YouTube
Instagram
Facebook
×

Sandučić za primjedbe i pohvale


OBAVIJEST

Tijekom cijelog školovanja sve svoje prijedloge, pohvale, mišljenja ili dojmove možete podijeliti s osobama odgovornim za organizaciju i provedbu studijskog programa kroz Sandučić za primjedbe i pohvale. Sandučić je postavljen auli u blizini Studentske referade. Svoje prijedloge, pohvale, mišljenja i dojmove možete ubaciti anonimno ili se na njih potpisati. Na sve prijedloge i primjedbe Fakultet će dati odgovor pisanim putem osobi koja je predala prijedlog ili objavom odgovora na oglasnoj ploči ukoliko je prijedlog bio anoniman. Poštanski sandučić izabrali smo namjerno (u odnosu na web obrasce) kako bismo osigurali potpunu anonimnost primjedbi i komentara.

Sandučić za studente

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije