YouTube
Instagram
Facebook
×

Stečene vještine i mogućnost zapošljavanja po završetku studija


Stečene vještine po završetku studija:
Magistri prirodi bliskog gospodarenja šumama po stečenim kompetencijama osposobljeni su za djelovanje na području šumarstva, ekologije i zaštite prirode. Također su osposobljeni za upravljanje i očuvanje šumskih ekosustava na globalnoj razini koje se temelji na održivom upravljanju i korištenju prirodnih bogatstava. Kvalificirani su za integralni pristup gospodarenju šumama uzimajući u obzir višestruke usluge koje šume pružaju (poput klime, biološke raznolikosti, kružnog gospodarstva temeljenog na biološkim osnovama, socijalne i kulturne usluge) ali i za brzo rješavanje brojnih izazova


Također imaju sljedeće kompetencije:

 • izraditi i provoditi programe i planove upravljanja šumskim ekosustavima
 • izraditi, organizirati i provoditi strateške planove i poslove veće složenosti u šumarstvu
 • upravljati i donositi samostalno poslovne odluke iz područja uzgajanja, zaštite šuma, uređivanja, iskorištavanja šuma i lovnog gospodarenja
 • organizirati i provoditi stručne terenske poslove na osnivanju, njezi i obnovi šumskih sastojina
 • organizirati i provoditi radove inventure i uređivanja šuma
 • organizirati i provoditi radove zaštite šuma od abiotskih i biotskih čimbenika
 • izraditi ekološke studije i provoditi ekološki monitoring šumskih ekosustava
 • primijeniti znanja o mehaniziranim sredstvima, tehnikama i tehnologijama pri izvođenju šumskih radova
 • primijeniti znanja o tehnikama i tehnologijama otvaranja šuma i gradnje šumskih prometnica
 • primijeniti znanja o glavnim i sporednim šumskim proizvodima te uslugama ekosutava
 • primijeniti metode pripreme, planiranja i organizacije radova u šumarstvu
 • upravljati šumskim, ljudskim i tehničkim potencijalima pri izvođenju radova u šumarstvu
 • usavršavati postojeće tehnologije kao i uvoditi nove tehnologije
 • planirati, organizirati i provoditi poslove organizacije proizvodnje u šumarstvu
 • planirati i obračunavati proizvodnju, izračunati osnovne pokazatelje uspješnosti poslovanja, sastaviti osnovna financijska izvješća, prepoznati vrste troškova, definirati i analizirati troškove
 • voditi najsloženije poslove u svim oblicima šumarskih organizacija
 • obavljati poslove znanstvenog i stručnog suradnika u znanstveno-istraživačkim institucijama u području šumarstva

 

Mogućnosti zapošljavanja i stečene kvalifikacije:
Završetkom diplomskog sveučilišnog Prirodi blisko šumarstvo magistar/magistra prirodi bliskog šumarstva je osposobljen/a za rad u trgovačkim društvima, javnom i privatnom sektoru u struci u EU ali i šire. Može obavljati najsloženije poslove u svim oblicima šumarskih organizacija od revira do složenoga trgovačkog društva, županijski i državni inspektori, šumarska i lovna savjetodavna služba, stručni suradnik u istraživačkim institucijama u području šumarstva i lovstva, ravnatelji, stručni voditelj i nadzornik u zaštićenim prirodnim objektima, voditelj i suradnik u poslovima trgovine i prometa šumskim proizvodima, poslovi i zadaće u šumarskom poduzetništvu, nastavnik u strukovnim srednjim i srodnim školama, poslovi i zadaće u publicistici i medijima vezanim za šumarsku struku

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije