YouTube
Instagram
Facebook
×

Sječa, izrada i privlačenje drva na nastavno pokusno šumskim objektima šumarskog fakulteta u 2019. godini


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-Sječa, izrada i privlačenje drva na Nastavno pokusnim objektima Sveučilišta u Zagrebu, Šumarskog fakulteta, evidencijskog broja nabave E-VV-01/2018.


Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet priprema, provodi otvoreni postupak javne nabave za provedbu nabave Sječa, izrada i privlačenje drva na Nastavno pokusnim objektima Sveučilišta u Zagrebu, Šumarskog fakulteta, evidencijskog broja nabave E-VV-01/2018.


Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016.) objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5(pet) dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Sveučilišta u Zagrebu Šumarskog fakulteta dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: ljstos@sumfak.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.


Nacrt dokumentacije o nabavi može se preuzeti:
https://drive.google.com/open?id=16G11zJ-0B1BuSuuG9Lbb3hUgvIwmgYHh
Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije