YouTube
Instagram
Facebook
×

Erasmus+ STRUČNA PRAKSA (SMP)

Razmjena studenata u svrhu stručne prakse na Sveučilištu u Zagrebu odvija se kroz program Erasmus+.

Unutar Erasmus+ programa studenti svih razina studija imaju mogućnost studijskog boravka te odrađivanja stručne prakse u nekoj od programskih zemalja.


Trajanje razmjene u vidu stručne prakse je minimalno 2 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci. Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija  moguće ostvariti više puta - važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija - u zbroj mjeseci ulazi i mobilnost studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP).

 

Erasmus+ stručnu praksu studenti mogu obavljati u privatnim ili javnim poduzećima, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe i aktivni su na tržištu rada ili na području obrazovanja i mladih, te na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education). Prihvatna institucija se mora nalaziti u jednoj od programskih zemalja, a to su države članice EU, te Sjeverna Makedonija, Srbija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska.


PRONALAZAK STRUČNE PRAKSE

Prije prijave na natječaj studenti sami ili u dogovoru s ECTS-koordinatorom/mentorom na fakultetu pronalaze ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa studijem na matičnom fakultetu.

Studenti zainteresirani za Erasmus+ stručnu praksu o razmjeni se trebaju informiraju i savjetovati u Uredu za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju.


PRIJAVA NA NATJEČAJ SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Kandidati se za stručnu praksu prijavljuju na natječaj koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje dva puta godišnje:

  1. krug u svibnju, za sljedeću akademsku godinu (za planirani polazak na mobilnost od jeseni iste kalendarske godine), i
  2. krug u studenom (za planirani polazak na mobilnost od najranije zime sljedeće kalendarske godine).

Osnovni kriterij za odabir studenta su pismo motivacije, planirane aktivnosti studenta i očekivani rezultati. ECTS koordinator fakulteta odobrava prijavu studenta i njegov odabir stručne prakse svojim potpisom.

 

Osnovni princip dodjele financijske potpore je prema redoslijedu zaprimanja prijava („first-come, first-served“) = zaprimljena potpuna i ispravna dokumentacija elektroničkim putem, od strane koordinatora matične sastavnice.

 

U slučaju Stručne prakse studenti završnih godina, nakon odabira natječajem mogu diplomirati i otići na stručnu praksu, pod uvjetom da praksa bude završena u okviru jedne godine od završetka studija (odnosno najkasnije do završetka akademske godine u kojoj je započela). Prakse za nedavno diplomirane ("recent graduates") nisu moguće jedino u Francuskoj. Svi kandidati, pa tako i ova kategorija studenata, trebaju biti studenti Sveučilišta u Zagrebu u trenutku prijave na natječaj, selekcijskog procesa i odabira kandidata.

 

Odabrani kandidati sklopit će:

  1. Learning Agreement for Traineeships (Ugovor o provedbi stručne prakse, koji definira plan aktivnosti i vezu stručne prakse sa studijem – student ovaj ugovor sklapa s matičnim fakultetom i prihvatnom institucijom/tvrtkom u koju odlazi)
  2. Ugovor za dodjelu financijske potpore za stručnu praksu (sa Sveučilištem u Zagrebu)
  3. Policu osiguranja (s osiguravajućom kućom) - zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode na radnom mjestu te osiguranje od odgovornosti

Erasmus+ SMP obrasci 2023./24.

Poveznice za prošle natječaje ovdje


ODLAZAK NA STRUČNU PRAKSU

Studenti Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije za vrijeme trajanja stručne prakse ostaju upisani na Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju.

 

Studenti za studijski boravak u okviru Erasmus programa mogu dobiti financijsku potporu. Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, te stoga pokriva samo dio troškova života. Studenti se mogu odlučiti otići na Erasmus+ razmjenu o svom trošku odnosno bez financijske potpore (tzv. zero-grant). Zero-grant studenti imaju sva ista prava i obveze kao i oni studenti kojima je odobrena financijska potpora.

 

Mjesečna financijska potpora za stručnu praksu iz Erasmus+ sredstava za ak. god. 2023./24. raspodijeljena je u dvije kategorije, ovisno o zemlji u koju student odlazi:

1. za studente koji odlaze u Bugarsku, Češku, Estoniju, Latviju, Litvu, Mađarsku, Poljsku, Rumunjsku, Sjevernu Makedoniju, Slovačku, Sloveniju, Srbiju ili Tursku, mjesečni iznos potpore iznosit će 650 €,

2. za studente koji odlaze u Dansku, FInsku, Irsku, Island, Lihtenštajn, Luksemburg, Norvešku ili Švedsku te Austriju, Belgiju, Cipar Francusku, Italiju, Grčku, Maltu, Nizozemsku, Njemačku, Portugal ili Španjolsku, mjesečni iznos potpore iznosit će 700 €.

 

Studenti s manje mogućnosti odabrani za stručnu praksu imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 250 € mjesečno


POVRATAK SA STRUČNE PRAKSE

Matični fakultet dužan je priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja stručne prakse, sukladno dokumentu Ugovor o provedbi stručne prakse (Learning Agreement for Traineeships). Priznavanje se na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije vrši evidentiranjem u Dopunskoj ispravi o studiju. Ukoliko se praksa obavlja u semestru u kojem je upisan kolegij Stručna praksa, Erasmus+ stručna praksa priznaje se u zamjenu za navedeni kolegij. Osobama koje su završile svoj studij tijekom trajanja stručne prakse priznavanje se vrši izdavanjem Europass Mobility Document-a.

 


ERASMUS+ ISKUSTVA STUDENATA ŠUMARSKOG FAKULTETA

AIDIMMEMetalworkingFurnitureWoodPackaging and Related Technological Institute

   

  

"Još uvijek ne mogu vjerovati da su me par e-mailova i motivacijskih pisama doveli do Joensuu-a, predivnog grada Sjeverne Karelije u Finskoj. Unatoč vanjskoj temperaturi od -24‎°C, Arbonaut mi je priredio toplu dobrodošlicu na moje prvo Erasmus+ iskustvo. Na početku sam prakse naučila rad u programima za inventuru šuma, koje ću ovdje najviše koristiti: TerraSolid, ArcGIS, QGIS i ArboLiDAR. Zahvaljujući izvrsnom mentorstvu kolegice Ane Bašić, koja je nakon svoje stručne prakse prihvatila posao u Arbonautu, brzo sam postala spremna odrađivati zadatke iz pravih projekata. U Arbonautu rade stručnjaci iz više od 15 različitih država. Vlada vrlo ugodna prijateljska atmosfera, svi su strpljivi i spremni pomoći. Izuzetno sam zadovoljna odabirom tvrtke i vjerujem da će mi znanje koje steknem tijekom prakse puno pomoći u budućoj karijeri. Nisam niti na pola prakse, a već bih svima preporučila da se prijave.

Iako je cijeli grad zatrpan brdima snijega, život u Joensuu tijekom zime ne spava. Brojne su aktivnosti kojima ispunjavamo svaki dan. Osim skijanja, klizanja, igranja badmintona i mnogo drugih sportova, odlazak u saunu nakon napornog dana i kupanje u zaleđenom jezeru najdraža mi je aktivnost. U planu je i dugo iščekivani izlet u Laponiju."

  • Ivan Vučković, Solsona, Španjolska 2020./2021. 

"U ljetnom semestru 2020. bio sam na Erasmus+ studentskoj razmjeni u gradu Brnu (Češka Republika). Kad sam se vratio, shvatio sam da će mi nedostajati međunarodno okruženje, iskustvo koje se dobije u inozemstvu, učenje stranog jezika i život u inozemstvu generalno, a kako Hrvatske šume nisu raspisivale pripravnički natječaj za tu godinu, odlučio sam se raspitati kakve su opcije kad je u pitanju Erasmus+ stručna praksa.

Tu me Katarina, stručna suradnica u Međunarodnom i međuinstitucijskom uredu, uputila da razgovaram s profesorima vezano uz njihova poznanstva i suradnike u drugim državama. Tako smo uz pomoć mojeg mentora za diplomski rad (prof. Landekića), došli do Šumarskog Tehnološkog i Znanstvenog Centra Katalonije (Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya). Iz ovog centra nam je gđa. Rosa (moja buduća supervizorica) potvrdila da sam primljen na mjesto praktikanta na 6 mjeseci.

U veljači ove godine (2021.) nakon mjesec dana odgode zbog trećeg vala pandemije korona virusa, sjeo sam na autobus (nije bilo letova u tome razdoblju) i poslije 26 sati došao u Barcelonu, te od tamo u Solsonu. Solsona je malen gradić (cca. 10 000 stanovnika) u središtu Katalonije, na skoro 700 metara nadmorske visine. Priroda kojom sam bio okružen je zadivljujuća (svuda oko mene jezera, brda i planine), a zrak svjež i čist. Solsona kao grad je uistinu prelijep, odnosno prepun srednjovjekovne arhitekture, od čega su dvorac i katedrala najpoznatiji (koga zanima, može utipkati u tražilicu).

Nakon dva dana od dolaska, prvi puta sam otišao u Centar gdje mi je gđa. Rosa pokazala cijelu instituciju i upoznala me sa svima koji su taj dan tamo radili. Upoznala me s glavnim projektom na kojem smo radili (međunarodna razina) i kasnije tijekom tih 6 mjeseci s drugim projektima na kojima sam sudjelovao (lokalna i regionalna razina). Moj posao nije bio klasičan šumarski posao (s terenskim radom), nego je bio isključivo vezan uz ured. Naziv glavnog projekta na osnovi kojeg je moj boravak i rad bio vrednovan se zvao „Quality for forest trainers“, odnosno na hrvatskom „Kvaliteta za šumske trenere“. Dodatan plus je to što mi je posao sadržajno bio uvelike povezan s našim diplomskim studijem (Tehnikama), te diplomskim radom.

Tijekom tih 6 mjeseci (ugrubo govoreći) radio sam na: projektnoj dokumentaciji (pisanje poglavlja vezanih uz sudionike, intelektualne outpute, diseminaciju rezultata projekta, utjecaj na razne razine šumarske struke, društvo i zakonodavstvo…), sastavljanju upitnika za buduće potencijalne projektne partnere, provođenju anketa telefonskim putem sa firmama koje su implementirale ECS standard, prevođenju dokumentacije sa španjolskog na engleski i obratno, davanju svojeg stručnog mišljenja s obzirom na svaku fazu projekta, vođenju dnevnika tijekom sastanaka, bavljenju administrativnim poslovima, izrađivanju PowerPoint prezentacija kada bi to zatrebalo...

Španjolska je prelijepa država te svaka regija nudi nešto posebno i jedinstveno u turističkom smislu. Ja sam odlazio uglavnom na jednodnevne izlete (posjećivanje dvoraca, katedrala, prirodnih znamenitosti...) jer mi je budžet bio limitiran, ali sam zato posjetio Madrid i Barcelonu (ono najbitnije). Hrana je fantastična (mediteranska) te u dućanima nešto jeftinija nego kod nas. Ljudi su susretljivi i ljubazni. Ja sam živio na farmi u kojoj su se tijekom tih 6 mjeseci izmjenjivali ljudi koji su tu boravili iz drugih država, stoga je to bila još jedna nijansa koja je cijelo iskustvo učinila još zanimljivijim.

Svima bih preporučio da iskoriste Erasmus+ stručnu praksu jer ćete biti u mogućnosti napredovati na svakom polju života. Nakon završetka tog razdoblja, lakše ćete pronaći posao te ćete biti bogatiji za još jedno neprocjenjivo iskustvo u životu."

 

  • Lana Bogojević, Cork, Irska 2017./2018. (diplomski studij Šumarstvo – Smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem)

"Ljetne praznike 2018. odlučila sam iskoristiti za odlazak na Erasmus + stručnu praksu te sam provela dva mjeseca u Irskoj radeći u privatnoj tvrtci koja se bavi raznim djelatnostima vezanim uz poljoprivredu i šumarstvo. Ono što bi svakako preporučila studentima koji planiraju odlazak na stručnu praksu je da na vrijeme počnu s potragom i slanjem zamolbi tvrtkama jer je konkurencija dosta velika, a i imat ćete dovoljno vremena istražiti o samoj tvrtki, čime se bave, na koji način i slično. Ja sam dosta kasno krenula s potragom pa sam odabrala jednostavniju opciju, a to je odlazak preko agencije koja se onda pobrine o pronalasku tvrtke u kojoj ćete raditi, o smještaju i ono najbitnije,  o papirologiji. Agencije rade na principu da im se plati određeni iznos za koji dobijete smještaj, hranu i brigu oko dokumenata, posla i slično, što je super jer ste riješili puno briga i sigurni ste da u svakom trenutku imate koga nazvati za bilo kakav problem koji vas može snaći.

Sam dolazak u Irsku mi je govorio da će to biti jedno nezaboravno iskustvo. Na aerodromu me dočekala obitelj kod koje sam bila smještena i svi studenti koji su boravili kod njih. Bili smo smješteni u malom selu blizu Corka,  kod sveukupno tri obitelji pa nas je u jednom trenutku bilo oko 15 studenata s raznih studijskih programa i raznih zemalja poput Španjolske, Francuske, Njemačke, Italije, Turske… Obitelj kod koje sam bila smještena vodila nas je na izlete, kuhali su nam njihova tradicionalna jela i učili nas o irskim običajima.
Slobodne dane smo koristili za putovanja po cijeloj zemlji, i s obzirom da nas je bilo iz raznih krajeva Europe, upoznala sam puno kultura i stekla prijatelje s kojima se čujem gotovo svakodnevno.

Šumarstvo u Irskoj se uvelike razlikuje od onoga u Hrvatskoj, naglasak je na kratkim ophodnjama i sadnji vrsta iz roda Picea. Upravo zbog tog drugačijeg principa rada, smatram da je stručna praksa bila neprocjenjivo iskustvo koje me obogatilo u profesionalnom smislu i upotpunilo moje znanje o šumarstvu. Također, Irci uglavnom rade od 9 do 17h sa sat vremena pauze. Atmosfera na poslu je bila vrlo opuštena, kolege su mi bili podrška u svakom trenutku, svi su se trudili naučiti me što više o samom poslu, ali i o njihovoj tradiciji i običajima.

Mogu reći da se radi o neponovljivom životnom iskustvu i pomicanju vlastitih granica, upoznavanju sebe i drugih kultura i običaja te prijateljstava koja traju do kraja života. Studentima bih preporučila da iskoriste mnogobrojne mogućnosti Agencije za mobilnost i programe EU, od razmjene do stručne prakse i podignu svoje obrazovanje na višu razinu."


Više informacija:

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije