×
Šumarski odsjek

Zavod za NPŠO

Smeđa zgrada 1. kat

Fax: +385 1 235 2550


Znanstvena djelatnost i projekti

Šume u sklopu Zavoda za nastavno-pokusne šumske objekte su poligon za znanstvenoistraživački tad djelatnika Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ali i drugih domaćih i međunarodnih fakulteta.

 

Stručna djelatnost

Šume u sklopu Zavoda za nastavno – pokusne šumske objekte su šume posebne namjene. Namjena šuma je prije svega praktična terenska nastava studenata Šumarskog odsjeka. Isto tako organiziraju se i studentske ekskurzije iz drugih zemalja (Češka, Poljska, Slovačka, Slovenija i dr.). Gospodarenje sa šumama je usklađeno s tim potrebama. 

 

Usluge i proizvodi

Zavod nudi kao proizvode drvne sortimente, te usluge lova krupnih vrsta divljači (jelen obični, svinja divlja, muflon i jelen aksis). 

 

Povijest Zavoda

Zavod za nastavno – pokusne šumske objekte organizacijski je osnovan 2005. godine donošenjem novog Statuta Šumarskog fakulteta. Do tada je nastavno – pokusnim šumskim objektima (NPŠO) upravljao Izvršni odbor za šume, koji su činili upravitelji objekata i prodekan za nastavu Šumarskog odsjeka. Zavod čine nastavno – pokusno šumski objekti koji su smješteni u najvažnijim šumskim ekosustavima Republike Hrvatske. Najstariji objekt je NPŠO Zagreb, čija povijest počinje osnivanjem Gospodarsko – šumarskog fakulteta 1919. godine. Prostire se na površini od 929 ha, a čine ga nizinske šuma hrasta lužnjaka i običnog graba, šuma hrasta kitnjaka, te bukovo – jelove šume. U sklopu NPŠO Zagreba se nalazi i rasadnik Ravnice. NPŠO Lipovljani se prostire na površini od 1 031 ha šuma hrasta lužnjaka i običnog graba, poplavnih šuma hrasta lužnjaka i poljskog jasena, šume kitnjaka i običnog graba s bukvom. U sklopu NPŠO Lipovljani se nalazi i državno otvoreno lovište Opeke II površine 8 342 ha sa glavnim vrstama krupne divljači, jelen obični, srna obična, svinja divlja. NPŠO Zalesina ima površinu od 736 ha jelovih i bukovo – jelovih šuma, a NPŠO Velika ima površinu od 747 ha bukovih šuma. NPŠO Rab na otoku Rabu ima 104 ha šuma hrasta crnike i crnog jasena, te lovište Kalifront površine 1 611 ha u kojem se uzgajaju muflon i jelen aksis. 
 

Aktualno

18.11.2019

Obavijest 3 - STEM stipendije

VAŽNO - II. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti

11.11.2019

Četvero nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj

Dvoje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine B2 te dvoje na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine C1.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije