×

Znanstveni rad i međunarodna suradnja

Djelatnici Šumarskog fakulteta realiziraju svoj znanstveni i stručni rad u laboratorijima, praktikumima, na nastavno pokusnim šumskim objektima fakulteta, u tvrtkama te u suradnji s drugim organizacijama  u zemlji i inozemstvu. Djelatnici redovito okupljaju istraživačke timove i prijavljuju svoje projektne ideje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost, natječaje iz strukturnih fondova te na natječaje drugih organizacija.  Dio istraživanja se redovito provodi u suradnji s partnerskim organizacijama i zemlji i inozemstvu.

Fakultet ima sklopljen niz ugovora o suradnji s domaćim i inozemnim fakultetima i organizacijama što omogućava mobilnost i usavršavanje studenata i nastavnika.

Rezultati istraživačkog znanstvenog i stručnog rada prezentiraju se na skupovima u zemlji i inozemstvu.


Znanost na Šumarskom fakultetu očituje se kroz znanstvene projekte relevantne za znanstveno-istraživačke djelatnosti Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma, Zavoda za izmjeru i uređivanje šuma, Zavoda za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku, Zavoda za šumarske tehnike  i tehnologije, Zavoda za zaštitu šuma i lovno gospodarenje, Zavoda za znanost o drvu, Zavoda za tehnologije materijala, Zavoda za organizaciju proizvodnje, Zavoda za procesne tehnike i Zavoda za namještaj i drvne proizvode.  Od 2007. do danas djelatnici Šumarskog fakulteta bili su voditelji ili voditelji dijela 230 znanstvenih projekata. Također, Šumarski je fakultet u istom razdoblju bio nositelj organizacije 25 znanstvenih skupova te suorganizator 9 znanstvenih skupova.

 

Trenutno se provodi 5 projekata financirana od strane Hrvatske zaklade za znanost:

  • CroFEM Establishing Long-Term Scientific Monitoring of Natural Forest Ecosystems in Croatia,
  • Phenotypic and Epigenetic Response to Drought Stress and Adaptability of Quercus robur L. Populations along a Latitudinal Gradient, i
  • FRAXINPRO – The Role of Biotic Agents on Vitality of Narrow-Leafed Ash (Fraxinus angustifolia VAHL.) in Croatian Floodplain Forests.
  • Od terena do nasada: karakteristike i prilagodljivost na stres prirodnih populacija pitomoga kestena i maruna - HRZZ projekt
  • Utjecaj gospodarenja i klimatskih promjena na dinamiku rasta stabala i sastojina jele Dinarskog područja Hrvatske - HRZZ projekt

 

Pravilnik o radu Fonda za međunarodnu  i međuinstitucijsku suradnju i Fonda za znanstvenoistraživački i stručni rad te izdavaštvo.

Aktualno

18.11.2019

Obavijest 3 - STEM stipendije

VAŽNO - II. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti

11.11.2019

Četvero nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj

Dvoje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine B2 te dvoje na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine C1.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije