YouTube
Instagram
Facebook
×

Organizacija proizvodnje


Svrha pokretanja studija

Poslijediplomski specijalistički studij Organizacija proizvodnje pokreće se sa svrhom kvalitetnog i suvremenog obrazovanja u području organizacije proizvodnje u tvrtkama za preradu drva i proizvodnju namještaja. Pokretanje takvog specijalističkog poslijediplomskog studija potakunuto je potrebama koje se pojavljuju na tržištu rada u tvrtkama za preradu drva i proizvodnju namještaja, posebice u poslovima upravljanja i vođenja proizvodnje u navedenim tvrtkama, za koje je potrebno poznavanje specifičnosti drvnotehnoloških znanja.
Poslijediplomski studij iz područja organizacije proizvodnje postojao je i prije na Drvnotehnološkom odsjeku Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, koji je završio veliki broj postdiplomanata stekavši nazive magistara, odnosno doktora znanosti. Nastavnici, koji su nositelji predmeta na ovom specijalističkom studiju, priznati znanstvenici u zemlji i inozemstvu, pa su kao takvi ujedno i gostujući profesori u inozemstvu, na diplomskom i poslijediplomskom studiju, kao i mentori doktorskih disertacija tamošnjih doktorata.


Sadržaj studija

Sva područja ovog studija utemeljena su na suvremenim znanjima iz područja organizacije proizvodnih procesa, vođenja proizvodnje i poslovanja, secifičnosti tržišta drvom i drvnim proizvodima, upravljanja i osiguranja kvalitetom, te drugih organizacijskih znanja potrebnih za kvalitetno vođenje tvrtki za preradu drva i proizvodnju namještaja. Ujedno je takav poslijedilomski studij povezan sa sličnim studijima na sličnim fakultetima u inozemstvu ( Tehnički Univerzitet Zvolen, Biotehnička fakulteta Ljubljana i dr. )
Glavni partneri u provođenju poslijediplomskog specijalističkog studija Organizacija proizvodnje svakako su tvrtke za preradu drva i proizvodnju namještaja zainteresirane za obrazovanje takvih specijaliziranih kadrova koji će moći kvalitetno, sustavno i uspješno voditi tvrtke u tržišnoj utakmici na domaćem i inozemnom tržištu posjedujući suvremena znanja. Osim upućivanja kadrova na poslijediplomski studij, od tvrtki partnera očekuje se sudjelovanje i pripremanje praktične i terenske nastave za polaznike studija, pri čemu će oni osim teoretskih dobiti i potrebna praktična znanja iz pojedinih kolegija.


Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija

Po završetku studija polaznik stječe znanja potrebna za kvalitetno, sustavno i uspješno vođenje proizvodnje za preradu drva i proizvodnju namještaja s posebnim naglaskom na znanja iz područja organizacije proizvodnje, upravljanja i vođenja proizvodnih procesa, trgovine drvom i drvniom proizvodima, upravljanja i osiguranja kvalitete u tvrtkama za preradu drva i proizvodnju.


Informacije zainteresiranima

Studij traje dvije godine (4 semestra), a po završetku studija stječe se naziv Specijalist organizacije proizvodnje u drvnoj tehnologiji.

Uvijeti upisa su:

  • završen preddiplomski i diplomski studij na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije
  • završen diplomski studij na drugom fakultetu uz polaganje razlikovnih ispita
  • uspjeh na diplomskom studiju veći od 3,5
  • poznavanje stranog jezika (prednost engleski)

Razlikovne predmete koje pristupnici koji su završili diplomski studij na drugim fakultetima i drugim znanstvenim područjinma trebaju upisati na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije, Drvnotehnološkom odsjeku odredi će Povjerenstvo za specijalistički studij. Tijekom obrazovanja na poslijediplomskom specijalističkom studiju Organizacija proizvodnje, studenti će moći među izbornim predmetima izabrati iz široke lepeze predloženih izbornih predmeta na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije, ali isto tako i sa drugih fakulteta, koji će u suradnji s mentorom izabrati kako bi upotpunili svoja znanja. Isto tako, pokretljivost studenata i nastavnika bit će dvosmjerna, pa će i polaznici drugih poslijediplomskih studija moći slušati kolegije s ovog studija. Prema potrebi, poslijediplomanti će u dogovoru s mentorom tijekom studija posjećivati i druge fakultete i sveučilišta u zemlji i inozemstvu.

 

Popis obveznih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova


Polaznik u dogovoru s mentorom može umjesto izbornih predmeta navedenih u tablici izabrati i predmete s drugih poslijediplomskih studija na Drvnotehnološkom odsjeku Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Ti će predmeti biti izborni, sa satnicom i brojem ECTS bodova priloženim u tablici. U prvom i drugom semestru studija polaznici stječu znanja iz dva obvezna predmeta i jednog ili više izbornih predmeta. U trećem semestru student upisuje jedan obvezni predmet te izborne predmete. Izborni predmeti mogu biti sa specijalističkog studija ili usmjereni predmeti i praktikumi doktorskog studija Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, Drvnotehnološkog odsjeka, pod nazivom Drvna tehnologija. Ti predmeti se upisuju u dogovoru s mentorom. Iznimno u dogovoru s mentorom student može upisati predmete i praktikume ostalih specijalističkih ili doktorskih studija. Maksimalno tjedno opterećenje u nastavi je 12 sati. Po semestru student mora sakupiti minimalno 25 ECTS bodova, a maksimalno 35 ECTS bodova, s time da ukupan broj ECTS bodova tijekom studiranja ne bude manji od 120. To znači da je moguć prijenos ECTS bodova u sljedeći semestar, kao i smanjenje ECTS bodova u semestru ako je u prethodnim semestrima upisan veći broj bodova.

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije