YouTube
Instagram
Facebook
×

Veliki uspjeh naših studenata diplomskog studija Urbano šumarstvo, zaštiia prirode i okoliša

“Objavljeni su rezultati natječaja Očuvajmo zelena pluća grada Zagreba


 

“Objavljeni su rezultati natječaja Očuvajmo zelena pluća grada Zagreba (https://www.zagreb.hr/natjecaj-ocuvajmo-zelena-pluca-grada/162358), a u sklopu projekta „Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodne baštine u gradovima Dunavskog sliva (URBforDAN).

Projekt URBforDAN se provodi u sklopu Programa transnacionalne suradnje INTERREG DUNAV 2014.-2020. Na predmetnom Natječaju, u konkurenciji 15 pojedinaca (grupa), studentice 1. godine diplomskog studija Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša osvojile su prvo i drugo mjesto.

Nagrađene studentice za 1. mjesto su  Monika Lovre i Patricija Palorec dok su 2. nagradu osvojile studentice Dorja Klarić, Franciska Erdelj i Nikolina Ferbišek.

 

Ideja o prijavi na Natječaj je realizirana djelomično na terenskoj nastavi (22.10.2020. - park šuma Grmoščica) iz nastavnog predmeta Računalno oblikovanje parkovnih prostora, a konačne prijedloge su izradili i prijavili studenti/ce pojedinačno ili u timu (dvoje-troje kolegica/kolega).

Studenticama su u prikupljanju podataka i obradi terenskih podataka pomogli doc.dr.sc. Kruno Lepoglavec i doc.dr.sc. Hrvoje Nevečerel.

Na taj su se način studenti mogli upoznati s načinom priprema kartografskih podloga na kojima je moguća razrada i realizacija ideja.

Ovakav pristup doprinos je unapređenju nastave kroz rješavanje praktičnih zadataka te dodatni poticaj studentima na rad i učenje u području Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša.”

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije