YouTube
Instagram
Facebook
×

Studenti


Merlin

To je sustav za e-učenje uspostavljen kao platforma za projekte primjene e-učenja, odnosno izvođenje kolegija sveučilišnih studija uz primjenu tehnologija e-učenja.

U sklopu Merlina možete potražiti materijale pojedinih predmeta koje slušate na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije, tamo se nalazi i e-portfolio sustav kao i sustav za webinare.

U sustav za e-učenje Merlin možete se prijaviti pomoću svojega korisničkoga identiteta iz sustava AAI@EduHr.
Zahtjev za dodjelu identiteta zatražite od mr.sc. Vladimira Koštala (CARNet koordinatora) na prvom katu stare zgrade.

 

Šumarska knjižnica u Knjižnica Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije

voditelj šumarske knjižnice: prof. i dipl. knjižničarka Marisstella Octek

e-mail: knjižnica@sumfak.hr

 

Najbrojniji korisnici Knjižnice su studenti Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije kojima se osim posudbe studijske literature priređuju i pružaju informacije, a omogućen im je i samostalan rad na računalu. U svrhu unapređivanja nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Knjižnici se nabavljaju stručna literatura, referentna literatura, znanstveni i stručni časopisi, građa na elektroničkom mediju te pristup relevantnim bazama podataka.

 

Studentska referada

Studentska referada je mjesto prvog upisa na Fakultet ili upisa više godine studija, mjesto na kojem se testiraju semestri i izdaju uvjerenja i rješenja za ostvarivanje studentskih prava.

 

Radno vrijeme: 10-13 h

 

Studentske udruge

Studenti Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu organizirani su putem

  • podružnice Studenskog zbora Sveučilišta u Zagrebu,
  • Studenske udruge šumarstva,
  • Udruge studenata urbanog šumarstva i
  • Studentske sportske udruge „Quercus“.

 

Studentska mobilnost

Studentska razmjena je ostvarivanje dijela studijskog programa (najčešće semestra) na inozemnom sveučilištu odnosno obavljanje stručne prakse na stranoj ustanovi/instituciji/poduzeću.

Studentska razmjena na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije odvija se kroz niz programa, a najčešće su to Erasmus+, CEEPUS i bilateralna razmjena. Vrijeme provedeno u inozemstvu vrednuje se postupkom priznavanja ECTS bodova kojeg vrši ECTS koordinator. Financijsku potporu za mobilnost studenata pruža Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Sveučilište u Zagrebu i Agencija za mobilnost i programe EU.

 

 

Potpora studentima s invaliditetom

Pročitajte više u dokumentu o: Potpora studentima s invaliditetom na Šumarskome fakultetu

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije