YouTube
Instagram
Facebook
×

izv. prof. dr. sc. Vibor Roje

Izvanredni profesor

Lokacija: Crvena zgrada, prizemlje, soba 030

Telefon kućni: +385 01 2352 599

E-mail: vroje@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski, talijanski, francuski
Termin konzultacija: prema dogovoru sa studentima


Akademske kvalifikacije

2010 – docent (Područje prirodnih znanosti, kemija)
2008 – 2009: viši asistent (znanstveni novak)
2004 – 2008: asistent (znanstveni novak)
1999 – 2004: mlađi asistent (znanstveni novak)

 

Znanstvena zvanja

2013 – viši znanstveni suradnik
2009 – 2013: znanstveni suradnik

 

Radno iskustvo

2010 – sada: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
2004 – 2009: Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb
1999 – 2004: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Kemijski odsjek,  
 Zavod za opću i anorgansku kemiju


Znanstveni interesi

Elementi u tragovima u uzorcima iz okoliša (vode, tlo, biljni materijal).
Razrada metoda za određivanje elemenata u tragovima spektrometrijskim metodama (atomska emisijska spektrometrija uz induktivno spregnutu plazmu − ICP-AES. masena spektrometrija uz induktivno spregnutu plazmu – ICP-MS).
Kompleksni spojevi cinka i žive

 

Projekti

Znanstveni

  • 2018 – 2022: „Od terena do nasada: karakteristike i prilagodljivost na stres prirodnih populacija pitomoga kestena i maruna“ (suradnik; voditeljica: prof.dr.sc. Marilena Idžojtić; sponzor: Hrvatska zaklada za znanost)
  • 2012: „Razvoj i primjena metoda za određivanje analita od ekološkog interesa tehnikom ICP-AES“ (voditelj; sponzor: Fond za razvoj Sveučilišta u Zagrebu)

Znanstvena produkcija (u koautorstvu ili samostalnom autorstvu)

  • publikacije registrirane u Web of Science – Science Citation Index: 28
  • publikacije registrirane u Current Contents: 25
  • citiranost u Web of Science: 500 (1.4.2019.)
  • h-indeks u Web of Science: 14

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

 

Ostala zaduženja na radnom mjestu

2013 – 2019: Voditelj Ekološko-pedološkog laboratorija pri Zavodu za ekologiju i uzgajanje šuma, Šumarskog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
2014 – 2016: Predsjednik Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije  Sveučilišta u Zagrebu
 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije