YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Istraživanja


Molekularno-biološki laboratorij

Usporedno s nastavnim aktivnostima na Zavodu se provode znanstvena istraživanja u okviru različitih znanstvenih projekata čiji se rezultati očituju u velikom broju objavljenih znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Pritom djelatnici Zavoda ostvaruju intenzivnu suradnju s velikim brojem znanstvenika s drugih znanstvenih institucija iz Hrvatske i svijeta. Istraživanja se provode uglavnom u sljedećim područjima: šumarska genetika, kvantitativna i populacijska genetika, očuvanje genofonda i istraživanje genetske i epigenetske varijabilnosti šumskih vrsta drveća, oplemenjivanje šumskoga drveća, proizvodnja biomase u kratkim ophodnjama, taksonomija bilja, vegetacijska ekologija, floristika, fiziologija plodonošenja, fiziologija stresa, ishrana drvenastih vrsta, dendrologija, hortikulturna dendrologija i dr.

 

Popis znanstvenih projekata na kojima su djelatnici Zavoda za organizaciju proizvodnje bili voditelji projekta ili voditelji dijela projekta

(naziv projekta, vrijeme provedbe, voditelj projekta ili dijela projekta, naručitelj projekta)

 • Zimotrenost cera (Quercus cerris L.) u Hrvatskoj, 1998. – 2000., Jozo Franjić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Morfološka, anatomska i kemijska obilježja hibrida četiriju vrsta borova i njihova identifikacija, 1998. – 2000., Marilena Idžojtić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Proizvodnja biomase mekih listača u kratkim ophodnjama, 2000. – 2002., Davorin Kajba, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Proizvodnja biomase mekih listača u bioenergetskim kulturama, 2003. – 2005., Davorin Kajba, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Šumsko drveće i grmlje na WEB-u, 2000., Jozo Franjić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Šumsko zeljasto bilje on-line, 2001., Jozo Franjić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Interaktivni ključ za determinaciju listopadne dendroflore
 • u zimskom periodu, 2001., Marilena Idžojtić, Ministarstvo
 • znanosti i obrazovanja.
 • Ukrasno drveće i grmlje u Hrvatskoj, 2002., Jozo Franjić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Sustav za biometrijsku klasifikaciju lista temeljen na naprednim računarskim metodama, 2002., Željko Škvorc, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Ključ i atlas za determinaciju plodova i sjemenki autohtonih i alohtonih vrsta drveća i grmlja, s interaktivnom provjerom znanja, 2004., Marilena Idžojtić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Imele u Hrvatskoj – biologija, ekologija, rasprostranjenost i vrste domaćini, 2002. – 2006., Marilena Idžojtić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Varijabilnost poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u Hrvatskoj, 2004. – 2006., Jozo Franjić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Očuvanje genofonda i oplemenjivanje glavnih vrsta drveća nizinskih šuma Hrvatske, 2006. – 2010., DavorinKajba, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Gospodarenje staništima zahvaćenim sukcesijom u nizinskom području Hrvatske, 2006. – 2010., Jozo Franjić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Varijabilnost i očuvanje genofonda plemenitih listača u Hrvatskoj, 2006. – 2010., Marilena Idžojtić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Fenotipski i epigenetski odgovor na sušni stres i prilagodljivost populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) uzduž gradijenta zemljopisne širine, 2015. – 2019., Jozo Franjić, Hrvatska zaklada za znanost.
 • FGErobur - Phenotypic and Genetic Diversity of Pedunculate  oak (Quercus robur L.) in Europe, 2015. – 2016., Krunoslav Sever, Europski socijalni fond.
 • The role of biotic agents on vitality of narrow-leafed ash (Fraxinus angustifolia Vahl) in Croatian floodplain forests, 2014. – 2018., suradnik Davorin Kajba, Hrvatska zaklada za znanost.
 • Očuvanje genofonda šumskih vrsta drveća, 2001. – 2005., Davorin Kajba, Hrvatske šume d.o.o.
 • Proizvodnja šumskog sjemena u klonskim sjemenskim plantažama i testovima potomstva, 2001. – 2005., Davorin Kajba, Hrvatske šume d.o.o.
 • Značaj šumskih rubova u očuvanju biodiverziteta,2001. – 2005., Jozo Franjić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Istraživanja morfološke varijabilnosti hrvatskih hrastova, 2001. – 2005., Jozo Franjić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Invazivne drvenaste vrste u Hrvatskoj, 2001. – 2005., Marilena Idžojtić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Varijabilnost i očuvanje genofonda brekinje (Sorbus torminalis /L./ Crantz.) u Hrvatskoj, 2001. – 2005., Marilena Idžojtić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Oplemenjivanje i očuvanje genetske raznolikosti listača, 2006. – 2010., Davorin Kajba, Hrvatske šume d.o.o.
 • Fiziološke osnove plodonošenja hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), 2006. – 2010., Jozo Franjić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Fitogeografske značajke šuma Slavonskoga gorja, 2006. – 2010., Željko Škvorc, Hrvatske šume d.o.o.
 • Revitalizacija Arboretuma Lisičine, 2006. – 2010., Marilena Idžojtić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Revitalizacija Arboretuma Lisičine - drugi dio, 2011. – 2015., Marilena Idžojtić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Fiziološke i anatomske značajke hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz odabranih populacija, 2010. – 2012., Jozo Franjić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Fiziološke osnove plodonošenja hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Spačvi, 2011. – 2015., Jozo Franjić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Fitogeografska istraživanja šuma požeško-slavonskog gorja, 2011. – 2015., Željko Škvorc, Hrvatske šume d.o.o.
 • Očuvanje raznolikosti brijestova u Hrvatskoj, 2011. – 2013., Marko Zebec, Hrvatske šume d.o.o.
 • Oplemenjivanje i očuvanje genetske raznolikosti listača, 2006. – 2010., Davorin Kajba, Hrvatske šume d.o.o.
 • Specifikacija plodova lovranskog maruna, 2013. – 2014., Marilena Idžojtić, Zaklada Adris.
 • FP 6 Probiobalkan, 2004. – 2006., suradnik Davorin Kajba, EU FP6 INCO Programme, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije - partnerska institucija.
 • Development of a sustainable charcoal industry TCP/ CRO/3101 (A), 2006. – 2008., konzultant Davorin Kajba, FAO, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije - partnerska institucija.
 • BEE – Biomass Energy Europe (EC FP7-Energy-2007-1- RTD), 2008. – 2010., nacionalni voditelj Davorin Kajba, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije - partnerska institucija.
 • BENWOOD – Coordination Action in Support of Sustainable And Eco-Efficient Short Rotation Forestry in CDM Countries, nacionalni voditelj Davorin Kajba, EC, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije - partnerska institucija.
 • Establishment of a European Red List of Habitats, 2013. – 2016., nacionalni voditelj Željko Škvorc, EC, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije - partnerska institucija.
 • LIFEGENMON - LIFE for EUROPEAN FOREST GENETIC MONITORING SYSTEM, 2014. – 2020., suradnik Davorin Kajba, EC - LIFE+, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije – partnerska institucija.
 • EUFORINNO RegPotNo. 315082 , 2013. – 2015., suradnik Davorin Kajba, EC, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije – partnerska institucija.
 • Fraxinus dieback in Europe: elaborating guidelines andstrategies for sustainable management (FRAXBACK), 2011. – 2016., suradnik Davorin Kajba, EC – COST, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije - partnerska institucija.
 • Non-native tree species for european forests: experiences, risks and opportunities (NNEXT), 2014. – 2018., suradnik Davorin Kajba, EC – COST, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije - partnerska institucija.
 • Vegetacija šumskih rubova, bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, 2002. – 2003., Jozo Franjić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Komparativna istraživanja šumskih i nešumskih ekosustava u Sloveniji i Hrvatskoj, bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, 2005. – 2006., Jozo Franjić, Ministarstvo  znanosti i obrazovanja.
 • Varijabilnost i očuvanje genofonda poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u slivu rijeke Save, bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, 2006. – 2007., Davorin Kajba, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Istraživanje brezovih šuma i njihove sindinamike u Sloveniji i Hrvatskoj, bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, 2007. – 2008., Željko Škvorc, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Travnjačka vegetacija duž klimatskoga gradijenta sjeverozapadnogaBalkana, bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, 2012. – 2013., Željko Škvorc, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Utjecaj sukcesije na smanjenje raznolikosti brdskoga područja Slovenije i Hrvatske, bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, 2012. – 2013., Jozo Franjić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 • Diversity of vegetation of wet medows in climatic gradient along the southern edge of the Pannionian plain,bilateralni hrvatsko-srpski projekt, 2016. – 2017., Željko Škvorc, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije