YouTube
Instagram
Facebook
×

Prijediplomski studij Drvna tehnologija

Prijediplomski studij traje šest semestara (3 godine, 180 ECTS bodova).

Više o upisima na Prijediplomske studije


Završetkom prijediplomskog studija studentu se izdaje svjedodžba kojom se utvrđuje završetak studija i stjecanje naziva prema studijskom smjeru: Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) drvne tehnologije.


Prijediplomski studij drvne tehnologije daje temeljna znanja iz širokog područja tehničkih i prirodnih znanosti te stručna znanja i vještine što ih zahtijeva suvremeni razvoj drvnoindustrijskih poduzeća: poznavanje građe drva i tehničkih svojstava drva, osnovna znanja o zaštiti drva, osnovna tehnička znanja za praćenje i kontrolu rada strojeva i transportne opreme, osposobljenost za nadziranje drvnotehnoloških procesa i provođenje određenih tehnoloških operacija, sudjelovanje u nabavi materijala i ostale opreme, nadziranje kvalitete proizvoda i kvalitete rada, stručna, operativna znanja za vođenje drvnotehnoloških procesa.

Prvostupnik drvne tehnologije pripremljen je za stručno usavršavanje kroz razne seminare i radionice u tijekom svoga rada, a u redovitom studiju u potpunosti je osposobljen za nastavak studija na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije za diplomske programe Drvnotehnološki procesi i Oblikovanje proizvoda od drva.

Prvostupnik drvne tehnologije osposobljen je za stručni poslove u svim oblicima poduzeća koja se bave obradom i preradom drva, može raditi kao suradnik u poslovima trgovine i distribucije drvnih proizvoda i obavljati određene poslove i zadaće u drvnoindustrijskom poduzetništvu. Prvostupnik drvne tehnologije osposobljen je i za nadziranje procesa sušenja drva i drvnih materijala, za praćenje provođenja tehnoloških postupaka u pilani, u području proizvodnje furnira, ploča od uslojenog drva i ploča od usitnjenoga drva, u proizvodnji namještaja, građevne stolarije i drugih drvnih proizvoda.


Pristupnicima na prijediplomskom studiju drvne tehnologije bit će omogućena horizontalna pokretljivost unutar područja biotehničkih znanosti te između europskih sveučilišta s kojima Sveučilište u Zagrebu ili Fakultet šumarstva i drvne tehnologije ima potpisan ugovor o suradnji. Posebnim programom omogućit će se uključivanje studenata preddiplomskih studija srodnih fakulteta koji žele i imaju uvjete za slušanje pojedinih kolegija ili za dalji diplomski studij na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije.


Što mogu raditi s diplomom stručnog studija Drvne tehnologije?

Drvo je izazovan, raznovrstan i obnovljiv prirodni materijal koji predstavlja važan potencijal hrvatskog gospodarstva. Uporaba novih tehnologija povećava učinkovitost proizvodnje i čini drvnu struku profitabilnom. Zbog svoje sirovinske osnove Republika Hrvatska ima realne mogućnosti povećanja proizvodnje drvnih proizvoda s ciljem povećanja prodaje i izvoza te smanjenja uvoza finalnih drvnih proizvoda. Drvnotehnološki odsjek Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije s preddiplomskim stručnim studijem Drvne tehnologije osigurava obrazovanje stručnog kadra potrebnog za razvoj industrijske prerade drva i proizvodnje namještaja u Hrvatskoj.

 

Što mogu raditi s diplomom stručnog studija Drvne tehnologije

 

Gdje se najčešće zapošljava nakon prijediplomskog studija Drvne tehnologije?

Konstruktor proizvoda od drva: predlože osnovna oblikovna fizikalna i konstrukcijska rješenja, definira osnovnu konstrukcijsku dokumentaciju, izrađuje konstrukcije koristeći CAD sustave u drvnoj industriji.

Pilanski stručnjak: nadzire proces piljenja drva, odabire, optimalno koristi i održava strojeve za obradu drva, prepoznaje i vrednuje pilansku sirovinu i proizvode, razvrstava i mjeri pilansku sirovinu i proizvode, koristi temeljne vještine pilanske tehnologije drva i načine piljenja trupaca i daljnje prerade piljene građe.

Stručnjak u proizvodnji pločastih materijala: raspoznaje pojedine vrste furnira i drvnih ploča, analizira osnovne građevne komponente drvnih ploča, prati i kontrolira proizvodni proces u tvornicama drvnih ploča, izabire i koristi drvne ploče optimalnih svojstava za pojedinu namjenu.

Stručnjak u proizvodnji finalnih proizvoda: koristi tehnologiju lijepljenja drva, izabire materijale optimalnih svojstava važne za finalnu obradu, vodi jednostavnije tehnološke procese u finalnoj obradi drva, rukuje procesom površinske obrade drva – od pripreme podloge do nanošenja i otvrdnjavanja materijala.

Asistent menadžera u drvoprerađivačkoj industriji: primjenjuje organizacijske elemente vezane za studij vremena, racionalizaciju rada, kontrolu procesa, nabavu, zalihe, proizvodnju, poslovanje, financije i kalkulacije u drvnoj industriji.

Suradnik u trgovini drvom i drvnim proizvodima: izrađuje specifične kalkulacije u drvnoj industriji, definira i analizira troškove, organizira i provodi distribuciju, promociju i istraživanje tržišta, planira proizvode i proizvodne programe, formira cijene proizvoda, organizira i provodi trgovinu drvom i drvnim proizvodima.
 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije