YouTube
Instagram
Facebook
×

REKTOROVA NAGRADA

Objavljen je natječaj za dodjelu rektorove nagrade za akademsku godinu 2022./2023.


Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/

Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za pomoć se mogu obratiti administratoru matične ustanove (Davor Bertol, ing. tel. // tel: +385 1 2352 401, e-mail: dbertol@sumfak.hr)

 

Rok za prijavu na Natječaj je petak 28. travnja 2023. do 16 sati.

Ispis prijavljenog rada (uključujući i mentorovo obrazloženje) u dva primjerka, u istom roku, studenti su dužni  dostaviti Povjerenstvu za rektorovu nagradu FŠDT-a. Dostavlja se i urudžbira u pisarnici kod gđe Valentine Stričak, Voditeljice urudžbenog zapisnika (soba 146, žuta zgrada).

 

U prilogu se nalazi Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akad. god. 2022./2023., Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade (pročišćeni tekst, 24. veljače 2023.) i Odluka Senata o dodjeli novčane nagrade dobitnicima Rektorove nagrade u (a) kategoriji.

 

Natječaj i Pravilnik također možete naći na web stranici Sveučilišta u Zagrebu:

http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/nagrade-za-posebna-postignuca/rektorova-nagrada/

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije