×

Preddiplomski studij Drvna tehnologija

Preddiplomski studij traje šest semestara (3 godine, 180 ECTS bodova).

Više o upisima na Preddiplomske studije

Završetkom preddiplomskog studija studentu se izdaje svjedodžba kojom se utvrđuje završetak studija i stjecanje naziva prema studijskom smjeru: Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) drvne tehnologije.


Preddiplomski studij drvne tehnologije daje temeljna znanja iz širokog područja tehničkih i prirodnih znanosti te stručna znanja i vještine što ih zahtijeva suvremeni razvoj drvnoindustrijskih poduzeća: poznavanje građe drva i tehničkih svojstava drva, osnovna znanja o zaštiti drva, osnovna tehnička znanja za praćenje i kontrolu rada strojeva i transportne opreme, osposobljenost za nadziranje drvnotehnoloških procesa i provođenje određenih tehnoloških operacija, sudjelovanje u nabavi materijala i ostale opreme, nadziranje kvalitete proizvoda i kvalitete rada, stručna, operativna znanja za vođenje drvnotehnoloških procesa.

Prvostupnik drvne tehnologije pripremljen je za stručno usavršavanje kroz razne seminare i radionice u tijekom svoga rada, a u redovitom studiju u potpunosti je osposobljen za nastavak studija na Šumarskom fakultetu za diplomske programe Drvnotehnološki procesi i Oblikovanje proizvoda od drva.

Prvostupnik drvne tehnologije osposobljen je za stručni poslove u svim oblicima poduzeća koja se bave obradom i preradom drva, može raditi kao suradnik u poslovima trgovine i distribucije drvnih proizvoda i obavljati određene poslove i zadaće u drvnoindustrijskom poduzetništvu. Prvostupnik drvne tehnologije osposobljen je i za nadziranje procesa sušenja drva i drvnih materijala, za praćenje provođenja tehnoloških postupaka u pilani, u području proizvodnje furnira, ploča od uslojenog drva i ploča od usitnjenoga drva, u proizvodnji namještaja, građevne stolarije i drugih drvnih proizvoda.


Pristupnicima na preddiplomskom studiju drvne tehnologije bit će omogućena horizontalna pokretljivost unutar područja biotehničkih znanosti te između europskih sveučilišta s kojima Sveučilište u Zagrebu ili Šumarski fakultet ima potpisan ugovor o suradnji. Posebnim programom omogućit će se uključivanje studenata preddiplomskih studija srodnih fakulteta koji žele i imaju uvjete za slušanje pojedinih kolegija ili za dalji diplomski studij na Šumarskom fakultetu.

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije