YouTube
Instagram
Facebook
×

Poziv za sudjelovanje na danu doktorata biotehničkog područja 2021.


Poštovane kolegice i kolege,

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet zajedno s Fakultetom šumarstva i drvne tehnologije i Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom, sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu u biotehničkom području, organizira od 16. do 17. rujna 2021. godine Dan doktorata biotehničkog područja 2021.

Ciljevi Dana doktorata biotehničkog područja 2021. su predstavljanje istraživačkih rezultata studenata doktorskih studija, razmjena iskustava i povezivanje studenata doktorskih studija biotehničkog područja, kao i uvid u raznolikost znanstvenog rada unutar biotehničkog područja.

Domaćin ovogodišnjeg zajedničkog Dana doktorata biotehničkog područja 2021. je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji će predstaviti svoje istraživačke prioritete i potencijale.

Studenti doktorskih studija biotehničkog područja koji su doktorirali u akad. god. 2020./2021., te svi aktivni doktorandi mogu predstaviti postignuća u okviru teme svoje disertacije,  usmenim izlaganjem dobivenih rezultata ili poster prezentacijom istih a svi sažetci izlaganja bit će objedinjeni u Zborniku sažetaka Dana doktorata biotehničkog područja 2021.

 Molimo da svoju namjeru za sudjelovanjem sa ili bez priopćenja na Danu doktorata biotehničkog područja 2021. iskažete na Prijavnom obrascu (ukoliko planirate  sudjelovati s priopćenjem usmeno ili putem postera molimo da navedete naslov sažetka) i isti dostavite najkasnije do 11. lipnja 2021. godine na e-mail adresu rbeljo@sumfak.hr.  Sažetke radova koje planirate predstaviti na Danu doktorata biotehničkog područja 2021. pripremljene u skladu s priloženim predloškom treba dostaviti do 16. srpnja 2021. godine na sljedeće e-mail adrese rbeljo@sumfak.hr i aivankovic@agr.hr. Organizacijski odbor će od prijavljenih priopćenja odabrati usmena izlaganja, o čemu ćete biti obaviješteni najkasnije 30. srpnja 2021., a ostali doktorandi će svoje rezultate prikazati putem postera.

Dan doktorata biotehničkog područja 2021. otvoren je za sve naše buduće, sadašnje i bivše studente, mentore, profesore i sve zainteresirane sudionike. 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije