×

Završni rad

ZR-ŠP

Opterećenje: 45(A)

 

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Položen :     Matematika
Položen :     Petrologija s geologijom
Položen :     Zoologija u šumarstvu
Položen :     Sociologija u šumarstvu
Položen :     Kemija s biokemijom
Položen :     Šumarska botanika
Položen :     Pridobivanje drva I
Položen :     Biometrika
Položen :     Pedologija
Položen :     Izmjera terena s osnovama kartografije
Položen :     Dendrometrija
Položen :     Daljinska istraživanja i GIS u šumarstvu
Položen :     Osnove lovnoga gospodarenja
Položen :     Fiziologija šumskoga drveća
Položen :     Šumarska genetika
Položen :     Osnove ekonomike u šumarstvu
Položen :     Osnivanje šuma
Položen :     Šumarska fitocenologija
Položen :     Ekologija šuma
Položen :     Šumarska entomologija
Položen :     Dendrologija
Položen :     Uzgajanje šuma I
Položen :     Osnove uređivanja šuma
Položen :     Osnove mehanizacije šumarstva
Položen :     Zaštita prirode i okoliša
Položen :     Šumske prometnice
Položen :     Osnove organizacije u šumarstvu
Položen :     Sigurnost pri šumskom radu
Položen :     Šumarska fitopatologija
Položen :     Osnove zaštite šuma
Odslušan :   Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Odslušan :   Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Odslušan :   Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Odslušan :   Tjelesna i zdravstvena kultura 4

 

 

Suradnici

akademik Igor Anić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: ianic@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Darko Bakšić

Redoviti profesor

Email: dbaksic@sumfak.hr
više
izv. prof. dr. sc. Damir Barčić

Izvanredni profesor

više
Dario Baričević
prof. dr. sc. Dario Baričević

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: dario.baricevic@zg.htnet.hr
više
prof. dr. sc. Mario Božić

Redoviti profesor

Email: mbozic@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Jura Čavlović

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: jcavlovic@sumfak.hr
više
Danko Diminić
prof. dr. sc. Danko Diminić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: ddiminic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Damir Drvodelić

Docent

Email: ddrvodelic@inet.hr
više
prof. dr. sc. Jozo Franjić

Redoviti profesor – trajno zvanje

Email: jfranjic@sumfak.hr
više
Marijan Grubešić
prof. dr. sc. Marijan Grubešić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: mgrubesic@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Boris Hrašovec

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: bhrasovec@sumfak.hr
više
Marilena Idžojtić
prof. dr. sc. Marilena Idžojtić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: midzojtic@sumfak.hr
+385 1 2352522 više
Davorin Kajba
prof. dr. sc. Davorin Kajba

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: dkajba@sumfak.hr
više
Krešimir Krapinec
prof. dr. sc. Krešimir Krapinec

Redoviti profesor

Email: kkrapinec@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Josip Margaletić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: jmargaletic@sumfak.hr
više
Ivan Martinić
prof. dr. sc. Ivan Martinić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

više
Stjepan Mikac
doc. dr. sc. Stjepan Mikac

Docent

više
Milan Oršanić
prof. dr. sc. Milan Oršanić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: milan.orsanic3@zg.t-com.hr
više
doc. dr. sc. Zdravko Pandur

Docent

Email: zpandur@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Tibor Pentek

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: tpentek@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Ivan Perković

Docent

Email: iperkovic@sumfak.hr
više
Renata Pernar
prof. dr. sc. Renata Pernar

Redovita profesorica u trajnom zvanju

Email: rpernar@sumfak.hr
više
Tomislav Poršinsky
prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: tporsinsky@sumfak.hr
više
izv. prof. dr. sc. Stjepan Posavec

Izvanredni profesor

Email: sposavec@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Vibor Roje

Docent

Email: vroje@sumfak.hr
više
izv. prof. dr. sc. Ante Seletković

Izvanredni profesor

Email: aseletkovic@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Željko Škvorc

Redoviti profesor

Email: skvorc@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Željko Španjol

Redoviti profesor u trajnom zvanju

više
prof. dr. sc. Mario Šporčić

Redoviti profesor

Email: msporcic@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Marijan Šušnjar

Redovni profesor

Email: msusnjar@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Krunoslav Teslak

Docent

Email: kteslak@sumfak.hr
više
izv. prof. dr. sc. Damir Ugarković

Izvanredni profesor

Email: damir.ugarkovic@gs.htnet.hr
više
doc. dr. sc. Mislav Vedriš

Docent

Email: mvedris@sumfak.hr
više
Marko Vucelja
doc. dr. sc. Marko Vucelja

Docent

Email: mvucelja@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Ernest Goršić

Docent

Email: egorsic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Mario Ančić

Docent

Email: mancic@sumfak.hr
više
Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije