YouTube
Instagram
Facebook
×

Studentske razmjene

Studentska razmjena je ostvarivanje dijela studijskog programa (najčešće semestra) na inozemnom sveučilištu odnosno obavljanje stručne prakse na stranoj ustanovi/instituciji/poduzeću.

 


Studentska razmjena na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije odvija se kroz niz programa, a najčešće su to Erasmus+, CEEPUS i bilateralna razmjena. Vrijeme provedeno u inozemstvu vrednuje se postupkom priznavanja ECTS bodova kojeg vrši ECTS koordinator. Financijsku potporu za mobilnost studenata pruža Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Sveučilište u Zagrebu i Agencija za mobilnost i programe EU.

Studenti zainteresirani za programe mobilnosti trebaju se informirati u Uredu za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju.


Erasmus+ mobilnost studenata - STUDIJSKI BORAVAK (SMS)

Razmjena studenata u svrhu studijskog boravka uključuje slušanje i polaganje kolegija, odnosno izradu završnog rada na nekoj od partnerskih institucija Sveučilišta u Zagrebu. Trajanje razmjene je jedan ili dva semestra (3 do 12 mjeseci). Studenti Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije svoj studijski boravak mogu ostvariti isključivo na onim inozemnim visokim učilištima s kojima Fakultet šumarstva i drvne tehnologije ima potpisan sporazum i to isključivo za dogovoreno područje i razinu studija.

Prije prijave na natječaj, studenti su dužni proučiti i u dogovoru sa ECTS koordinatorom na fakultetu/akademiji usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Studenti se za razmjenu prijavljuju na natječaj koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje jednom godišnje usiječnju/veljači za sljedeću akademsku godinu.


Erasmus+ mobilnost studenata – STRUČNA PRAKSA (SMP)

Razmjena studenata u svrhu stručne prakse na Sveučilištu u Zagrebu odvija se kroz program Erasmus+. Trajanje razmjene u vidu stručne prakse je minimalno 2 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci. Erasmus+ stručnu praksu studenti mogu obavljati u privatnim ili javnim poduzećima, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe i aktivni su na tržištu rada ili na području obrazovanja i mladih, te na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education). Prihvatna institucija se mora nalaziti u jednoj od programskih zemalja, a to su države članice EU, te Sjeverna Makedonija, Srbija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska. 

Kandidati se za stručnu praksu prijavljuju na natječaj koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu.


CEEPUS

Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS) regionalni je program akademske mobilnosti.

Srednjoeuropski program razmjene započeo je s provedbom 1. prosinca 1994. godine, kada je na snagu stupio Ugovor o programu CEEPUS, sklopljen u Budimpešti 1993. godine. Uz Hrvatsku u programu tradicionalno sudjeluju sljedeće države: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Kosovo, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. 

 


Bilateralna razmjena

Bilateralna razmjena temeljem međusveučilšnih sporazuma temelji se na bilateralnim ugovorima koje Sveučilište u Zagrebu sklapa sa stranim sveučilištima radi provedbe svojih međunarodnih aktivnosti. Razmjena studenata samo je jedna od aktivnosti koje sporazumi predviđaju. 

Kandidati za studentsku razmjenu prijavljuju na natječaje koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se raspisuju tijekom cijele akademske godine, u pravilu barem jedan semestar prije samog početka razmjene. (Pratiti obavijesti Ureda za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju!)

 

Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije