YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Zaštita industrijskog okoliša

DP-2356
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Problematika emisije čestica i plinova iz energetskih postrojenja, kotlova i transportnih sredstava drvne industrije. Problemi pri izgaranju biomase i fosilnih goriva. Emisije CO, CH4, SOx, NO2, NOx, NMVOC, CO2. Staklenički plinovi. Aerosol. Lebdeće čestice kao apsorberi teških metala (olovo, kadmij i mangan), kiselih komponenti (nitrati, kloridi i sulfati) i policikličkih aromatskih ugljikovodika. Otpadne vode proizvodnje furnira, celuloze i papira. Indeks klimatskog utjecaja poduzeća. Izbor čistijeg transporta. Katalitičko pročišćavanje plinova iz statičkih i dinamičkih izvora. Uklanjanje nitrata ionskom izmjenom. Mehanički separatori. Uvođenje međunarodnih normi. Sustav upravljanja okolišem prema važećim normama. Propisi o zaštiti zraka i voda. Emisije na radnom mjestu ? drvna i metalna prašina, buka, vibracije, VOC, formaldehid, komponente sredstava impregnacije drva. Pravilnik o maksimalnoj dopustivoj koncentraciji štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora (MDK) i o biološkim graničnim vrijednostima. Međunarodni sustav upravljanja zaštite zdravlja i zaštite na radu. Propisi o zaštiti zdravlja i zaštiti na radu. Kontrola sustava za otprašivanje, separatori, apsorberi, antivibracijska sredstva. Upravljanje industrijskim okolišem.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Heinsohn, R.J. 1999: Sources and Control af Air Pollution, Prentice Hall.
2.     Grisogono, P. 1994: Industrijske peći i primjena goriva. Sveučilište u Splitu.
3.     De Nevers, N. 1995: Air Pollution Control Engineering, McGraw-Hill, N.Y..
4.     Šverko, B., Jerenić, Ž. 1991: Ergonomski aspekti novih tehnologija, Hrvatsko ergonomsko društvo, Zagreb.

 


Preporučena literatura:
5.     McCreary, J.H. 1995: ISO 14 000: A Framework for Co-ordinating Existing Environmental Management Responsibilities, Dewars&Doyle, UK.
6.     Filipan, I. 1994: Goriva i maziva za cestovni promet. Škola za cestovni promet, Zagreb.
7.     Payton, K.B., 1998: Fuel field manual: Sources and sollutions to performance problems. Nelco/Exxon Energy Chemicals, L.P., New York, McGraw Hill.
8.     Drugo nacionalno izvješće RH prema okvirnoj konvenciji UN o promjeni klime, 2003: Croatian inventory of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol for the period 1990 2001. EKO
9.     Zaštita zraka - Simpozij "Lebdeće čestice u okolišu". Stručni časopis za tehniku zaštite okoliša "Gospodarstvo i okoliš", 66(12), 2004.
10.     Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, NN 140/1997.


Nositelji

Anka Ozana Čavlović
prof. dr. sc. Anka Ozana Čavlović

Redovita profesorica u trajnom izboru

Email: acavlovic@sumfak.unizg.hr
više
Ružica Beljo Lučić
prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić

Redovita profesorica u trajnom izboru

Email: rbeljo@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Vlatka Jirouš-Rajković

Redovita profesorica u trajnom izboru

Email: vjirous@sumfak.unizg.hr
više
Vladimir Jambreković
prof. dr. sc. Vladimir Jambreković

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: vjambrekovic@sumfak.unizg.hr
više
Hasan Marin
izv. prof. dr. sc. Marin Hasan

Izvanredni profesor

Email: mhasan@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

Anka Ozana Čavlović
prof. dr. sc. Anka Ozana Čavlović

Redovita profesorica u trajnom izboru

Email: acavlovic@sumfak.unizg.hr
više
Ružica Beljo Lučić
prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić

Redovita profesorica u trajnom izboru

Email: rbeljo@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Vlatka Jirouš-Rajković

Redovita profesorica u trajnom izboru

Email: vjirous@sumfak.unizg.hr
više
Nikola Španić
Izv. prof. dr. sc. Nikola Španić

Izvanredni profesor

Email: nspanic@sumfak.unizg.hr
više
Hasan Marin
izv. prof. dr. sc. Marin Hasan

Izvanredni profesor

Email: mhasan@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije