×

Znanstveni rad i međunarodna suradnja

Djelatnici Šumarskog fakulteta realiziraju svoj znanstveni i stručni rad u laboratorijima, praktikumima, na nastavno pokusnim šumskim objektima fakulteta, u tvrtkama te u suradnji s drugim organizacijama  u zemlji i inozemstvu. Djelatnici redovito okupljaju istraživačke timove i prijavljuju svoje projektne ideje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost, natječaje iz strukturnih fondova te na natječaje drugih organizacija.  Dio istraživanja se redovito provodi u suradnji s partnerskim organizacijama i zemlji i inozemstvu.

Fakultet ima sklopljen niz ugovora o suradnji s domaćim i inozemnim fakultetima i organizacijama što omogućava mobilnost i usavršavanje studenata i nastavnika.

Rezultati istraživačkog znanstvenog i stručnog rada prezentiraju se na skupovima u zemlji i inozemstvu.


Znanost na Šumarskom fakultetu očituje se kroz znanstvene projekte relevantne za znanstveno-istraživačke djelatnosti Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma, Zavoda za izmjeru i uređivanje šuma, Zavoda za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku, Zavoda za šumarske tehnike  i tehnologije, Zavoda za zaštitu šuma i lovno gospodarenje, Zavoda za znanost o drvu, Zavoda za tehnologije materijala, Zavoda za organizaciju proizvodnje, Zavoda za procesne tehnike i Zavoda za namještaj i drvne proizvode.  Od 2007. do danas djelatnici Šumarskog fakulteta bili su voditelji ili voditelji dijela 230 znanstvenih projekata. Također, Šumarski je fakultet u istom razdoblju bio nositelj organizacije 25 znanstvenih skupova te suorganizator 9 znanstvenih skupova.

 

Trenutno se provodi 5 projekata financirana od strane Hrvatske zaklade za znanost:

  • CroFEM Establishing Long-Term Scientific Monitoring of Natural Forest Ecosystems in Croatia,
  • Phenotypic and Epigenetic Response to Drought Stress and Adaptability of Quercus robur L. Populations along a Latitudinal Gradient, i
  • FRAXINPRO – The Role of Biotic Agents on Vitality of Narrow-Leafed Ash (Fraxinus angustifolia VAHL.) in Croatian Floodplain Forests.
  • Od terena do nasada: karakteristike i prilagodljivost na stres prirodnih populacija pitomoga kestena i maruna - HRZZ projekt
  • Utjecaj gospodarenja i klimatskih promjena na dinamiku rasta stabala i sastojina jele Dinarskog područja Hrvatske - HRZZ projekt

 

Pravilnik o radu Fonda za međunarodnu  i međuinstitucijsku suradnju i Fonda za znanstvenoistraživački i stručni rad te izdavaštvo.

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije