×
Što mogu raditi s diplomama Šumarskog fakulteta?

Postgraduate Doctoral Studies of Forestry and Wood Technology

Scientific Activities and International Cooperation

Find out more
Aktualno

09.07.2020

Science and International Cooperation

CEEPUS - "freemover" prijave 2020./2021.

06.07.2020

Science and International Cooperation

Iskazivanje faktora odjeka časopisa za 2019. godinu

02.07.2020

Internationalization of the Faculty of Forestry "at home" (InterSumfak) EU project UP.03.1.1.02.0007

Časopis Drvna industrija izvjestio o projektu

20.05.2020

Science and International Cooperation

Stručna praksa Erasmus+

Objavljen 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2020./21.

Sveučilište u Zagrebu / Aktualno

23.09.2020

Novi prigodni zlatni i srebrni kovani novac u povodu 350. obljetnice osnivanja Sveučilišta u Zagrebu

Hrvatska narodna banka pustila je 23. rujna 2020. u optjecaj novi zlatnik i srebrnjak. Povijest Sveučilišta i počinje 23. rujna 1669. kada su diplomom rimskoga cara i ugarsko-hrvatskoga kralja Leopolda I. priznati status i povlastice sveučilišne ustanove tadašnjoj Isusovačkoj akademiji.

22.09.2020

Aplikacija 'Differ' - za povezivanje studenata i unaprjeđenje studentskoga iskustva

Erasmus+ projekt 'Edubots', koji se provodi na FOI-ju, omogućava testiranje i uvođenje novih tehnologija u visoko obrazovanje s ciljem povezivanja studenata i stvaranja bolje interakcije između nastavnika i studenata.

17.09.2020

Sveučilišni kolegij „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“ u ak. god. 2020./2021.

Kolegij je dostupan za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu Sveučilišta u Zagrebu na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini studija. Traje jedan semestar te nosi 5 ECTS bodova.

16.09.2020

'Dan karijera 2020.' Sveučilišta u Zagrebu

Ured za razvoj karijera Sveučilišta u Zagrebu organizira prvi 'Dan karijera' koji će se zbog epidemiološke situacije ove godine održati putem platforme 'Zoom' 16. listopada od 10 do 18 sati.

15.09.2020

Obraćanje rektora Damira Borasa na početku akademske godine 2020. / 2021.

Rektor Boras je naglasio da moramo nastaviti ulagati dodatne napore kako bi provedba nastave i u vrlo izazovnoj nadolazećoj akademskoj godini bila u skladu s postulatima o osiguravanju kvalitete obrazovanja studenata.

15.09.2020

Počela nastava korejske kulture i jezika

Tečaj korejske kulture i jezika počeo je 14. rujna 2020. u Kampusu Borongaj na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Prijavilo se 96 polaznika, što je izvan svih očekivanja.