×
Šumarski odsjek

Istraživanja

Molekularno-biološki laboratorij

Usporedno s nastavnim aktivnostima na Zavodu se provode znanstvena istraživanja u okviru različitih znanstvenih projekata čiji se rezultati očituju u velikom broju objavljenih znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Pritom djelatnici Zavoda ostvaruju intenzivnu suradnju s velikim brojem znanstvenika s drugih znanstvenih institucija iz Hrvatske i svijeta. Istraživanja se provode uglavnom u sljedećim područjima: šumarska genetika, kvantitativna i populacijska genetika, očuvanje genofonda i istraživanje genetske i epigenetske varijabilnosti šumskih vrsta drveća, oplemenjivanje šumskoga drveća, proizvodnja biomase u kratkim ophodnjama, taksonomija bilja, vegetacijska ekologija, floristika, fiziologija plodonošenja, fiziologija stresa, ishrana drvenastih vrsta, dendrologija, hortikulturna dendrologija i dr.

 

Popis znanstvenih projekata na kojima su djelatnici Zavoda za organizaciju proizvodnje bili voditelji projekta ili voditelji dijela projekta

(naziv projekta, vrijeme provedbe, voditelj projekta ili dijela projekta, naručitelj projekta)

 • Zimotrenost cera (Quercus cerris L.) u Hrvatskoj, 1998. – 2000., Jozo Franjić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Morfološka, anatomska i kemijska obilježja hibrida četiriju vrsta borova i njihova identifikacija, 1998. – 2000., Marilena Idžojtić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Proizvodnja biomase mekih listača u kratkim ophodnjama, 2000. – 2002., Davorin Kajba, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Proizvodnja biomase mekih listača u bioenergetskim kulturama, 2003. – 2005., Davorin Kajba, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Šumsko drveće i grmlje na WEB-u, 2000., Jozo Franjić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Šumsko zeljasto bilje on-line, 2001., Jozo Franjić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Interaktivni ključ za determinaciju listopadne dendroflore
 • u zimskom periodu, 2001., Marilena Idžojtić, Ministarstvo
 • znanosti i obrazovanja.
 • Ukrasno drveće i grmlje u Hrvatskoj, 2002., Jozo Franjić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Sustav za biometrijsku klasifikaciju lista temeljen na naprednim računarskim metodama, 2002., Željko Škvorc, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Ključ i atlas za determinaciju plodova i sjemenki autohtonih i alohtonih vrsta drveća i grmlja, s interaktivnom provjerom znanja, 2004., Marilena Idžojtić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Imele u Hrvatskoj – biologija, ekologija, rasprostranjenost i vrste domaćini, 2002. – 2006., Marilena Idžojtić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Varijabilnost poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u Hrvatskoj, 2004. – 2006., Jozo Franjić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Očuvanje genofonda i oplemenjivanje glavnih vrsta drveća nizinskih šuma Hrvatske, 2006. – 2010., DavorinKajba, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Gospodarenje staništima zahvaćenim sukcesijom u nizinskom području Hrvatske, 2006. – 2010., Jozo Franjić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Varijabilnost i očuvanje genofonda plemenitih listača u Hrvatskoj, 2006. – 2010., Marilena Idžojtić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Fenotipski i epigenetski odgovor na sušni stres i prilagodljivost populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) uzduž gradijenta zemljopisne širine, 2015. – 2019., Jozo Franjić, Hrvatska zaklada za znanost.
 • FGErobur - Phenotypic and Genetic Diversity of Pedunculate  oak (Quercus robur L.) in Europe, 2015. – 2016., Krunoslav Sever, Europski socijalni fond.
 • The role of biotic agents on vitality of narrow-leafed ash (Fraxinus angustifolia Vahl) in Croatian floodplain forests, 2014. – 2018., suradnik Davorin Kajba, Hrvatska zaklada za znanost.
 • Očuvanje genofonda šumskih vrsta drveća, 2001. – 2005., Davorin Kajba, Hrvatske šume d.o.o.
 • Proizvodnja šumskog sjemena u klonskim sjemenskim plantažama i testovima potomstva, 2001. – 2005., Davorin Kajba, Hrvatske šume d.o.o.
 • Značaj šumskih rubova u očuvanju biodiverziteta,2001. – 2005., Jozo Franjić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Istraživanja morfološke varijabilnosti hrvatskih hrastova, 2001. – 2005., Jozo Franjić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Invazivne drvenaste vrste u Hrvatskoj, 2001. – 2005., Marilena Idžojtić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Varijabilnost i očuvanje genofonda brekinje (Sorbus torminalis /L./ Crantz.) u Hrvatskoj, 2001. – 2005., Marilena Idžojtić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Oplemenjivanje i očuvanje genetske raznolikosti listača, 2006. – 2010., Davorin Kajba, Hrvatske šume d.o.o.
 • Fiziološke osnove plodonošenja hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), 2006. – 2010., Jozo Franjić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Fitogeografske značajke šuma Slavonskoga gorja, 2006. – 2010., Željko Škvorc, Hrvatske šume d.o.o.
 • Revitalizacija Arboretuma Lisičine, 2006. – 2010., Marilena Idžojtić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Revitalizacija Arboretuma Lisičine - drugi dio, 2011. – 2015., Marilena Idžojtić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Fiziološke i anatomske značajke hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz odabranih populacija, 2010. – 2012., Jozo Franjić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Fiziološke osnove plodonošenja hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Spačvi, 2011. – 2015., Jozo Franjić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Fitogeografska istraživanja šuma požeško-slavonskog gorja, 2011. – 2015., Željko Škvorc, Hrvatske šume d.o.o.
 • Očuvanje raznolikosti brijestova u Hrvatskoj, 2011. – 2013., Marko Zebec, Hrvatske šume d.o.o.
 • Oplemenjivanje i očuvanje genetske raznolikosti listača, 2006. – 2010., Davorin Kajba, Hrvatske šume d.o.o.
 • Specifikacija plodova lovranskog maruna, 2013. – 2014., Marilena Idžojtić, Zaklada Adris.
 • FP 6 Probiobalkan, 2004. – 2006., suradnik Davorin Kajba, EU FP6 INCO Programme, Šumarski fakultet - partnerska institucija.
 • Development of a sustainable charcoal industry TCP/ CRO/3101 (A), 2006. – 2008., konzultant Davorin Kajba, FAO, Šumarski fakultet - partnerska institucija.
 • BEE – Biomass Energy Europe (EC FP7-Energy-2007-1- RTD), 2008. – 2010., nacionalni voditelj Davorin Kajba, Šumarski fakultet - partnerska institucija.
 • BENWOOD – Coordination Action in Support of Sustainable And Eco-Efficient Short Rotation Forestry in CDM Countries, nacionalni voditelj Davorin Kajba, EC, Šumarski fakultet - partnerska institucija.
 • Establishment of a European Red List of Habitats, 2013. – 2016., nacionalni voditelj Željko Škvorc, EC, Šumarski fakultet - partnerska institucija.
 • LIFEGENMON - LIFE for EUROPEAN FOREST GENETIC MONITORING SYSTEM, 2014. – 2020., suradnik Davorin Kajba, EC - LIFE+, Šumarski fakultet – partnerska institucija.
 • EUFORINNO RegPotNo. 315082 , 2013. – 2015., suradnik Davorin Kajba, EC, Šumarski fakultet – partnerska institucija.
 • Fraxinus dieback in Europe: elaborating guidelines andstrategies for sustainable management (FRAXBACK), 2011. – 2016., suradnik Davorin Kajba, EC – COST, Šumarski fakultet - partnerska institucija.
 • Non-native tree species for european forests: experiences, risks and opportunities (NNEXT), 2014. – 2018., suradnik Davorin Kajba, EC – COST, Šumarski fakultet - partnerska institucija.
 • Vegetacija šumskih rubova, bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, 2002. – 2003., Jozo Franjić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Komparativna istraživanja šumskih i nešumskih ekosustava u Sloveniji i Hrvatskoj, bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, 2005. – 2006., Jozo Franjić, Ministarstvo  znanosti i obrazovanja.
 • Varijabilnost i očuvanje genofonda poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u slivu rijeke Save, bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, 2006. – 2007., Davorin Kajba, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Istraživanje brezovih šuma i njihove sindinamike u Sloveniji i Hrvatskoj, bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, 2007. – 2008., Željko Škvorc, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Travnjačka vegetacija duž klimatskoga gradijenta sjeverozapadnogaBalkana, bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, 2012. – 2013., Željko Škvorc, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Utjecaj sukcesije na smanjenje raznolikosti brdskoga područja Slovenije i Hrvatske, bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, 2012. – 2013., Jozo Franjić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Diversity of vegetation of wet medows in climatic gradient along the southern edge of the Pannionian plain,bilateralni hrvatsko-srpski projekt, 2016. – 2017., Željko Škvorc, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Aktualno

02.12.2019

Obavijest za stanare studentskih domova

Otvorene su prijave za članove studentskih odbora u studentskim domovima Studentskog centra Zagreb

29.11.2019

Obavijest 4 - STEM stipendije

III. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti

11.11.2019

Četvero nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj

Dvoje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine B2 te dvoje na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine C1.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije