×

Diplomski - Smjer Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu

Diplomski studiji traju četiri semestra (2 godine, 120 ECTS bodova).

Više o upisima na Diplomski studij Šumarstva

Završetkom diplomskog studija i obranom diplomskoga rada studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskoga naziva prema studijskom programu: Magistar/magistra inženjer/inženjerka šumarstva – tehnika, tehnologija i menađment u šumarstvu


Kompetencije koje se stječu završetkom ovog studija: poznavanje mehaničkih sredstava, tehnika te standardnih i vrhunskih tehnologija primjenjivanih u šumarstvu, prije svega u pridobivanju drva iz prirodnih, jednodobnih i prebornih sastojina, kultura, plantaža i energetskih šuma, poznavanje šumskih glavnih i sporednih proizvoda i njihovog kretanja s mjesta proizvodnje do tržišta po šumskom bespuću i mreži šumskih i javnih cesta, poznavanje metoda pripreme i planiranja tehničkih radova u šumarstvu, metoda, tehnike i tehnologije otvaranja šuma odnosno projektiranja i gradnje mreže šumskih prometnica, izbor mehaničkih sredstava i tehnologija temeljem troškovnih analiza i ostalih kriterija, poznavanje upravljanja šumskim, ljudskim i tehničkim potencijalima, marketinška znanja vezana za šumske drvne proizvode i sporedne šumske proizvode. Pristupnik dodatno ovlada primjenjenim znanjima iz ekologije i zaštite šuma te uređivanja šuma.

Studij kod pristupnika razvija kompetenciju i sposobnost za upravljanje i donošenje samostalnih i timskih stručnih (poslovnih) odluka, te sposobnost uključivanja u doktorski studij i znanstvene tokove struke.


Osposobljenost za poslove: poslovi veće složenosti u šumarstvu od šumarije i revira kao najnižih šumarskih strukturnih jedinica po vertikali, poslovi županijskih i republičkih institucija pod čijim je ingerencijama šumarstvo, inspekcijskih službi, poslovi i zadaće šumarskog poduzetništva, poslovi i zadaće u razvojnim, znanstvenim i obrazovnim institucijama, prometom šumskih proizvoda na domaćem i ino tržištu, prometom opreme, zadaće strukovne publicistike i medija vezanih za struku.

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije