YouTube
Instagram
Facebook
×

Ured za međunarodnu suradnju i međuinstitucijsku suradnju

S ciljem povećanja mobilnosti studenata i nastavnika, kao i unaprijeđenja međunarodne suradnje, prije svega s europskim sveučilištima, Šumarski je fakultet 2011. godine ustrojio Ured za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju.


Zadaća Ureda za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju jest obavljanje stručnih i administrativnih poslova iz djelokruga međunarodne i međuinstitucijske suradnje Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, prije svega praćenje i informiranje o mogućnostima sudjelovanja u međunarodnim programima razmjene i međunarodnim znanstvenim projektima te stvaranje uvijeta za transparentno sudjelovanje svih djelatnika i studenata Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u međunarodnoj suradnji.

Voditelj Ureda je prodekan za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, a djelatnici su ECTS koordinator i stručni suradnik za međunarodnu suradnju.

 

KONTAKT:

žuta zgrada, 1. kat, soba 146

Telefon 099 2633 048
e-mail:  kkorov@sumfak.unizg.hr

 

 

URED ZA MEĐUNARODNU I MEĐUINSTITUCIJSKU SURADNJU

 

Prodekan za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju
prof. dr. sc. Stjepan Posavec

 

ECTS koordinator
izv. prof. dr. sc. Andreja Pirc Barčić
e-mail: apirc@sumfak.unizg.hr


Stručni suradnik za međunarodnu suradnju:
Katarina Korov, mag. ing. silv.
Tel: 099 2633 048
e-mail: kkorov@sumfak.hr
Soba 146, žuta zgrada

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije