YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Drvnotehnološki odsjek

Drvnotehnološki odsjek Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije utemeljen je 1948. od kada osigurava obrazovanje stručnog kadra potrebnog za razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja u Republici Hrvatskoj.


Studij drvne tehnologije na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu jedini je takav sveučilišni studij u Hrvatskoj. Od svog osnivanja ima veliko značanje za nastavu i za istraživačku aktivnost povezanu s drvom kao materijalom, njegovom mehaničkom obradom i kemijskom preradom, proizvodima od drva, tehnikom i uređajima potrebnim drvnoj tehnologiji te organizacijskom i ekonomskom problematikom. Uz brojne raznolike aktivnosti, kao što je aktivno sudjlovanje i vođenje svjetskih i domaćih znanstvenih skupova, Drvnotehnološki odsjek izdavač je i znanstveno-stručnog časopisa Drvna industrija. Drvnotehnološki odsjek objedinjuje nastavni, znanstveni, istraživački i visokostručni rad svih nastavnika, suradnika, znanstvenika i istraživača Drvnotehnološkog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije.


Uz preddiplomski studij, koji daje temeljna znanja iz širokog područja tehničkih i prirodnih znanosti te stručna znanja i vještine što ih zahtjeva suvremeni razvoj industrijskih poduzeća, Drvnotehnološki odsjek pruža mogućnost usavršavanja i na diplomskom te poslijediplomskom studiju kao logičnom slijedu daljnjeg visokog obrazovanja ne samo studenata, već i onih koji su završili diplomski studij iz područja tehničkih, biotehničkih ili pirodnih znanosti.


U sastavu Drvnotehnološkog odsjeka nalaze se sljedeći zavodi:

 • Zavod za znanost o drvu
 • Zavod za tehnologije materijala
 • Zavod za organizaciju proizvodnje
 • Zavod za procesne tehnike
 •  Zavod za namještaj i drvne proizvode

Laboratoriji Drvnotehnološkog odsjeka:

 • Laboratorij za anatomska svojstva i zaštitu drva
 • Laboratorij za fizikalna i mehanička svojstvadrva
 • Laboratorij za  drvne ploče
 • Laboratorij za hidrtermičku obradu drva i drvnih materijala
 • Laboratorij za kemiju
 • Laboratorij za industrijske sustave
 • Laboratorij za mehaničku obradu drva
 • Laboratorij za mjerenje buke i vibracija
 • Laboratorij za ispitivanje namještaja i dijelova za namještaj
 • Laboratorij za drvo u graditeljstvu

Kao što je već i dokazao pred Drvnotehnološkim odsjekom i nadalje stoje veliki i odgovorni zadaci na području obrazovanja i znanstvenoistraživačkog rada te na području publicistike, prijenosa rezultata istraživačkog rada u drvnoindustrijsku praksu, kako bi još više pridonio unapređenju i daljnjem razvoju drvne struke u Hrvatskoj.
 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije