YouTube
Instagram
Facebook
×

Preddiplomski studij Drvna tehnologija

Preddiplomski studij traje šest semestara (3 godine, 180 ECTS bodova).

Više o upisima na Preddiplomske studije


xZavršetkom preddiplomskog studija studentu se izdaje svjedodžba kojom se utvrđuje završetak studija i stjecanje naziva prema studijskom smjeru: Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) drvne tehnologije.


Preddiplomski studij drvne tehnologije daje temeljna znanja iz širokog područja tehničkih i prirodnih znanosti te stručna znanja i vještine što ih zahtijeva suvremeni razvoj drvnoindustrijskih poduzeća: poznavanje građe drva i tehničkih svojstava drva, osnovna znanja o zaštiti drva, osnovna tehnička znanja za praćenje i kontrolu rada strojeva i transportne opreme, osposobljenost za nadziranje drvnotehnoloških procesa i provođenje određenih tehnoloških operacija, sudjelovanje u nabavi materijala i ostale opreme, nadziranje kvalitete proizvoda i kvalitete rada, stručna, operativna znanja za vođenje drvnotehnoloških procesa.

Prvostupnik drvne tehnologije pripremljen je za stručno usavršavanje kroz razne seminare i radionice u tijekom svoga rada, a u redovitom studiju u potpunosti je osposobljen za nastavak studija na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije za diplomske programe Drvnotehnološki procesi i Oblikovanje proizvoda od drva.

Prvostupnik drvne tehnologije osposobljen je za stručni poslove u svim oblicima poduzeća koja se bave obradom i preradom drva, može raditi kao suradnik u poslovima trgovine i distribucije drvnih proizvoda i obavljati određene poslove i zadaće u drvnoindustrijskom poduzetništvu. Prvostupnik drvne tehnologije osposobljen je i za nadziranje procesa sušenja drva i drvnih materijala, za praćenje provođenja tehnoloških postupaka u pilani, u području proizvodnje furnira, ploča od uslojenog drva i ploča od usitnjenoga drva, u proizvodnji namještaja, građevne stolarije i drugih drvnih proizvoda.


Pristupnicima na preddiplomskom studiju drvne tehnologije bit će omogućena horizontalna pokretljivost unutar područja biotehničkih znanosti te između europskih sveučilišta s kojima Sveučilište u Zagrebu ili Fakultet šumarstva i drvne tehnologije ima potpisan ugovor o suradnji. Posebnim programom omogućit će se uključivanje studenata preddiplomskih studija srodnih fakulteta koji žele i imaju uvjete za slušanje pojedinih kolegija ili za dalji diplomski studij na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije