YouTube
Instagram
Facebook
×

Laboratorij za dendrokronologiju i izmjeru šumskih resursa


Djelatnost

Djelatnost laboratorija najvećim je dijelom vezana uz analize godova te praćenje dinamike rasta i prirasta stabala. U laboratoriju se provode razna dendrokronološka istraživanja poput dendroklimatoloških, dendroekoloških i dendroarheoloških. Za potrebe navedenih istraživanja obavlja se uzorkovanje, priprema te fotografiranje i najzahtjevnijih uzoraka drva u svježem ili suhom stanju. U okviru laboratorija provodi se razvijanje novih, učinkovitijih metoda izmjere i analize šumskih resursa na razini stabla, sastojine, gospodarske jedinice, kao i na nacionalnoj razini.  
 

Sustav za fotografiranje i determiniranje uzoraka

Najvažnija oprema

Od najvažnije opreme tu je Leica M50 stereolupa i Lintab 6 mjerni stol sa TSAP-Win i PAST programskim paketima za mjerenje i analiziranje godova, hladnjak za pohranu i čuvanje svježih uzoraka drva i arheološkog materijala. Razna specijalizirana svrdla za uzorkovanje drva. Oprema za makrofotografiju. Ultrazvučni daljinomjeri/visinomjeri, promjerke, digitalni i analogni dendrometri, sustav za praćenje protoka vode kroz stabla, klimatske stanice i senzori za praćenje vodnog potencijala u tlu, namijenjeni terenskim istraživanjima.

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije