×

Laboratorij za izmjeru šumskih resursa

Djelatnost

Djelatnost laboratorija najvećim je dijelom vezana uz analize godova te praćenje dinamike rasta i prirasta stabala. U laboratoriju se provode razna dendrokronološka istraživanja poput dendroklimatoloških, dendroekoloških i dendroarheoloških. Za potrebe navedenih istraživanja obavlja se uzorkovanje, priprema te fotografiranje i najzahtjevnijih uzoraka drva u svježem ili suhom stanju. U okviru laboratorija provodi se razvijanje novih, učinkovitijih metoda izmjere i analize šumskih resursa na razini stabla, sastojine, gospodarske jedinice, kao i na nacionalnoj razini.  
 

Sustav za fotografiranje i determiniranje uzoraka

Najvažnija oprema

Od najvažnije opreme tu je Leica M50 stereolupa i Lintab 6 mjerni stol sa TSAP-Win i PAST programskim paketima za mjerenje i analiziranje godova, hladnjak za pohranu i čuvanje svježih uzoraka drva i arheološkog materijala. Razna specijalizirana svrdla za uzorkovanje drva. Oprema za makrofotografiju. Ultrazvučni daljinomjeri/visinomjeri, promjerke, digitalni i analogni dendrometri, sustav za praćenje protoka vode kroz stabla, klimatske stanice i senzori za praćenje vodnog potencijala u tlu, namijenjeni terenskim istraživanjima.

 

 

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije