YouTube
Instagram
Facebook
×

Literatura

LDG stručna biblioteka


Priručnik

  • Normativna vidna razredba drvenih podova (2015);

Brošura

  • Svojstva i primjena drvenih podova  (2015);
  • Vještina izvedbe drvenih podova - iskustva iz prakse (2015);
  • Posebnosti izvedbe drvenih podova (2019); - raspoloživo na upit

Tehnički naputak

Zbornik radova

  • Povećanje konkurentnosti hrvatske industrije drvenih podova na EU tržištu (2015);
Aktualno

29.03.2023

Posjet studenata iz Kanade

U sklopu međunarodne suradnje FŠDT-a, od 12. do 18. ožujka 2023. godine, ostvaren je studijski posjet  14 studenata i dva profesora šumarstva s Collège de Rimouski (Quebec, Canada), koje je vodila nastavnica Nadia Tremblay. 

23.03.2023

Održan prvi CROFOR - Croatian Forestry Forum

Povodom Međunarodnog dana šuma i Dana kvalitete Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije 22. ožujka 2023. godine održan je prvi CROFOR - Croatian Forestry Forum.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije