YouTube
Instagram
Facebook
×

Znanstveni rad i međunarodna suradnja


Djelatnici Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije realiziraju svoj znanstveni i stručni rad u laboratorijima, praktikumima, na nastavno pokusnim šumskim objektima fakulteta, u tvrtkama te u suradnji s drugim organizacijama  u zemlji i inozemstvu. Djelatnici redovito okupljaju istraživačke timove i prijavljuju svoje projektne ideje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost, natječaje iz strukturnih fondova te na natječaje drugih organizacija.  Dio istraživanja se redovito provodi u suradnji s partnerskim organizacijama i zemlji i inozemstvu.

Fakultet ima sklopljen niz ugovora o suradnji s domaćim i inozemnim fakultetima i organizacijama što omogućava mobilnost i usavršavanje studenata i nastavnika.

Rezultati istraživačkog znanstvenog i stručnog rada prezentiraju se na skupovima u zemlji i inozemstvu.


Znanost na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije očituje se kroz znanstvene projekte relevantne za znanstveno-istraživačke djelatnosti Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma, Zavoda za izmjeru i uređivanje šuma, Zavoda za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku, Zavoda za šumarske tehnike  i tehnologije, Zavoda za zaštitu šuma i lovno gospodarenje, Zavoda za znanost o drvu, Zavoda za tehnologije materijala, Zavoda za organizaciju proizvodnje, Zavoda za procesne tehnike i Zavoda za namještaj i drvne proizvode.  Od 2007. do danas djelatnici Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije bili su voditelji ili voditelji dijela 230 znanstvenih projekata. Također, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije u istom je razdoblju bio nositelj organizacije više od 30 znanstvenih skupova, te suorganizator većeg broja znanstvenih skupova.

 

Trenutno se provodi 6 projekata financirana od strane Hrvatske zaklade za znanost:

  • Od terena do nasada: karakteristike i prilagodljivost na stres prirodnih populacija pitomog kestena i maruna (IP, DOK)
  • Utjecaj gospodarenja i kklimatskih promjena na dinamiku rasta stabla i sastojina jele Dinarskog područja Hrvatske (IP)
  • Količina i struktura biomase obične jele i obične smreke u izmijenjenim klimatskim uvjetima (UIP)
  • Povećanje konkurentnosti šumarskog sektora kroz razvoj kulture sigurnosti (IP)
  • Fenotipski odgovor provenijencija obične bukve i hrasta kitnjaka na dugotrajnu sušu u interakciji s različitom koncentracijom fosfora u tlu (IP)
  • Inovativni proces površinske obrade drvnih ploča (PAR)

 

 

Pravilnik o radu Fonda za međunarodnu  i međuinstitucijsku suradnju i Fonda za znanstvenoistraživački i stručni rad te izdavaštvo

Pravilnik o izmjenama i odopunama Pravilnika o radu Fonda za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju i Fonda za znanstvenoistraživački i stručni rad te izdavaštvo

Pravilnik o izmjenama i odopunama Pravilnika o radu Fonda za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju i Fonda za znanstvenoistraživački i stručni rad te izdavaštvo (Pročišćeni tekst)

Molbe se dostavljaju u Ured za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju. 

 

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije