×

Erasmus+ mobilnost studenata – STRUČNA PRAKSA (SMP)

Razmjena studenata u svrhu stručne prakse na Sveučilištu u Zagrebu odvija se kroz program Erasmus+, međutim, studenti stručnu praksu mogu pronaći i odraditi i putem nekih od međunarodnih studentskih udruga kao npr. AIESEC ili IAESTE.

Unutar Erasmus+ programa studenti svih razina studija imaju mogućnost studijskog boravka te odrađivanja stručne prakse u nekoj od programskih zemalja (Ključna  aktivnost 1).

Studenti Šumarskog fakulteta za vrijeme trajanja stručne prakse ostaju upisani na Šumarski fakultet. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju. U slučaju Stručne prakse studenti završnih godina, nakon odabira natječajem mogu diplomirati i otići na stručnu praksu, pod uvjetom da praksa bude završena u okviru jedne (1) godine od završetka studija (odnosno najkasnije do završetka programske akademske godine). Svi kandidati, pa tako i ova kategorija studenata, trebaju biti studenti Sveučilišta u Zagrebu u trenutku prijave na natječaj, selekcijskog procesa i odabira kandidata.


Trajanje razmjene je minimalno 2 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci. Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija  moguće ostvariti više puta - važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija - u zbroj mjeseci ulazi i mobilnost studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP).

Erasmus+ stručnu praksu studenti mogu obavljati u privatnim ili javnim poduzećima, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe i aktivni su na tržištu rada ili na području obrazovanja i mladih, te na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education). Prihvatna institucija se mora nalaziti u jednoj od programskih zemalja, a to su države članice EU, te Island, Norveška i Lihtenštajn.


Matični fakultet/akademija dužna je priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja stručne prakse, sukladno dokumentu Ugovor o provedbi stručne prakse (Learning Agreement for Traineeships) koji prije početka stručne prakse potpisuju student, matični fakultet/akademija i prihvatna ustanova na kojoj će student boraviti za vrijeme stručne prakse. Priznavanje se može vršiti pomoću ECTS bodovnog sustava ili, ako stručna praksa nije dio nastavnog plana i programa studenta, matični fakultet/akademija studentsku praksu treba evidentirati u Dopunskoj ispravi o studiju ili u prijepisu ocjena sukladno dokumentu Learning Agreement for Traineeships. Nije poznato kako će se vršiti priznavanje osobama koje su završile svoj studij tijekom trajanja stručne prakse.

Studenti za studijski boravak u okviru Erasmus programa mogu dobiti financijsku potporu. Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, te stoga pokriva samo dio troškova života. Studenti se mogu odlučiti otići na Erasmus+ razmjenu o svom trošku odnosno bez financijske potpore (tzv. zero-grant). Zero-grant studenti imaju sva ista prava i obveze kao i oni studenti kojima je odobrena financijska potpora.

Studenti s posebnim potrebama imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

Studenti slabijeg socioekonomskog statusa (studenti čiji redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze određeni postotak proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom, studenti azilanti i studenti stranci pod supsidijarnom zaštitom) imaju pravo na dodatnu financijsku potporu.


Kandidati se za stručnu praksu prijavljuju na natječaj koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje dva puta godišnje: 1. krug u svibnju/lipnju, za sljedeću akademsku godinu (za planirani polazak na mobilnost od kasnog ljeta/jeseni iste kalendarske godine), i 2. krug u studenom (za planirani polazak na mobilnost od najranije zime sljedeće kalendarske godine). Prije prijave na natječaj studenti sami ili u dogovoru s ECTS-koordinatorom/mentorom na fakultetu pronalaze ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa studijem na matičnom fakultetu.

Osnovni kriterij za odabir studenta su pismo motivacije, planirane aktivnosti studenta, očekivani rezultati, te usklađenost planirane prakse sa studijskim programom. ECTS koordinator fakulteta odobrava prijavu studenta i njegov odabir stručne prakse svojim potpisom.


Studentima zainteresiranima za Erasmus+ stručnu praksu preporuča se da se o razmjeni informiraju i savjetuju u Uredu za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju.


Erasmus+ iskustva studenata Šumarskog fakulteta

  • Lana Bogojević, Cork, Irska 2017./2018. (diplomski studij Šumarstvo – Smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem)

Ljetne praznike 2018. odlučila sam iskoristiti za odlazak na Erasmus + stručnu praksu te sam provela dva mjeseca u Irskoj radeći u privatnoj tvrtci koja se bavi raznim djelatnostima vezanim uz poljoprivredu i šumarstvo. Ono što bi svakako preporučila studentima koji planiraju odlazak na stručnu praksu je da na vrijeme počnu s potragom i slanjem zamolbi tvrtkama jer je konkurencija dosta velika, a i imat ćete dovoljno vremena istražiti o samoj tvrtki, čime se bave, na koji način i slično. Ja sam dosta kasno krenula s potragom pa sam odabrala jednostavniju opciju, a to je odlazak preko agencije koja se onda pobrine o pronalasku tvrtke u kojoj ćete raditi, o smještaju i ono najbitnije,  o papirologiji. Agencije rade na principu da im se plati određeni iznos za koji dobijete smještaj, hranu i brigu oko dokumenata, posla i slično, što je super jer ste riješili puno briga i sigurni ste da u svakom trenutku imate koga nazvati za bilo kakav problem koji vas može snaći.

Sam dolazak u Irsku mi je govorio da će to biti jedno nezaboravno iskustvo. Na aerodromu me dočekala obitelj kod koje sam bila smještena i svi studenti koji su boravili kod njih. Bili smo smješteni u malom selu blizu Corka,  kod sveukupno tri obitelji pa nas je u jednom trenutku bilo oko 15 studenata s raznih studijskih programa i raznih zemalja poput Španjolske, Francuske, Njemačke, Italije, Turske… Obitelj kod koje sam bila smještena vodila nas je na izlete, kuhali su nam njihova tradicionalna jela i učili nas o irskim običajima.
Slobodne dane smo koristili za putovanja po cijeloj zemlji, i s obzirom da nas je bilo iz raznih krajeva Europe, upoznala sam puno kultura i stekla prijatelje s kojima se čujem gotovo svakodnevno.

Šumarstvo u Irskoj se uvelike razlikuje od onoga u Hrvatskoj, naglasak je na kratkim ophodnjama i sadnji vrsta iz roda Picea. Upravo zbog tog drugačijeg principa rada, smatram da je stručna praksa bila neprocjenjivo iskustvo koje me obogatilo u profesionalnom smislu i upotpunilo moje znanje o šumarstvu. Također, Irci uglavnom rade od 9 do 17h sa sat vremena pauze. Atmosfera na poslu je bila vrlo opuštena, kolege su mi bili podrška u svakom trenutku, svi su se trudili naučiti me što više o samom poslu, ali i o njihovoj tradiciji i običajima.

Mogu reći da se radi o neponovljivom životnom iskustvu i pomicanju vlastitih granica, upoznavanju sebe i drugih kultura i običaja te prijateljstava koja traju do kraja života. Studentima bih preporučila da iskoriste mnogobrojne mogućnosti Agencije za mobilnost i programe EU, od razmjene do stručne prakse i podignu svoje obrazovanje na višu razinu.


Više informacija:

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije