YouTube
Instagram
Facebook
×

Fakultet ima svoju službenu Facebook stranicu

Pokrenuta Facebook stranica Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije


 

Pozivamo Vas da pratite Facebook stranicu te da se prijavite za sudjelovanje u Facebook događanju kojim se najajvljuje Dan otvorenih vrata.

 

Facebook stranica


Facebook događanje – Dan otvorenih vrata

Aktualno

29.03.2023

Posjet studenata iz Kanade

U sklopu međunarodne suradnje FŠDT-a, od 12. do 18. ožujka 2023. godine, ostvaren je studijski posjet  14 studenata i dva profesora šumarstva s Collège de Rimouski (Quebec, Canada), koje je vodila nastavnica Nadia Tremblay. 

23.03.2023

Održan prvi CROFOR - Croatian Forestry Forum

Povodom Međunarodnog dana šuma i Dana kvalitete Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije 22. ožujka 2023. godine održan je prvi CROFOR - Croatian Forestry Forum.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije