×

Strateški dokumenti

MISIJA

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sustavno razvija nacionalno i međunarodno prepoznatu izvrsnost u obrazovanju i istraživanju u šumarstvu, drvnoj tehnologiji i srodnim područjima koja se temelji na uspostavi sustava kvalitete te prijenosu i primjeni znanja za dobrobit i prosperitet društvene zajednice.

Kao najstarija i jedinstvena nacionalna ustanova u svom djelokrugu, Šumarski fakultet je predan stvaranju i širenju znanja utemeljenoga na suvremenim znanstvenim spoznajama. Slijedom toga, temeljna svrha Šumarskog fakulteta je stvaranje, analiza i razmjena znanja putem nastavne, istraživačke i stručne djelatnosti. Prioritet djelovanja su studenti za koje su razvijeni obrazovni programi usklađeni s potrebama realnog gospodarstva, što će ih učiniti vrsnim stručnjacima i vrlim pojedincima na dobrobit našega gospodarstva i društva u cjelini.

U suradnji s gospodarskim i javnim sektorom u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu Šumarski fakultet aktivno sudjeluje u stvaranju znanja i razvoju tehnologija biotehničkih znanosti, posebno šumarstva, urbanog šumarstva, ekologije, drvne tehnologije i oblikovanja proizvoda od drva.

VIZIJA

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je aktivna sastavnica Europskog visokoobrazovnog i istraživačkog prostora koja obrazuje međunarodno priznate kvalitetne i kompetentne stručnjake te provodi međunarodno prepoznata znanstvena i stručna istraživanja. Zadaća Šumarskog fakulteta je stvaranje, analiza i razmjena znanja putem nastavne, istraživačke i stručne djelatnosti. Sukladno navedenom vizija Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu jest postati vodeća visokoobrazovna, znanstvena i stručna ustanova za obrazovanje u području šumarstva i drvne tehnologije u nacionalnom i širem regionalnom okruženju. Stvaranjem i primjenom novih znanstvenih spoznaja osigurat će se trajni razvoj kako bi se polaznicima obrazovnih programa Šumarskog fakulteta pružala znanja u skladu s potrebama suvremenog društva temeljenog na znanju i održivom razvoju.

POLITIKA KVALITETE

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu provodi djelatnosti visokog obrazovanja, znanstvenoistraživačkog i stručnog rada uz uvažavanje nacionalnih i međunarodnih standarda, vodeći se dobrobiti šumarske i drvnotehnološke struke. Upravljanje kvalitetom i okolišem usmjereno je postizanju izvrsnosti u nastavnim, znanstvenoistraživačkim i stručnim djelatnostima kroz uključenost svih članova sveučilišne zajednice u trajno unaprjeđenje kvalitete i stvaranje kulture kvalitete.

Šumarski fakultet provodi i unaprjeđuje sustav upravljanja kvalitetom u svim segmentima svojega djelovanja, a što se očituje kroz:

  • Misiju, Viziju i Strateški plan razvoja Fakulteta
  • organizaciju sustava upravljanja kvalitetom temeljenom na trajnom poboljšavanju svih procesa
  • osiguravanje primjerenosti politike unutarnjem i vanjskom kontekstu Šumarskog fakulteta uz ispunjavanje očekivanja i potreba svih zainteresiranih strana
  • razvoj kulture kvalitete uključenošću svih dionika na svim razinama u procese osiguravanja kvalitete
  • razvoj kulture kvalitete u kojoj svi unutarnji dionici preuzimaju odgovornost za kvalitetu
  • poštivanje i promicanje akademskog integriteta i sloboda, sprječavanje svih vrsta netolerancije i diskriminacije studenata ili zaposlenika te pridržavanje načela akademskog integriteta svih članova sveučilišne zajednice definiranih Etičkim kodeksom Sveučilišta u Zagrebu 
  • provođenje, redovito praćenje i revidiranje Politike kvalitete i okoliša te ciljeva u skladu s normama HRN EN ISO 9001, HRN EN ISO 14001 i ESG.

Šumarski fakultet se u sustavu upravljanja kvalitetom i okolišem opredijelio za trajno ispunjavanje Europskih standarda i smjernica na području visokog obrazovanja te ispunjavanje svih primjenjivih načela i zahtjeva normi HRN EN ISO 9001 i HRN EN ISO 14001. Trajnim poboljšavanjem uspostavljenog sustava i neprekidnim obrazovanjem uključenih dionika kontinuirano se povećava svijest o važnosti kvalitete. Središnje mjesto sustava kvalitete su studenti i sve aktivnosti usmjerene su na studente, stoga se stalno radi na prepoznavanju i ispunjavanju njihovih očekivanja i potreba. Na Fakultetu se potiče znanstvenoistraživački rad kako bi se omogućio transfer suvremenih znanstvenih spoznaja putem obrazovnih programa na studente, a time i transfer znanja u gospodarstvo te društvo u cjelini.

U Zagrebu, 30. 1. 2019.                                                                      prof. dr. sc. Tibor Pentek, dekan

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije