YouTube
Instagram
Facebook
×

Svečana promocija studenata preddiplomskog i diplomskog studija na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije


Promocija preddiplomskog i diplomskog studija na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije 2022. godine

U subotu 26. studenoga 2022. godine održana je svečana promocija na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Promovirano je 153 studenata sa četiri preddiplomska studija, .pet diplomskih studija te jednome poslijediplomskom specijalističkom studiju.

 

U 10:00 sati u Velikom amfiteatru promovirani su studenti preddiplomskih studija:

  • Na preddiplomskom sveučilišnom studiju Šumarstvo promovirani su slijedeći studenti:

1. Anđela Antičević

11. Eva Dafčik Močnik

21. Anamarija Katanić

31. Jakov Rončević

41. Mateja Vidaček

2. Antonio Aščić

12. Dominik Frljak

22. Karlo Kosić

32. Ivan Sabljić

42. Luka Vrdoljak

3. Anto Barunčić

13. Lucija Gajić

23. Dinka Kunac

33. Tea Sidorov

43. Vlatka Vukelić

4. Luka Benić

14. Nikolina Gavrić

24. Mihael Mance

34. Gabrijel Suša

 

5. Trpimir Biloš

15. Marko Hikl

25. Mia Marjanović

35. Vid Šarić

 

6. Lara Bogojević

16. Ivan Jakšić

26. Laura Miketin

36. Gabriel Šer

 

7. Luka Bogut

17. Viktor Jakšić

27. Zvonimir Mutnjaković

37. Veronika Špiljak

 

8. Mia Brkić

18. Marija Jezerčić

28. Zvonimir Piškor

38. Vesna Tomašević

 

9. Ivan Juraj Čehulić

19. Ivan Jurič

29. Jan Lav Pugar

39. Tomislav Turalija

 

10. Vedran Čuić

20. Mario Jurković

30. Nikolina Rimac

40. Filip Veček

 

 

 

  • Na preddiplomskom sveučilišnom studiju Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša promovirani su:

1. Ana Cindrić

4. Mihael Gudelj

7. Petar Jurić-Kaćunić

10. Petra Mirović

2. Luka Delač

5. Elona Hasani

8. Nikolas Keller

11. Bruno Sloković

3. Lora Grgurić

6. Karla Ibrahić

9. Nikolina Matić

 

 

  • Na preddiplomskom sveučilišnom studiju Drvna tehnologija promovirani su slijedeći studenti:

1. Jakov Jelovčić

5. Franko Lončar

9. Matea Mikulić

13. Matija Vuljanić

2. Ivona Josipović

6. Alen Malčić

10. Dario Pervan

 

3. Mario Jurišić

7. Tea Marković

11. Filip Rustan

 

4. Mateja Krasnić

8. Borno Matišev

12. Marta Simon

 

 

  • Na preddiplomskom stručnom studiju Drvna tehnologija promovirani su:

1. Marija Blažević

4. Fran Papić

7. Tomislav Špoljarić

2. Anamaria Ivanda

5. Marija Pavičić

8. Elizabeta Tukerić

3. Luka Maglić

6. Karlo Postružin Gašpar

9. Vedran Vučković

 

 

U 12:30 sati u Velikom amfiteatru promovirani su studenti diplomskih studija:

 

  • Na diplomskome studiju Šumarstvo, smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem promovirani su:

1. Erna Baljkas

7. Matija Lukinić

12. Adam Pandurić

17. Klaudia Štimac

2. Karmen Brkljačić

8. Matija Magdić

13. Lori Peran

18. Šimun Tišljar

3. Vlado Črnjević

9. Andrea Mertini

14. Mateo Perković

19. Kristina Veljačić

4. David Jurčević

10. Lara Milošić

15. Ana Pernar

20. Marijan Vuković

5. Adam Kolar

11. Anamarija Miškulin

16. Davor Poljaković

21. Saša Zdenčanović

6. Karla Kudoić

 

  • Na diplomskome studiju Šumarstvo, smjer Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu promovirani su slijedeći studenti:

1. Filip Cvetković

4. Ivan Landeka

7. Mirna Samaržija

10. Kristijan Urban

2. Luka Grgić

5. Domagoj Olić

8. Karla Soldo

11. Anabela Vukelić

3. Petar Kupinić

6. Hrvoje Rastovac

9. Marko Šporer

 

 

  • Na diplomskome studiju Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša promovirani su:

1. Iva Alilović

6. Nikolina Ferbišek

10. Zdravka Klišanin

14. Tin Podunavac

2. Magdalena Brener

7. Tea Jakobašić

11. Monika Lovre

15. Ana Sičaja

3. Ena Crnomarić

8. Lea Jambrek

12. Ana Mršić

16. Sara Špoljar

4. Kristina Čulig

9. Dorja Klarić

13. Patricija Palorec

17. Marin Turkalj

5. Franciska Erdelj

 

 

  • Na diplomskome studiju Drvnotehnološki procesi promovirani su:

1. Luka Drokan

6. Toni Janeš

11. Alen Mijoč

16. Dorian Pijalović

2. Antonijo Herceg

7. Igor Kesak

12. Jelena Obranković

17. Marin Sabljak

3. Darko Herceg

8. Jakov Koprivnjak

13. Antonijo Papak

18. Domagoj Šarić

4. Giuliano Horvat

9. Antonio Kruljac

14. Kristijan Pečarić

 

5. Marinko Jaklić

10. Ante Matan

15. Dominik Pijalović

 

 

  • Na diplomskome studiju Oblikovanje proizvoda od drva promovirani su:

1. Martin Cigula

4. Vid Kvakan

7. Matko Pećarina

2. Petar Borna Kralj

5. Danijel Orlić

8. Karlo Povrženić

3. Marko Kučinić

6. Vid Palalić

9. Mihaela Šlegl

 

  • Na poslijediplomskom specijalističkom studiju Ekološko oblikovanje krajolika, zaštita prirode i hortikultura, promoviran je Gordan Valpotić.

 

 

promocija_studenata.jpg

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije