YouTube
Instagram
Facebook
×

Novi nastavni plan i program (2022-2023)


Semestar 1.

Obvezni predmeti

DP-1134N - Termohidromehanička obrada drva- 6.0 ECTS - P30 + A30 + T8

DP-1135N - Tehnike pilanske obrade drva- 6.0 ECTS - P30 + A30

DP-1136N - Kvantitativne metode za operacijska istraživanja- 5.0 ECTS - P30 + A15

DP-1137N - Proizvodni menadžment- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T8

DP-1138N - CNC tehnika u finalnoj obradi drva - 4.0 ECTS - P30 + A30 + T16

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 1. semestra DP > Upisuje se jedan izborni predmet, od dva ponuđena.

DP-1139N - Modifikacije drva- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1140N - Vođenje proizvodnih procesa - 4.0 ECTS - P30 + A15 + T8

 

Semestar 2.

Obvezni predmeti

DP-1242N - Tehnologija furnira i uslojenog drva- 5.0 ECTS - P30 + A30

DP-1243N - Tehnologija ploča od usitnjenog drva- 5.0 ECTS - P30 + A30 + T8

DP-1244N - Automatizacija i mjerna tehnika u DI- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1245N - Rukovanje materijalom- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T16

DP-1246N - Stručna praksa - 4.0 ECTS - T160

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 2. semestra DP > Upisuju se dva izborna predmeta, od kojih je jedan obvezno s liste, a drugi prema slobodnom izboru.

DP-1247N - Tehnologija drvnih vlakana i papira- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T8

DP-1248N - Specijalne metode sušenja drva- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T8

DP-1249N - Višeosna obrada drva- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T8

DP-1250N - Energetika drvne industrije- 4.0 ECTS - P30 + A15

 

Semestar 3.

Obvezni predmeti

DP-2349N - Tehnologija drvnih proizvoda za graditeljstvo- 6.0 ECTS - P30 + A30 + T24

DP-2350N - Tehnološki procesi površinske obrade drva- 6.0 ECTS - P30 + A30 + T16

DP-2351N - Tehnologija zaštite drva - 5.0 ECTS - P30 + A15 + T8

DP-2352N - Primijenjena statistika - 5.0 ECTS - P30 + A15

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 3. semestra DP > Upisuju se dva izborna predmeta, od kojih je jedan obvezno s liste, a drugi prema slobodnom izboru.

DP-2353N - Osnove pridobivanja drva - 4.0 ECTS - P30 + A15 + T8

DP-2354N - Upravljanje i osiguravanje kvalitete - 4.0 ECTS - P30 + A15 + T8

DP-2355N - Projektiranje drvnoindustrijskih pogona- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T8

DP-2356N - Zaštita industrijskog okoliša- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T8

 

Semestar 4.

Obvezni predmeti

DP-2457N - Stručni projekt - 4.0 ECTS - T120

DP-2458N - Diplomski rad - 14 ECTS

 

Izborni predmeti

DP - 2459N - Biorafinerijske tehnologije drva - 4.0 - P30 + A15 

DP - 2460N - Projektiranje procesa proizvodnje drvnih materijala - 4.0 - P30 + A15 

DP - 2461N - Proizvodnja čvrstih drvnih biogoriva - 4.0 - P30 + A15 

DP - 2462N - Optimizacija mehaničke obrade drva - 4.0 - P30 + A15

DP - 2463N - Kvaliteta drvnih proizvoda za graditeljstvo - 4.0 - P30 + A15  

Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije