizaciju proizvodnje bili voditelji projekta ili voditelji dijela projekta
(naziv projekta, vrijeme provedbe, voditelj projekta ili dijela projekta, naručitelj projekta)

 • Dabar u Hrvatskoj, 1992. – 2015., Marijan Grubešić, sponzori WGM München, Hrvatske šume, INA, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.
 • Istraživanje uzročnika bolesti u kulturama četinjača i listača na području Republike Hrvatske (1.3.5.), 2001. – 2005., Danko Diminić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Istraživanje utjecaja imele (Viscum album ssp. abietis) na jelova stabla u Gorskom kotaru te moguće mjere zaštite (1.3.6.), 2001. – 2005., Danko Diminić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Kontrola brojnosti sitnih glodavaca u nizinskim šumama, njihova štetnost i metode zaštite s posebnim naglaskom na biološke metode, 2001. – 2005., Josip Margaletić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Štetnost sivog puha i krupne divljači na staništu i vegetaciji, te mjere zaštite od istih, 2001. – 2005., Josip Margaletić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Utjecaj kukaca i fitopatogenih gljiva na stabilnost šumskoga ekosustava (0068115), 2002. – 2006., Boris Hrašovec, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
 • Značaj i uloga glodavaca u šumskim ekosustavima, 2003. - 2005., Marijan Grubešić, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
 • Sitni glodavci u šumskim ekosustavima na području Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje, 2003. – 2005., Josip Margaletić, Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje.
 • Šumski ekosustavi kao prirodna žarišta zoonoza, 2004. – 2006., Josip Margaletić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Mogućnosti revitalizacije uzgoja trčke u otvorenim lovištima Zagrebačke županije, 2004. – 2007., Marijan Grubešić, Zagrebačka županija.
 • Sitni glodavci u šumskim ekosustavima na području Parka prirode Papuk, 2005. – 2006., Josip Margaletić, Park prirode Papuk.
 • Kontrolirani uzgoj i zaštita jelena običnog (Cervus  elaphus L.) u znanstvenoistraživačkom poligonu Šeprešhat, 2006. – 2010., Marijan Grubešić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Šumski ekosustavi kao prirodna žarišta hanta-virusa i leptospira, 2006. – 2010., Josip Margaletić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
 • Puhovi kao dio šumske zoocenoze, 2006. – 2010., Josip Margaletić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Istraživanje utjecaja imele (Viscum album ssp. abietis) na jelova stabla u Gorskom kotaru, 2006. – 2010., Danko Diminić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Štete od smeđeg medvjeda (Ursus arctos) u prirodnim jelovim sastojinama Gorskog kotara, 2006. – 2013., Krešimir Krapinec, Hrvatske šume d.o.o.
 • Procjena mogućnosti uvođenja grivastog skakača (Ammotragus lervia Pallas 1777) u otvorena lovišta Republike Hrvatske, 2007., Marijan Grubešić, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.
 • Lovno gospodarenje u sklopu ekoloških i gospodarskih čimbenika u Spačvi, 2007. – 2009., Marijan Grubešić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Migracija jelenske divljači u gorskom području Hrvatske kao odraz ekoloških i gospodarskih čimbenika, 2007. – 2009., Marijan Grubešić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Utjecaj staništa na prirast i tjelesni razvoj divljači, 2007. – 2012., Marijan Grubešić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
 • Biotski čimbenici propadanja šumskog drveća na kršu Hrvatske (068-0681966-2775), 2007. – 2013., Danko Diminić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 • Jarebica kamenjarka u Hrvatskoj, 2008., Marijan Grubešić, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.
 • Šumski ekosustavi na području Uprave šuma Podružnica Požega kao prirodna žarišta zoonoza, 2008. – 2009., Josip Margaletić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Šumski ekosustavi na području Uprava šuma Podružnice Požega i Našice kao prirodna žarišta zoonoza, 2009. – 2010., Josip Margaletić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Prijedlog hitnih mjera zaštite od sitnih glodavaca, 2009. – 2010., Josip Margaletić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Istraživanje tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus L.) i lještarke (Tetrastes bonasia L.) u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit – I. faza, 2009. – 2012., Krešimir Krapinec, JU Nacionalni park Sjeverni Velebit.
 • Nova bolest hrasta crnike u Hrvatskoj, 2010. – 2011., Danko Diminić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Proizvodnost i kvaliteta mesa divljači u lovištima Hrvatskih šuma, 2010. – 2013., Marijan Grubešić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumskim ekosustavima Nacionalnog parka Plitvička jezera, 2010. – 2013., Josip Margaletić, Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera.
 • Istraživanje tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus L.) i lještarke (Tetrastes bonasia L.) u Parku prirode Velebit, 2010. – 2013., Krešimir Krapinec, JU Park prirode Velebit.
 • Uzgoj jelena običnog (Cervus elaphus L.) u znanstvenoistraživačkom poligonu Šeprešhat i njegova prilagodba u otvorenim lovištima, 2011. – 2013., Marijan Grubešić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Istraživanje dinamike populacije jarebice kamenjarke (Alectoris graeca Meisner 1804) u Hrvatskoj, 2011. – 2013., Marijan Grubešić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, BOKU Austrija, bilateralna suradnja.
 • Istraživanje dinamike populacije jarebice kamenjarke (Alectoris graeca Meisner 1804) u Hrvatskoj, 2011. – 2013., Boris Hrašovec, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
 • Istraživanje preventivnih metoda u zaštiti šuma od sitnih glodavaca, 2011. – 2013., Josip Margaletić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Uzročnici odumiranja jasena (Fraxinus spp.) u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na fitopatogenu gljivu Chalara fraxinea, 2011. – 2013., Danko Diminić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Šumske koke NP Plitvička jezera – rasprostranjenost i utjecaj turističkih aktivnosti, 2011. – 2013., Krešimir Krapinec, JU Nacionalni park Plitvička jezera.
 • Šumske koke NP Plitvička jezera – rasprostranjenost i utjecaj turističkih aktivnosti, 2012. – 2013., Krešimir Krapinec, NP Plitvička jezera.
 • Divokoza na području Parka prirode Velebit, 2011. – 2014., Kristijan Tomljanović, PP Velebit.
 • Primijenjena istraživanja divljači na području Parka prirode Medvednica – Grad Zagreb, 2012. – danas, Krešimir Krapinec, Grad Zagreb – Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo.
 • Integrirana zaštita šuma od biotičkih čimbenika, 2013. – 2014., Josip Margaletić, Sveučilište u Zagrebu.
 • Uloga biotičkih čimbenika na vitalnost poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) u poplavnim šumama Hrvatske 4250, 2013. – 2017., Boris Hrašovec, Hrvatska 187 zaklada za znanost.
 • Divokoza u Nacionalnom parku Paklenica, 2014., Kristijan Tomljanović, NP Paklenica.
 • Ekologija i obnova poplavnih šuma Posavine, 2014. – 2016., Boris Hrašovec, Hrvatske šume d.o.o.
 • Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumskim ekosustavima parka Maksimir, 2014. – 2016., Josip Margaletić, Javna ustanova Maksimir.
 • Uloga biotičkih čimbenika na vitalnost poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) u poplavnim šumama Hrvatske, 2014. – 2018., Josip Margaletić, Hrvatska zaklada za znanost.
 • Inovacije u prehrani preživača u prirodnom uzgoju kao temelj održivosti i konkurentnosti lovnog turizma, 2015. – 2018., Marijan Grubešić, Šumarski fakultet – Partner Agronomskom fakultetu, Ministarstvo poljoprivrede.
 • Usklađivanje stanišnih potencijala i gospodarskih zahvatau cilju smanjenja šteta od divljači, 2016. – 2018., Marijan Grubešić, Ministarstvo poljoprivrede (OKFŠ).
 • Integrirana zaštita šumskih ekosustava krša Hrvatske u promijenjenim klimatskim uvjetima, 2016. – 2018., Boris Hrašovec, Ministarstvo poljoprivrede – Uprava šumarstva, lovstva i drvne tehnologije.
 • Šumski ekosustavi kao prirodna staništa zoonoza, 2016. – 2018., Josip Margaletić, Ministarstvo poljoprivrede.
 • Integrirana zaštita šumskih ekosustava krša Hrvatske u promijenjenim klimatskim uvjetima, 2016. – 2018.,Danko Diminić, Ministarstvo poljoprivrede (OKFŠ).
 • Utjecaj novog invazivnog stranog štetnika – hrastove mrežaste stjenice (Corythucha arcuata /Say, 1832/) na zdravstveno stanje, urod, morfološke značajke i klijavost žira u šumskim sastojinama i klonskim sjemenskim plantažama i iznalaženje rješenja za njeno učinkovito suzbijanje, 2017. – 2022., Milivoj Franjević, Hrvatske šume d.o.o.
Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije