YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Zavod za tehnologije materijala

IV. paviljon, 2. kat


Fax: +385 1 235 2544


Znanstvena djelatnost i projekti

Znanstveno-istraživački rad Zavoda je fokusiran na istraživanja kemijske strukture drva, utekućenog drva, izolacije i karakterizacije nano čestica iz drva i ostalih lignoceluloznih tvari; utjecaja pilanske tehnologije raznih vrsta drva na njihovo kvantitativno i kvalitativno iskorišćenje; utjecaja hidrotermičkih procesa sušenja i parenja na kemijska svojstva drva i optimizaciju tehničkih svojstava; projektiranje novih tipova smola na bio-bazi te optimizacije i karakterizacije svojstava novih biokompozitnih materijala.

 

Znanstveni projekt

 • 2000.-2002., Međunarodni hrvatsko-slovenski projekt (projekt broj 28): Kvaliteta sušenja drva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, Stjepan Pervan, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
 • 2002.-2007., Drvne ploče sa smanjenim udjelom slobodnog formaldehida, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, Vladimir Jambreković, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
 • 2007.-2011., Razvoj i optimizacija novih drvno-kompozitnih materijala uslojene strukture, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, Mladen Brezović, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
 • 2007.-2013., Tehnologije novih vrsta drvnih materijala od usitnjenog i utekućenog drva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, Vladimir Jambreković, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
 • 2008.-2012., Utjecaj procesnih parametara hidrotermičkih postupaka na svojstva drva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, Stjepan Pervan, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
 • 2009.-2012., Tehnologijski projekt: Razvoj energetski efikasne sušionice za drvo, grijane obnovljivim izvorima energije, Hrvatski institut za tehnologiju (današnji HAMAG-Bicro), Stjepan Pervan, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb

Stručna djelatnost

Stručna djelatnost Zavoda je usmjerena na tehnološke i stručne projekte s gospodarstvom, vođenje tehnoloških procesa, stručne ekspertize, stručna mišljenja, edukacijske seminare, stručna predavanja, publiciranje stručnih radova, ispitivanja i kontrolu kvalitete drvnih materijala, istraživanja mogućnosti uporabe drvnih ostataka, izdavanje potvrda o sukladnosti, certifikata, potvrda o položenoj edukaciji i drugoj dokumentaciji iz područja ovlaštenja.   


Stručni projekti

 • Projekt određivanja sušioničkih kapaciteta u gospodarstvu za potrebe „Hrvatskih šuma“ d.o.o.;  Hrvatske šume d.o.o., GIU Croatiadrvo, HGK, 2002. – 2004., voditelj Vladimir Jambreković
 • Metodologija određivanja potrebitih količina tehničkih drvnih sortimenata s obzirom na stupanj finalizacije proizvodnje u drvnoj industriji; Hrvatske šume d.o.o., 2013., voditelj Josip Ištvanić
 • Ustrojstvo fitosanitarnog sustava Republike Hrvatske vezanog za drvenu ambalažu u međunarodnom prometu prema ISPM 15; Ministarstvo poljoprivrede, 2005. -   , voditelj Vladimir Jambreković
 • Procurement of certification for international phytosanitary standard ISPM 15 (IPA2007/HR/16IPO/001-040446-PROC09), Ministarstvo gospodarstva, 2014., voditelj Vladimir Jambreković

 

Usluge i proizvodi

Studije

 • Uzrok i posljedice promjene volumena i gustoće piljenog drva prilikom prirodnog ili umjetnog sušenja, (za potrebe Exportdrva d.d.), 2004.
 • Kritička studija pilanske obrade drva sa osvrtom na kapacitete sušionica u tvrtki Belišće d.d. - TPD d.o.o., (za potrebe Belišća d.d. - TPD d.o.o.), 2006.
 • Mogućnost proizvodnje kompozitnih materijala od usitnjenog drva u Republici Hrvatskoj, 2006. 
 • Procjena tržišne vrijednosti pilanskih proizvoda u tvrtki D.I. Sekulić d.o.o. u stečaju, (za potrebe D.I. Sekulić d.o.o. u stečaju), 2010
 • Procjena vrijednosti strojeva i opreme u tvrtki D.I. Sekulić d.o.o. u stečaju, (za potrebe D.I. Sekulić d.o.o. u stečaju), 2010
 • Kvantitativno iskorištenje jelovih i bukovih trupaca te bukovih srčanica pri njihovoj pilanskoj obradi u elemente za palate, (za potrebe Spandau d.o.o.), 2011.
 • Pisani nalaz i mišljenje o visini štete prema cijeni koštanja piljene građe jele/smreke u predmetu p-421/2013, (za potrebe općinskog suda u Dubrovniku) , 2016

Projekti

 • Ustrojstvo sustava primjene ISPM 15 u području drvene ambalaže u međunarodnom prometu, 2007. 
 • Sustav kontrole kvalitete drvnih ploča Republike Hrvatske, 2008. 

 

Povijest Zavoda

Korijeni Zavoda za tehnologije materijala datiraju od 01. listopada 1960. godine kada se iz Zavoda za tehnologiju drva izdvojio Zavod za mehaničku preradu drva. Statutom od 01. srpnja 1967. godine Zavod za mehaničku preradu drva mijenja naziv u Katedra za mehaničku preradu drva. Godine 1981. iz Katedre se izdvajaju neki predmeti te se iz te jezgre formira nova Katedra za Finalnu obradu drva. Odlukom od 15. srpnja 1995. godine iz Katedre za mehaničku preradu drva izdvaja se predmet Hidrotermička obrada drva. Katedri se pripaja Katedra za kemijsku preradu drva te time nastaje Zavod za ploče i kemijsku preradu drva. Od 01. siječnja 1998. godine u sastavu zavoda nalaze se predmeti Hidrotermička obrada drva i Tehnologija masivnog drva. Statutom od 02. lipnja 2005. godine Zavod za ploče i kemijsku preradu drva mijenja naziv u Zavod za tehnologije materijala. 

Zavod pokriva osnovna drvnotehnološka područja koja su interdisciplinarno strukturirana te obuhvaćaju područja kemije drva, tehnologije kemijske prerade drva, pilanske tehnologije drva, hidrotermičke obrade drva te tehnologije furnira i bio-kompozitnih materijala od usitnjene, razvlaknjene i uslojene strukture. 

Zavod uspješno provodi sve tri misije Sveučilišta: iznimna nastavna aktivnost na svim studijskim razinama (stručni, preddiplomski, diplomski, specijalistički, doktorski), obiman istraživački rad (brojni znanstveni i stručni projekti) te sve intenzivniji transfer tehnologije (neformalne edukacije, izdavačka djelatnost, inovacije).

Osobite aktivnosti Zavoda usmjerene su u suradnju s drvnoindustrijskim gospodarstvom, u području uspostavljanja sustava nadzora kvalitete drvnih materijala (ovlašteni laboratorij), uvođenja i razvoja sofisticiranih metoda vođenja hidrotermičkih procesa u postupcima sušenja i parenja drva, projektiranju novih vrsta smola i razvoju novih tipova biokompozitnih materijala, optimizaciji procesa u pilanskim tehnologijama, kemijskoj analizi i mogućnostima uporabe drvnih ostataka te uspostavi fitosanitarnog sustava (ovlaštenje) u području drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu.

Članovi Zavoda sudjeluju u brojnim aktivnostima na razini Fakulteta, Sveučilišta, ministarstava, strukovnih udruga kao i općenito u široj društvenoj zajednici.   

 

Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije