YouTube
Instagram
Facebook
×

Znanstveni rad i međunarodna suradnja

Djelatnici Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije realiziraju svoj znanstveni i stručni rad u laboratorijima, praktikumima, na nastavno pokusnim šumskim objektima fakulteta, u tvrtkama te u suradnji s drugim organizacijama  u zemlji i inozemstvu. Djelatnici redovito okupljaju istraživačke timove i prijavljuju svoje projektne ideje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost, natječaje iz strukturnih fondova te na natječaje drugih organizacija.  Dio istraživanja se redovito provodi u suradnji s partnerskim organizacijama i zemlji i inozemstvu.

Fakultet ima sklopljen niz ugovora o suradnji s domaćim i inozemnim fakultetima i organizacijama što omogućava mobilnost i usavršavanje studenata i nastavnika.

Rezultati istraživačkog znanstvenog i stručnog rada prezentiraju se na skupovima u zemlji i inozemstvu.


Znanost na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije očituje se kroz znanstvene projekte relevantne za znanstveno-istraživačke djelatnosti Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma, Zavoda za izmjeru i uređivanje šuma, Zavoda za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku, Zavoda za šumarske tehnike  i tehnologije, Zavoda za zaštitu šuma i lovno gospodarenje, Zavoda za znanost o drvu, Zavoda za tehnologije materijala, Zavoda za organizaciju proizvodnje, Zavoda za procesne tehnike i Zavoda za namještaj i drvne proizvode.  Od 2007. do danas djelatnici Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije bili su voditelji ili voditelji dijela 230 znanstvenih projekata. Također, Šumarski je fakultet u istom razdoblju bio nositelj organizacije 25 znanstvenih skupova te suorganizator 9 znanstvenih skupova.

 

Trenutno se provodi 5 projekata financirana od strane Hrvatske zaklade za znanost:

  • CroFEM Establishing Long-Term Scientific Monitoring of Natural Forest Ecosystems in Croatia,
  • Phenotypic and Epigenetic Response to Drought Stress and Adaptability of Quercus robur L. Populations along a Latitudinal Gradient, i
  • FRAXINPRO – The Role of Biotic Agents on Vitality of Narrow-Leafed Ash (Fraxinus angustifolia VAHL.) in Croatian Floodplain Forests.
  • Od terena do nasada: karakteristike i prilagodljivost na stres prirodnih populacija pitomoga kestena i maruna - HRZZ projekt
  • Utjecaj gospodarenja i klimatskih promjena na dinamiku rasta stabala i sastojina jele Dinarskog područja Hrvatske - HRZZ projekt

 

 

Pravilnik o radu Fonda za međunarodnu  i međuinstitucijsku suradnju i Fonda za znanstvenoistraživački i stručni rad te izdavaštvo

Pravilnik o izmjenama i odopunama Pravilnika o radu Fonda za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju i Fonda za znanstvenoistraživački i stručni rad te izdavaštvo

Pročišćeni tekst Pravilnika o izmjenama i odopunama Pravilnika o radu Fonda za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju i Fonda za znanstvenoistraživački i stručni rad te izdavaštvo

Molbe se dostavljaju u Ured za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju. 

 

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije