YouTube
Instagram
Facebook
×
Dani otvorenih vrata FŠDT-a 2022
Što mogu raditi s diplomama Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije?

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije

Znanstveni rad i međunarodna suradnja

Saznajte više
Aktualno

20.05.2022

Poslijediplomski doktorski studij Šumarstva i drvne tehnologije

Obavijest o organizaciji i održavanju Dana doktorata biotehničkog područja 2022.

20.05.2022

Znanstveni rad i međunarodna suradnja

Održan WorldSkills Croatia 2022. - državno natjecanje učenika strukovnih škola

Najveće strukovno natjecanje u ovom dijelu Europe kojemu je cilj popularizacija strukovnog obrazovanja.

20.05.2022

Znanstveni rad i međunarodna suradnja

Potpisani ugovor i sporazum koji omogućavaju nastavak upisa studenata na Studij drvne tehnologije u Vinkovcima

Ugovorom i sporazumom o nastavku suradnje osiguran je upis novih generacija studenata na Studij Drvne tehnologije u Vinkovcima

19.05.2022

Studenti

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2021./2022.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

18.05.2022

Znanstveni rad i međunarodna suradnja

Druga međunarodna GREEN konferencija u Osijeku

17.05.2022

Znanstveni rad i međunarodna suradnja

Simpozij studenata bioloških usmjerenja

Sveučilište u Zagrebu / Aktualno

19.05.2022

Privremena rang lista studenata prijavljenih na natječaj za dodjelu stipendija Zaklade Sveučilišta u Zagrebu

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Zaklade utvrđuje Privremenu listu studenata prijavljenih na natječaj za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2021./2022.

19.05.2022

FOI s partnerima razvija hibridnu metodologiju poučavanja na fakultetima

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (FOI) zajedno s partnerima iz Finske, Španjolske i Portugala radi na razvoju i izradi inovativne hibridne metodologije poučavanja.

19.05.2022

Osniva se Gospodarski savjet Metalurškoga fakulteta

Cilj osnivanja Gospodarskoga savjeta je okupiti stručnjake iz sfere znanosti i gospodarstva kako bi razmatrali važna pitanja iz područja djelatnosti Fakulteta – visoko obrazovanje, znanost i suradnja s gospodarstvom.

19.05.2022

Simpozij "Borba protiv bolesti COVID-19 istraživanjima"

Znanstveno - stručni mini simpozij, koji će se održati 26. svibnja u dvorani Matice hrvatske, organizira Znanstveni centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva i Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu.

18.05.2022

EUROSTUDENT istraživanje

Pozivamo studente da se uključe u najopsežnije međunarodno istraživanje ekonomskih i socijalnih uvjeta života studenata čime se postižu strateški ciljevi kao što su dostupnost, uključivost i pristupačnost visokoga obrazovanja.

17.05.2022

Treća zajednička konferencija o Kohezijskoj politici EU-a; Zeleno, digitalno, uključivo i pravedno: Kako Kohezijska politika može odgovoriti na nove teritorijalne izazove?

Rok za dostavu sažetka od 500 riječi je 18. srpanj 2022., u okviru digitalne platforme mrežne stranice "Regional Studies Association - RSA".