×

Contact

Sveučilište u Zagrebu / University of Zagreb
Šumarski fakultet
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Croatia
 
OIB: 07699719217
IBAN: HR0923600001101340148
PDV identification number: HR 07699719217
Bank SWIFT code or BIC: ZABAHR2X
Name of account holder: University of Zagreb Faculty of Forestry
Name of bank: ZAGREBAČKA BANKA
Adress of bank: Paromlinska 2, 10000 Zagreb
 
Phone: +385 (0)1 2352 555
Fax: +385 (0)1 2318 616
URL: http://www.sumfak.unizg.hr/
E-mail: sumarski-fakultet@zg.t-com.hr

 

Accounting

Ana Dominiković, dipl.oec. - Head of Accounting and Financial Services

phone.: +385 1 2352 459

fax.: +385 1 2301 190

e-mail: rfs@sumfak.hr

e-mail: adominik@sumfak.hr

 

Dušanka Šestan, oec. - Head of Bookkeeping

phone.: +385 1 2352 461

e-mail: dsestan@sumfak.hr

 

                                          - Head of the Bookkeeping Subsection 

phone: 

e-mail: 

 

Tanja Pintar - Payroll Accounting Officer 

phone: +385 1 2352 460

e-mail: tpintar@sumfak.hr

 

 

Secretary's Office

Štos Ljubica, dipl. iur. -The Faculty Secretary's Office, Chief Secretary
phone: +385 1 235 2411
e-mail: ljstos@sumfak.hr

 

Nekoksa Snježana - Head of Professional Bodies and Human Resources
phone: +385 1 235 2475
e-mail: snekoksa@sumfak.hr

 

Rimac Iva - Head of Public Procurement (subsection within the Secretary's Office)
phone: +385 1 235 2472
e-mail: irimac@sumfak.hr 

 

 

 

Administration / Dean's Office

prof. Tibor Pentek, PhD - the Dean
e-mail: tpentek@sumfak.hr

 

prof. Josip Margaletić, PhD - Vice Dean of the Department of Forestry
e-mail: josip.margaletic@sumfak.hr
 
prof. Stjepan Pervan, PhD - Vice Dean of the Department of Wood Technology
e-mail: stjepan.pervan@sumfak.hr
 
Assistant Professor Stjepan Mikac , PhD- Vice Dean for the Scientific and Research Activities 
e-mail: stjepan.mikac@sumfak.hr  

 

Assistant Professor Vjekoslav Živković, PhD - Vice Dean for International Cooperation
e-mail: vjekoslav.zivkovic@sumfak.hr 

 

Jasna Križan - Dean's Secretary
phone: +385 1 235 2444
fax: +385 1 231 8616
e-mail: sumarski-fakultet@zg.t-com.hr

Aktualno

18.02.2020

Ljetne škole

12.02.2020

Dani otvorenih vrata Šumarskog fakulteta

U petak 24. i u subotu 25. travnja 2020. od 10 do 17 sati na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održati će se Dani otvorenih vrata namijenjeni maturantima te široj zainteresiranoj javnosti.

03.02.2020

ZAPOČINJE NATJECANJE EUROPSKO STABLO 2020. GODINE

PODRŽITE HRVATSKOG PREDSTAVNIKA – ZALJUBLJENOG GINKA IZ DARUVARA

29.01.2020

Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA103 (EU) za ak.godinu 2020./21.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA103 (EU) za ak.godinu 2020./21.

07.01.2020

PROGRAMI STUDENTSKE RAZMJENE

Šumarski fakultet poziva studente na informativna predavanja o programima studentske razmjene u srijedu 15.1.2020. u 14:00 h u učionici 133, smeđa zgrada.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije