YouTube
Instagram
Facebook
×

Politika kvalitete


Politika sustava kvalitete Laboratorija za ispitivanje namještaja i dijelova za namještaj (LIN) temelji se na provedbi ispitivanja u skladu s važećim metodama obuhvaćenima područjem rada Laboratorija, prema načelima struke i dobre profesionalne prakse.

Uprava laboratorija obavezna je ispunjavati zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 i neprestano poboljšavati učinkovitost sustava upravljanja laboratorijem.

Djelatnici laboratorija rade nepristrano i u skladu sa zakonskim odredbama, dokumentacijom Laboratorija, pravilima struke te po svojoj profesionalnoj savjesti, pri čemu ne provode aktivnosti povezane s mogućim sukobom interesa. Opseg rada djelatnika i suradnika koji obavljaju poslove u postupku ispitivanja određen je dokumentima sustava upravljanja kvalitetom.

Djelatnici i uprava laboratorija svojim kupcima osiguravaju vrhunsku uslugu ispitivanja kvalitete proizvoda primjenom akreditiranih i drugih metoda za koje je laboratorij osposobljen, kao i kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem svojih djelatnika.

Osoblje i organizacije koje ne sudjeluju u radu laboratorija ni na koji način ne utječu na rezultate njegova rada.

Ciljevi sustava kvalitete su provedba ispitivanja kvalitete proizvoda prema unaprijed jasno određenom zahtjevu kupca; uporaba kvalitetne, provjerene i umjerene opreme; omogućavanje kupcu prisustvo ispitivanjima i kontinuirana komunikacija s kupcem; praćenje zadovoljstva korisnika i analiza povratnih informacija; nepristrano rješavanje eventualnih pritužbi, poduzimanje svih potrebnih radnji u slučaju nastanka grešaka, njihovo uklanjanje i sprečavanje novih pojava; te uvođenje potrebnih promjena ili unapređivanja sa svrhom poboljšavanja uvjeta rada, proširivanja metoda ispitivanja, nabave nove opreme, osiguravanja bolje kvalitete rezultata ispitivanja i njihova prikaza.

Sve navedeno ima za cilj ostvarivanje interesa kupca ili korisnika njegovih proizvoda i usluga, i interesa laboratorija.
Ciljevi sustava kvalitete provode se kroz svakodnevno poslovanje i rad djelatnika čime se uspostavlja, dokumentira, nadzire i poboljšava sustav upravljanja kvalitetom.

Informacije o kupcima usluga laboratorija su povjerljive. Pristup povjerljivim podacima omogućen je samo djelatnicima laboratorija, koji ih ne iznose kako bi spriječili bilo kakav utjecaj na poslovanje kupaca i laboratorija. Zaštita povjerljivih podataka korisnika odnosi se na aktivne djelatnike i na one čiji je rad u laboratoriju prestao.

Djelatnici laboratorija upoznati su s dokumentacijom sustava kvalitete, obavezni su poznavati politiku i ciljeve sustava kvalitete i provoditi ih.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije